Skip to main content
Hide Articles List

13 articles on this Page

Advertising

PWLLHELI.

IABERSOCH.

|RHIW.

News
Cite
Share

RHIW. Y GYLCHWYL LENYDDOL. I Cynhaliwyd yr uchod nos Wener diweddaf. Y cadeiryddion oedd y Parch D. Sinnett Jones, a G. Griffith, Yaw., C.S., Rhoshirwaen. Wele; restr o'r buddugwyr Adrodd i rai dan 10 oed I, Jane E. Williams Tanyrardd; 2, M. J. Jonos, Trip; 3, E. A. Jones, Llys Hyfryd 4, J. Williams, Tanyrardd 5, Cassey Roberts, M. E. Roberts a W. G. Davies, Brynmorfa 6. Katie Roberts, Conion Ganol, Sissie Jones, Lon las, a Myfanwy E. Williams, Minydon. Canu St. Bees," 1, M. J. Jones, Trip; 2, Kati- Roberts 3, J. Will- iams, Tanyrardd 4, Sissie Jones, Lon las. Ad- rodd Y Ffarmwr a'r Ci," 1, Katie Jones, Tan- ycapel 2, Benjamin Williams, Tanyrardd 3. G. L. Stoneman, Bay view 4. T. E. Thomas, Tan- ygraig. Cann" Brycawel," 1, G. L. Stoneman; 2, Ben Williams, Tanyrardd; 3, E. A. Jones, Llys hyfryd 4, J. E. Williams; 5. J. C. Thomas, Ty canol; 6. Wm. Williams, Bryn- awel. Canu i rai dan 16 oed, 1, Nellie Roberts, Bryn Ffoulk; 2, C. A. Roberts, Cooion 3. H. Wiliiams, Tanyrardd 4, R. O. Williams, Tan- yrardd. Unawd, •« Gwlad y Delyn," 1, C. Rowlands. Rhiwlas 2, D. Rowlands, Rhiwlis- Yr Ail Draethawd, Jane A. Williams, Ty mawr Rhiw. Unawd Baritone, H. Prydderch Will- iams, Mynytho. Ffon Gollen, W. Roberts, Talybont, Dyffryn. Ateb cwcstiynau ar wybod. aeth gyffredinol, R. Roberts, Sarn. Unawd Soprano, A. Gwenonwy Griffith, Nefyn. Ped- warawd, Parti G. 0. Owen, Rheithordy Rbiw. Dadl, M. Griffith, Bryn fran, D. Jones, Trip, Ishmael Jones, Post Office. J. Roberts, M. Wllliaw, Bryn awel, C. A. Roberts, Bryn awel. Chwe' Phenill, Gwilym y Rhos, Rhoshirwaen. Parti wyth, Parti G. Williams, Bryn awel. Pocket Handkerchief Case, Mrs Owen, Lon las. Y Prif Adroddiad, J. Jones, Post Office, Rhiw, a R. J. Williams, Nanhoron. Afternoon Fea Cloth, Mrs Owen, Lon las. Her Unawd, H. Prytberch Williams, Mynytho. Limerick, J. J. Williams, Tydweiliog, Gwilym y Rhoes a G. Jones, Bryucroes. Eoglyn, C. Griffith, Garreg lefain, Rhiw. Daeth dau gor i'r gystadleuaetb, sef Bottwnog a Phwllheli. Dyfarnwyd y wobr gydag anrhydedd i Gor Pwllholi, dan arweiniad Mr R. O. Jones. Y rhai a ganlyn wasanaethai fel beirniaid :— Y Cerddoriaeth, Mr O. Llew Owain, Caernar- ion Celfyddyd, Mrs Sinnett Jones, Rheithordy Rhiw Adroddiadau a'r Farddoniaeth, Mr J. Hughes, Rhoshirwuen llhyddiaeth, Parchn J. R. Evans, Hebron, a J. Williams, Pisgah, Rhiw Y Ffyn, G. Williams, Llawenan, Llaufaelrbys. Cyfeiliwyd yn fedrus gan Miss Ella A. Davies, Abererch.

i MarwV Parch Francis JonesI…

Cyflog: y Suffragettes.I

Ymladd mewn Llong. I

emw ! Etholiad Newmarket.¡

Baifcfconiaetb.I

Cymanfa Ordeinio Cyfundeb…

Cyhuddiad o Lofruddiaeth yn…

Lladrata Eiddo'i Frawd. J

Advertising