Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

SPRING IS CUMING. r ALL KINDS AND DESCRIPTIONS OF Suits, Costumes, &c FOR THE COMING SEASON AT R. W. JONES', 9, Eing'sliead Street, Pm.LHBLI. Suits from 35/- Costumes from 37/6. Everything made on the PREMISES UNDER PERSONAL SUPERVISION TRIAL ORDER SOLICITED. 8¥0. nil—i w in i ■! ii i — 'iii1 —- n r — n i ;z1. SATISFACTION GUARANTEED. t ??.K;I;H.I::I: ?- :I':I::I"I::I:.I;??; ? r;  | S u t § I Yr S ? I I Ydych I Mae pawb yu ?yfarwydd a'r cwestiwn ? ? H? hwn. Clywir ef dros yr holl fyd. Yn m •f; mhob iaith ceir vmholiad oyfystyr i H? •I; "Sut yr ydych Yr un dyhead a ?f? dymuniad mawr cySredinol yw iechyd •§• da. Dywed y meddygon medrusaf ac ffi enwocaf fod peduir rhan o bump o'r + ffi holl afiechydon ya turddu o ddiffyg ffi + treuliad neu sefyllfa afreolus yr afu a r + ffi ymysgaroedd. Mae igi I Beecham's I Pills I ffi I S i=: m yn gwella, peclair dUlIl o htirnp o'r holl 3j ffi afiechydon trwy symud ymaith yr  ? achos. Macnt yn eich cryfhau ac pi ?? ffi ymlid ymaith yr amhtiredd a achosant H: 0 (Lrvmder a blinder— ffi 3: rhvbnd'li'Ui Xatur o annrhefn. Mae Tsr BEECHAAl'S PILLS yncadwpobl ? £ yn llaweu ac yn eu gwneud yn siriol. Dynia'rfeci(lygi,.ii,tetil fwyafv,-wyddis am daui i gryfhan y cylla, gwella y ? ? treuHnd, a rheoMddio yr afu, yr ?! !It elwlod, a'r ymys?aroedd, mewn gair + !it maent yn feddygimaeth au?aeledig W i'ch + | Cadw yn Iach. •|i Gwerthir yn mhob man mewn blychau, 1/1 J; (56 o belenaui a 2/9 <168 0 fcelenau). + j ,— CIMO-BANE —) THE NEW INSECT KILLER. KILLS Fleas. Lice, Moths, Blackbeetles and all Insects. NON-TOISONOI/S. Sold by Chemists. Price Sd., Gd. & I!- Postage ld. G. W. Harrison, Chemist, Reading. Agent for Pwllheli:—J. BALDWIN JOXE", 56, High Stre, t. 1  t T GWELLHAWE CTMXIIG ETWOG HAYMAM'S t I BALSAM I :? WELLHA ||| BESWCH ac VNWYD §|j } AmhrisiadwTgyla, phlaat. :{ Poteli I/- a 2/6 ? GAN OLL FFERYLLWYR A GROSERS R .Xvil '>0:?:t:} III t I :"? ??.Y ?-????? 31, SANO STREET, PWLLHELI. 9 MAE Ho!)erts&(«riffil]i vn cynyg- i'r Wlad a'r Dref .D DO I) Px, E F iN (GWlR DDA). Cypyrddau Gwydr. Bedroom Suites, I hll Stands (rli.ii Mahogany, Derw, Satin Walnut, Pitch Pine). D S. \Vedi eu gwneuthur ar y f Premises Deuwch i'r cyfeiriad uchod i chwi gael barnu drosoch eich "hunain, ac i g-el Sa rgei n ion nad oes dichon eu cael yn unman arall yn y dref, ROBERTS & GRIFFITH- 5 YM FU DI AETM. RHYBUDD PWYSIG. Y Me Mr R. G. Humphreys j (R. o Fadog) Portmadoc, yn n?r yn f'rt?hMyI?r t ? A y d'wydded Bwv dd ?tnK?:;rit\ Lwinniau canlyno) —Uoion Cast'e Roy»! M ul Steamship A Han Stefimsli p C. CLi at(I te.,mshlp C •. Wb!te St:<r teal11- sh p Co, Co. A nencau St-^iiu.-hip Co a Cliwtziiii tu e-eiii, a gall anfort yinf'iil« rlian o'r Am r; 'J.icada, B i' i li i, A tf r ca yr A1 tit, Mor y CyfCl.ndir, Io,Ji: g" !"ydll (" I Gt, I rrd li tocynau hefo'r 1 heiiffyrd«l i b n y i a'th, ynghyd a thystygrif i si^ rhmi g. s y ngiad yn y coutau teithio i Liundaio, SJuth- amptou ueu Lerpwl. Mae gwell maiita a i yin- fuAv! yr godi Wyoau hefo gorucbw yliwr dos- iiaith fel Mr Humphreys nag mewn unrhyw tLldtl arall. C\ 11 ivvnder o leoedd i grt tftwyr, ffennwyr, a nioivvynion. Pob tnauyliou yu rhad. I Y SCHOOL, PWLLHE The Staff is as follows :— t Headmaster: Mr D. H. WILLIAMS, NI.A. Miss MURIEL PRICE, B.A., Wales. MIss HANNAH ANTHONY, B A., \V ALES. Miss BRACE NEWTON, Hors., London. Miss ANNA DAVIES, Cookery Mistress. Mr REGINALD W. EVERATT, M.SC., Wales. Mr. P. G. REYNOLDS, B.SC (ist Class Hons) Wales. MR ALEXANDER PARRY, B.A. Mr NORMAN MCLEOD, A.R.C.M. Pupils are prepared for Central Welsh Board, Oxford and Cambridge Local and University Examinations, and con- siderable attention is paid to Art, Music, Manual & Technical Work and Physical Exercises. TUITION FEE, £ 4 10s. per Annum. O. ROB\NS-OWEN, Clerk to the Gove nors. CTqwestylr Gwalia" HEOL PWLLHELI. sydd yn awr yn agored, gyda gwell- j iantau arbenig, ac wedi ei adduruo o'r newydd. CYFLEUSTERAU RHAGOROL. j Breakfast, Luncheons, Dinners Teas at moderate prices. I Darperir gogyfer a pbartion. Ystorfa Beisicls. Mrs. Wallis Thomas, Percheroges. PENTYMOR PENtYMOR 91 ■HOiaSS^SRnqBS^cSBBSaraHISHMgBHBBMIBanHKaBSnBMHaHIHEyHaHBHBnWReBMB Am gyfiawnder 0 dd mewn DILLArDAU 0 BOB MATH -1 Ewch i   MANCHESTER HOUSE, PWLLHELI. Ceir yno STOC NEWYDD a PHRYDFERTH am brisiau hynod 0 isel. Cytle a-rdderchog i brynu Siwtiau, Macintoshes, Baincoats, Orysau, l; a Jacedi 0 bob math. ■MaBR9aHMMBauaanCEEM!8HaaB9KiaBMBniBaBnBBaHHBaSBEB«MMR^aBB9MHaBnHMSi GWNEIR POB MATH 0 Siwtiau i Fesur HEFYD, AM BRISIAU A BAR SYNDOD. Cyfaddefir gan bawb fod Manchester. House yn un or SIOPAU GOREU yn Ngogledd Cymru am DDILLADAU MERCHED Gofynwch am weled yr YSTOC ARDDERCHOG sydd yno 0 COSTUMES, ROBES, RAINCOATS, &c., ♦ ac hefyd y dewis digymhar o HETIAU I FEROHED A PHLANT. I Cofiwch y cyfeiriad,— Siop William Anthony. Cambriau Railways Amioiiucemeiits. DELIGHTFUL COMBINED RAIL AND COACH TOUR EVERY WEEK-DAY, UNTIL FURTHER NOTICE, To BEDDGELERT, through the Pass of Aberglaslyn. Rail to Penrhyndeudraeth, thence Horse Conveyance, or Rail to Portmadoc, thence by Motor Bus MOTOR TRAIN SERVICE BETWEEN POKTMADOC, MACHYNLLETH AND I ABERYSTWYTH. J UNTIL FURTHER NOTICE AN OBSERVATION CAR WILL RUN BETWEEN PORTMADOC AND MACHYNLLETH AS UNDER A.M. Pottmadoc dep 9 o Minffordd x 9 5 Penrhyndeudr'th 9 10 Talsarnau 9 15 Harlech ••• 9 23 L'. & Pensarn 9 33 Dyffryn 9 4° Barmouth arr 9 30 dep 9 55 Barmouth Jet. arr 10 o 1, dep 10 5 Fnirbourne 10 8 1 Llwyngwril To;ifan;!ii 10 To \\)" n 10:)0 Aberdovey 10.p Dovey jct. arr 10.53 dep to 57 Machynlleth arr 11 5 Connecting at Baimouth with 10-5 .m. tiaiu to DiJgelley and Great Western Line, and at D"vey Junction with 11-2 a.m. train for Botth and Aherystwyth. P.M. Machynlleth dep. 12 5° Dovey Jet. i JO, Glandyfi-" 1 13 Ynyslas 1 27; Borth 1 32 Llanfihangel 1 37 Bow Street 1 42 Aberystwyth arr. 1 52 t:?/' CHEAP TICKETS are issued DAILY from all the Stations mentioned on this Bill. For full par- ticulars see handbills. I r M. Aberystwyth dep 2 30 Bow Street 2 40 Llanfihangel 2 45 Borth 2 50 Ynyslas 3 0 Glandyfi 3 IO Machynlleth art- 3 20 » dep 3 30 Aberdovey it 3 50 Towyn M 4 2 Tonfanau ,,47 Llwyngwril 4 15 Faiibourne 4 24 Barmouth Jet. 4 27 B<*f mouth arr- 4 32 dep 4 37 D>ffryn 4 47 LI & Pensarn ,,4 54 Harlech 5 7 Talsarnau 5 I,) Penrhyndeudraeth 5 20 Minffordd 5 25 Portmadoc arr 5 30 Excursions/ to London. EPSOM RACES, June 3rd to 6th. DERBY DAY, June 4th. OAKS, June 6th. ASCOT RACES, June 17th to 20th. INTERNATIONAL HORSE SHOW, Olympia, June 20th—July ist. ROYAL AGRICULTURAL HALL I MINING MACHINERY EXHIBITION, May 29th—June 7th- CHEMICAL ENGINEERING EXHIBITION, June 14th— £ 8th. EXCURSION TICKETS will be issued on Monday, June 2nd, for 3, 5 or 6 days On Tuesday, June 3rd, for 2, 3 or 4 days On Monday, June 16th, for 2, 5 or 6 days, to LONDON from PWLLHELI, via Afon Wen and Welshpool. EXCURSIONS to London for a Week or a Fortnight. EVERY SATURDAY Excursion Tickets will be issued to LONDON (Euston and Paddington). Insurance of IjUggage ACCOMPANIED BY PASSENGER. OR SENT IN ADVANCE, AGAINST LOSS, THEFT, &c., whilst in Hotels, Boarding Houses, Apart- ment. or on Rail, Steamer, and Conveyance. 1 INSURES FOR £ 20 FOR A PERIOD OF 15 DAYS. Higher premiums cover larger Insurance and extended periods. For Full Particulars aad Conditions apply at the P loking and Parcel Offices at the Stations, Town Offices, or from the Railway Passengers Assurance Company, 64, Cornhill, London, E.C. ¡ CHEAP DAY TICKETS Issued EVERY WEEK DAY between certain CAMBRIAN COASr STATIONS. Also to TANVBWLCtl and BLAENAU FESTINIOG. See handbills. CHEAP 1 or 2 DAYS TICKETS from PWLLHELI to the NORTH WALES COAST Issued every WEEK DA V. t, 2 or 3 DAYS TICKETS from PWLLHELI to LIVERPOOL and MANCHESTER Every MONDAY and THURSDAY. 1 or 2 DAYS TICKETS to BALA and LLANGOLLEN Every WEEK-DAY. Excursion Programmes at the Stations. EVERY FRIDAY AND SATURDAY, until fnrther notice, WEEK-END TICKETS will be issued from PWLLHELI to CAMBRIAN STATIONS, THE WYE VALLEY DISTRICT, LIVERPOOL, "MANCHESTER, LEEDS SHEF- FIELD, BIRMINGHAM, EDINBURGH, GLASGOW, THE NORTH WALES COAST, BALA, LLANGOLLEN, and other places. For full particulars see Excursion Programme FORTNIGHT IN THE WYE VALLEY DISTRICT. EVERY WEEK-DAY RETURN TICKETS will be issued to CENTRAL WALES SPA53, BUILTH WELLS. LLANDRIN DOn WELLS, LLANGAMMARCH WELLS, LLANWRTYD WELLS; also to LLANIDLOES, RHAYADER and BRECON, from PWLLHELI. Via Moat Lane and Builth Road. For further iiiformation respecting the arrangements shewn above application should •be made at any of the Company's Offices or Agencies, or to Mr. O. L. Conacher, Traffic Mansgcr. Oswestry May, 1913. S. WILLIAMSON, General Mau. RHAG-HYSBYSIAD. CYNHELIR ORGAN RECITAL YNG NGHAPEL PENMOUNT, yn ystod MIS AWST. Ymddengys yr holl fanylion yn fuan. J. O. Williams, Ysg. IMPORT ANT TO MOTHERS. EVERY X Mother who values the Health and Clean- linesK of her Child should use HARRISON'S 'RELIABLE" NURSERY POMADE. One application kills all Nite and Vermin, beautifies and strengthens the Hair. In Tins, 4id. and 9d. Postage ld.-{ec,. W. Harrison, Chemi'st Reading. Sold by Chemists. Agent for Pwl hell: —Joe. Ham-win Jonks, (56, I H2¡..ft Stree*. To be Let. MADRYN HOUSE, South Beach, i- Pwllheli. Favourable terms. Immediate possession. Apply to MR. LEWIS JONES, Preswylfa, Ala Road, Pwllheli. sa CREY HAIR 1 restored to its original colour by usiotl HARRISON's RESTOIALIRR It is not a dye, but acts naturally, is quite harmless. PRICE 1!6, Postage 3d. G. W. HamsoR, M.P.S. Sp"f Readil1g. G. W. Harfisop,, M. P S Sp iust, Reading. Agent for Pwllheli :J. BALDWIN JONES 56, High Street. l Argraffwyd a Chyhoeddwyd gau Richd. Jones, yn ei Swyddta 74, Heol Fawr, I Pwllheli, dydd Mercher, Mai 28, 1913 v" -1-