Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

11 articles on this Page

t-" - - - AT EIN QOHEBWYR.…

NODION A HANESION.I

News
Cite
Share

NODION A HANESION. Ymfudo. Aeth rhai miloedd o ymfudwyr allan o Lerpwl, yr wythnos ddiweddaf, yn Itongau Cwmni'r White Star. I Can- ada yr oedd y rhan fwyaf o honynt yn mynd. Yr oedd canoedd lawer hefyd yn mynd i Australia. Gwyl Fat yn Llandudno. Ddydd Mercher diweddaf, am yr eil- fed tro ar hugain, cynhaliwyd Gwyl j Fai yn Llandudno, a choronw yd y Frenhines. Cymerwyd ci) ddordeb anghyffredin yn y gweMlvediadau, a bernir fod yno o leiaf bymtheng mil o edrychwyr. if Arvrres Oedranus Gallasai fod dyn wedi colli ei f) wyd yn mhentref Ebenezer, ger Caernarfon, yr wjthnos ddiwedual, onibai am Kyn- orthwy parod hen wraig o'r emv M rs Grace Jones, yr hon sy'n 75 mlwydd | oed. Canfu yr hen %raiv fod y ty yn llawn o fwg. Aeth i'r st.ifell lie cysgai lletywr, a gwelodd fod yr ystafell ar ddn. Ceisiodd ei ddeffro ond methodd, ac er ei bod yn egwan llwyddodd i'w lusgo rhwng cwsg ac effro allan o'r ty lie y cymerodd heddwas otal o hono. Nid oedd yr hen wrai g nemor ywaeth ar ol yr helynt, ond cafodd y lletywr ei niweidio ychydig. Perygl C) mru. Dywedai y Parch Silyn Roberts, wrth siarad yn y Bermo y dydd o'r blaen, y dylid cefnogi bechgyn Cyinru i astudio amaethyddiaeth, a sylwodd ar yr hyn a wneid yn y cyfeiriad hwnw yn Den- marc. Nid oedd y tir yn Denmarc ddim gwell na llawer rhan o Gymru, meddai ef, ond yr oedd amaethyddiaeth Denmarc wedi ei astudio'n wyddonol, a rhoed pob cefnogaeth i'r bechgyn mwyaf addawol i gymeryd y peth i fyny fel gwaith eu bywyd. Yr oedd perygl fod Cymru yn anfon eu dynion goreu i'r gwledydd tramor, ac yr oedd dyfodi 1 y wlad yn dibynu ar tod y dyn- ion hyny yn cael eu cadw gartref. Ala] Angladd. Yr oedd geneth un ar bymtheg oed i gael ei chladdu yn Bishops Offley, y dydd o'r blaen, ond ataliodd y crwner yr angladd i wneud ymchwiliad i achos ei marwolaeth. Yn y trengholiad hysbys- wyd tod rhieni yr eneth wedi bod yn gas wrthi, ac i hithau o ganlyniad gymeryd gwenwyn. Profwyd hefyd mai o effeithiau'r gwenwyn hw nw y bu'r eneth farw. Rhoes y crwner gerydd Jlym i'r rhieni, a dywedodd iddynt nid yn unig roi eu tystiolaeth mewn modd hynod anfoddhaol, ond hefyd i'w hym- ddygiad anynol at eu geneth yn ymar- ferol beri iddi wneud diwedd ar e bywyd. I » » Y Ftordd i LJeidr. Y Ffordd i Drin Lleidr. ioroaa neiar I ay yn Clapton, yr wythnos ddiweddaf oddeutu dau o'r gloch y boreu. Digwyddai'r ty fod yn perthyn i Fyddin yr Iachawdwriaeth, a di^sgai Capten Mary Booth, merch y diweddar gadfridog, yn yr ystafell agos- af i'r hon yr oedd y IK idr ynddi. Vn He galw ar yr heddgeidwaid i mewn aeth yr eneth at y lleidr a siaradodd yn ddifrifol gydag ef am ei bechod Pan ddeallodd mai newy" a'i hanfonodd i droseddu, aeth ag cf i'r gegin a rhoes bryd da o fwyd iddo gan siarad pydag ef am ei gyflwr tra y bwytai, ac ar ol gorffen y pryd gweddiodd gydag ef, a gwnaeth iddo weddio drosto'i hun. Gan addaw bod yn ffrynd iddo, os yr edrychai ar ol ei hun, gollyngodd ef allan o'r ty. Marw Telynores Lleifiad. Yr wythnos ddiweddaf, yn ei chartref yn Lerpwl, bu farw y delynores enwog, Mrs Jenny Roberts, yr hon oedd yn fwy adnabyddus wrth yr enw Miss Jenny Parry (Telynores Lleifiad), yn 37 mlwydd oed. Rhai o Dreffynon oedd ei rhieni, ond ganwyd hi yn Birk- enhead Daeth y dalent gerddorol a feddai i'r amlwg pan oedd yn blentyn bychan iawn, a chyn hir gymaint oedd ei henwogrwydd am ei gallu i panu'r delyn fel y cai alwadau parhaus i ber- fformio yn y prif iongherddau trwy Loegr, Cymru a'r Iwerddon. Bu hefyd gy.da Chor Meibion y Moelwyn yn yr Amerig, ac enillodd ei medr iddi glod ac enw mawr jmhobman yr elai. Cai ( alwadau mynych i ddifyru rhai o fcnedd ucbaf y wlad, a bu yn canu'r del) n o flaeo rhai o'r Teulu Breohinol. Priodas Frenhinol. I Yn Berlin ddvdd Sadwrn unwyd y, Dywysoges Vict- i ia Louise, unig ferch I yr Emprwr William, mewn priodas a'r Tywysog Ernest Augustus, mab y Due Cumberland. Yr ocdJ tri penadur yn bresenol yn y bricdas, y Brenin George, y Kaiser, a'r Tsar. Dywedir fod yr anrhfgion priodasol yn werth tros bum' can' mil o bunau. Bywln Hir ar ei Fferm. Vn ddiweddar bu farw Mr John' Worthington, Ty'n y Groesffordd, Llan- bedr, ger Rhuthin. Efe oedd yr am- aethwr hynaf yn Nyffryn CIwyd. Bu fyw am bum' mlynedd a phedwar ugain yn y fferm. Bu yn warden yn eglwys j Danbedr am naw mlynedd ar hugain, ac yn aelod o'r Bw rdd Gwarcheidwaid j am un mlynedd ar bymtheg. Coleg Bangor a Mr Harry Evans Y mae Mr Harry Evans, F.R C.O., wedi ei bencdi yn gyfarwyddwr cerddor- ol Coleg y Brifys^ol Bangor, ac yn athraw eerddoro: i'r myfyrwyr. Penod- ir Mr Evans i'r s\ dd yn olynydd i Mr Lloyd Williams, y hwn sy'n rhoi ei le i fyny oherwydd l j fcd wedi ei benodi i swydd arall yn y Coleg ynglyn a llys- ieuaeth amaethyddol. + 0 Gole-- Bangor i Faes y Gwaed Pan dorodd y rhv fel allan yn y Ba k<n aeth myfyriwr Groegaidd o Goleg Bangor, o'r enw Mr Os ar E Georgou'- ous gartref i gario'r cledd a'r gvt n i amddifFyn ei wlad Y mae wedi N- i t- enu at gyfaill iddo o Fungor i ddweyd hanes y btwydrau y bu ynddynt. Caf- odd ei t lwyfo yn ei wyneb ddwywaith. a chafodd ei saethu yn ei goes nes malu'r asgwrn. Etholiad Altrincham. Cymer etholiad Atrinchm le ddydd Me'cher (yfory). Mr L Kay-SI'u'tle-' wortb yw yr ymjjei-ydJ Rhyddfr\dol. a Mr G. Hamilton yw ei wrthwynebydd Cred y Rhyddfrydwyr fod gobaith iddynt ennill y sedd hon oddiar y Tor-! iaid, a chynhelir cyfarfodydd brwdfrydig ffanddynt yn yr etholaeth. NIA-yafrif I bychan oedd gan y Ceidwadwr yn yr etholiad diweddat. Trycbineb yn Muarth Fferm. Yn muarth fferm Blaencwm, Pen- nant, caed y gwas, Thomas Jenkins. yn gorwedd yn farw ar lawr. Yr oedd wedi ei saethu trwy ei galon, ac yr oedd gwn ei feistr ar lawr wrth ei ymyl. | Cerddodd gartref o'r pentref gerllaw y nuson cynt yng nghwmni merch ifanc,1 ac ymddangosai y pryd hwnw yn ei iawn bwyll, ond caed llythyr yn ei boced yn yr hwn y dywedai y bwriadai wneud diwedd ar ei fywyd. Dlgwyddiad Hynod. Pan oedd Benjamin Saintvyn croesi'r rheiliau yn Witham daeth tren heibio a tharawodd ef yn ei gefn gan ei daflu latheni lawer ymlaen. Disgynodd rhwng y llinellau ar y rhai y rhedai y; tren, a bu'n ddigon hunanteddianol i orwedd yn llonydd nes oedd y tren wedi mynd trosto. Wedi hyny cododd. ar ei draed, ysgydwodd y IIwch oddiat ei ddillad, a cherddodd ymaith yn ddianaf oddigerth briw bychan ar ei gefn. < Marwolaethau Svdyn. Yr oedd Miss Edwards, Prospect Place, Aberystwyth. yn dvchwel gartref o Lerpwl yn y tren ddydd Sadwrn gydag ewyrth iddi. Troes ato a dywedodd. "Rwy'n meddwl y gorffwys- af," a syrthiodd i lawr yn farw. Bu un o'r enw Percy Turner foddi wrth ym- drochi yn Lowestoft foreu Sul.- Bu tri o fasnaehwyr adnabyddus farw yn sydyn iawn yn Nelson ddydd Sadwrn, sef y Mri Mark Howarth. James Pres- ton, a George Tay'or.—Yn Blackpool, n.)s Sadwrn, syrthiodd ymwelydd o'r enw William Haughton i la wr yn farw ar yr heol. Ysbeilwyr Beiddgar. Yr wnthnos ddiiaeddaf, pan oedd negesydd yn dod o'r banc yn un o'r heolydd mwyaf poblog yn New Yotk, ymosododd pedwar o ysbeilwyr arno. Yr oedd y negesydd yn cario deng mil o ddoleri mew n h-ig, a gwnaeth yr ym- osodwyr ymgais feiddr a chreulon i'w ysbeilio. Saethasant ato, a cheisiasant ei izuro nes ei wneyd yn anymwybodol. Er ei tod bron wedi colli ei ymwybydd- iaeth llwyddodd y dyn i dynu llawddryll o'i logell a gyrodd y lladron ar ffo. Aeth yr heddgeidwaid ar eu hoi a llwyddasant i ddal dau « honynt, ond diangodd y ddau arall ymaith. 35 yn cael eu Lladd. Cymerodd trychlneb ofnadwy le yn California ddydd Sadwrn. Yr oedd aelodau o'r dr.-f. :ig-aeth Brydeinig a chyfeillion yn dathlu Dydd yr Ymerod- rarth yn l,cng Re;lch, a phan yroedd y go.ymdeithio a'r ihialtwch bron ar der- fyrt), tyrodd canoedd o bob! ar lw fan oedd wedi ei godi ar y pier i wrandaw anerchiadau Torodd y lIwy- fan o tanynt nes cw ympodd y bobl i'r trae-h islaw, ddyfnder o bum' troedtedd ar hugain, a chafodd pymtheg ar hug- ain eu Madd, y rhan fwyat o honynt yn ferched, ac annfwyd tua haner cant yn ddifrifol. Onibae fod y llanw allan ar y pryd hnasai ugeiniau lawer wedi boddi. Pr^i'eitnvyr oedd yr oil o'r rhai a laddwyd.

- - - - - - - - - I Y Bedd…

Digwyddiad Ofnadwy. I

Addef iddo Ladd ei Blentyn.

Pregeth y Canghciior. I

[No title]

Advertising

¡Mr. M'Kenna'n Nghaergybii

Tan mewn Eglwys.

Manion.