Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

14 articles on this Page

AT EIN GOHEBWYR. 1

NODION A HANESION.

I Yr Eneth Gladdwyd yn y 1…

Peidiwch Mynd o Blvilhell.

Damwain Angeuoi gyda Modur.

Damwain Angeuol ger Porthmadog.

-Y -Teiliwr -a'i -Wraig.I

Tai Gweithwyr yn Lleyn.I

Canfod Esgyrn Dynol ynI -Nghlynnog.

Lladd ei Hun a'i Garlad. I

Cyhuddiad Difrifol yn erbyn…

MADRYN

I-(Bobebiaetbau.

News
Cite
Share

I (Bobebiaetbau. \1 Nid ydym yn gyfrifol am syniadau ein gohebwyr .-GOL. AT FASNACHWYR PWLLHELI. Fy nghyd-faBnachwyr,—Drwy garedigrwydd y Gol. hoffwn alw eich sylw (lifrilolaf at y duedd ddangosir gan ein Cyngor Trefol i ymyryd a'n ffeiriau, a'u hawydd am gefoogaeth ddigonul i orfodi yr amaethwyr i gaaglu eu hanlfeihaid i'r Maes, yn bytrach na'u gadael at eu rhyddid ddewis y manau mwyaf cyfleus ar yr heolydd. Yn ystod yr wythnosau diweddaf cefais gyfleustra i ofyn barn nifer helaeth o amaeth- wyr ar y mater, ac yn eu plith rai gwyr o fri ae yn ddieithriad, cundemniai ) r oil o honynt y syni-d. A mwy na hyny, eu tyb oedd, os y rhoddid y bwriad mewn gweithrediad, y byddai yn rhwym o broti yn ddinystr i'r ffeiriau. Dy. wedai un,—" Pe y byddai i heddgeidwad fy ngorychymyn i, i syroad, fy anifeiliaid i'r Maes, buaswn yn eu symud adref yn syth, ac yn dyweyd wrtho am i'r Cyngor osod y Maes i werthu Indian Rock a Chip Potatoes." Ac meddai yn mhellacb, Nid oes arnom eisiau eich ffeiriau, gallwn werthu ein hanifeiliaid gar- tref, a hyny yn fynych, am well pris nag a gawn yn y flair. Ac hsblaw hyny, beth sydd ar ein ffordd i gynal ff&ir, pan y mynom, yn yr Efail Newydd, megis ag y wnaed y dydd o'r blaen yn Chwilog." Fy nghred bersonol, o'r cychwyn, yw, mai dinyBtr dies i'n ffeiriau, fyddai ceisio eu symud trwy orthrech i'r Maes. A pha aagen symud yr anifeiliaid oddiar heol- ydd y dref hon, mwy na threfydd eraill, lie y cynelir ffeiriau ynddynt. Yn sicr, dylem bwyso ar y Cyugor Trefol yr angenrheidrwydd o dalu ychydig mwy o sylw i'n buddianau fel masaachwyr, nag a wneir ganddynt, yn hytrach na rhoddi eu bryd ar hwyluso ein heolydd i yrwyr Jehuyddol y motors sydd yn gorlenwi ein ffyrdd, Pa faint o elw a ddug y rhai hyn i goffrau y Gorphoraeth. Gorlethir m a threthi trymiou ac anhawdd eu dwyn, ac os y diuystrir ein ffeiriau, Rwyddom y byddai i hyny effeithio yn fwy niweidiol ar y masnachwr na neb arall. Am hyny erfyniwn ar y Cyngor Trefol i symud yn araf, ac ystyried yn bwyllog a gofalus, ganlyniadau eu gwaith yn ymyryd a hwy. Traethed arall ei len, mewo pryd. Yr eiddoch, &c., UN O HONOCH. -0-

Mr Cyril Maude's Company to…