Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

15 articles on this Page

AT EIN GOHEBWYR.

NODION A HANESION.

Ysbeilwyr mewn Hotel. I

Y Dymestl.¡

Etholiad Altrincham.I

- -u-I Her i Mr F. E. Smith.I

Ysbeilio Gemydd yn y Tren.…

Marw'r Parch. J. C. WilliamsI…

Cael ei Ladd wrth LechuI rhag…

-.-o --I Brawdlys Caernarfon.

Agerlong yn Mynd yn ErbynI…

ICyngor Tref Pwllhell.-1

Yr Hyn sydd ar Bwllheli eisieu…

Bwrdd CWWa.1 neidwaid -.,Pwllheli.

News
Cite
Share

Bwrdd CWWa.1 neidwaid Pwllheli. Ddydd Mercher diweddaf.—Mr Kicti- ard Jones yn y ?ir y Parch Henry Rees yn yr is-gadair.   r^u.^Gwnai un 0 r tlodion sydd yn y T,. vr hwn sydd fedd- yg, gais am gael byw ar yr elusen blwyf- ol o'r tuallan i'r TlCfey.. Bu allan o'r blaen ond nid oedd chwe swllt elusen ganiateid iddo yn ddigon iddo gael llety.—Awgrymai Mri Samuel Roberts a Griffith Richards fed y Gwarcheid- waid i ystyried y cwestiwn o elusen ar ol iddo gael llety, ond ystyriai Mr John Williams nad oedd yn iawn gwneud y y Tloty fel carchar, a chynygiai ef eu bod yn penodi swm yr elusen yr adeg hono.-Protestiai Mr Morris N. Jones yn erbyn y gair 44 carcharor a ddefn- yddiwyd g In Mr John Williams, a sylwodd y clerc fod gan y tlodion rydd- id i fynd oddiyno pan y mynent.— Cytunwyd gweithredu yn unol ag aw- grymiad Mr Samuel Roberts, a phas- iwyd iddo gael mynd allan yn gynar ddydd Mercher i chwilio am lety, gan y dymunai tynd i aros i Ben Lleyn, Hysbysebu am Pumaeth.- Y sgrifenai y Famaeth Pritchard i hysbysu ei bod yn rhoi ei lie i flny, a derbyinwyd ei hym- ddiswyddiad ar gynygiad Mr Samuel Roberts ac eiliad Mr John Williams. Wedi hyny bu trafodaeth faith parthed cael un i lanw ei lie. Awgrymwyd fod i'r Bwrdd hysbysebu am famaeth brof- iadol am y cyflog o 25p. fel cynt, ond ofnai Mr J. Hughes Parry na chaent gynygion am y cyflog hwnw yn awr, yr oedd Byrddau eraill yn methu cael mamaeth. Yr oedd y Parchn. Henry Rees a J. Edwards, Pwllheli, hefyd, o'r farn y dylid cael mamaeth brofiadol a thrwyddedig, ac nis gallent gael y cyfryw am gyflog o 25P.-Sylwodd Mr G. Richards nad oedd yn agos gymaint o waith yn y Tloty yn awr a phan y penodwyd y Famaeth Pritchard; yr oedd y plant yn awr yn cael eu byrddio allan, a chredai ef gan hyny fod 25P. yn ddigon o gyflog.-Cynygiwyd gan Mr R. O. Roberts eu bod yn hysbysebu am famaeth drwyddedig a allai weinyddu hefyd fel bydwraig am gyflog o 25P, ac eiliodd Mr G. Richards ef.—Cynygiwyd gan Miss Pughe Jones eu bod yn hys- bysebu am famaeth drwyddedig am y cyflog o 32p. Eiliwyd hi gan y Parchn Henry Rees a J. Edwards, ac ategwyd gan Mrs Yale a'r Parch T. E. Owen.— Yn y diwedd pasiwyd trwy fwyafrit mawr i hysbysebu am tamaeth brof- iadol am gyflog o 25P. Saith yn unig bleidleisiodd dros gyflog o 32p. --0-

[No title]