Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

16 articles on this Page

AT EIN GOHEBWYR. 1

NODION A HANESION.I

I Mesur Pleidials ! Ferched…

Neb yn Mhwllheli.I

News
Cite
Share

Neb yn Mhwllheli. Dyna oedd y rhwystr bob amser — 1 neb yn Mh\\Hhe!i Yr oedd pobl yn byw me An Ileoedd pell yn cynyg eu tystiolaeth, ond, er cystal hyny Dis gallai gymeryd lie tystiolaeth leol. Ond yn awr mae hyn wedi newid, gan fod pobl wedi eu geni a'u magu yn Mhwllheli, ac wedi byw ar hyd eu hoes yn y dref-pobl ag y mae eu gair uwch- law amheuaeth—wedi rhoi eu tystiol- aeth yn rhydd, ac y mae ymddiriedaeth Pwllheli wedi ei sefydlu yn gadarn. Dyma achos i briyfi Dywed Mrs S. Roberts, 10, Salem Terrac, gyferbyn a chapel Salem, Pwll- heli :Gailaf gymeradwyo meddygin- iaeth ragorol at ddrwg yn y cefn. Bum yn cael fy nhrwblo ganddo yn achlysurol, ond gwnai blwsh o Doan's Backache Kidney Pills fi yn iawn yn fuan. Dywedais wnh lawer o bobl am danynt." (Arwyddwyd) Mrs Roberts. Y mae llawer meddyginiaeth yn es- mwythau, ond y rhan fwyaf yn methu rhoi iachad parhaol. Fel y mae y corff yn arfer heto'r dognau, rhaid cymeryd dogn mwy a mwy o hyd, nes o'r diwedd mae'r feddyeiniaeth yn ffaelu. Nid felly gyda Doan's Backache Kidney Pills. Y mae achosion wedi cael eu gwylio am flynyddoedd ar ol i'r rhydd- bad cyntaf gael ei gofnodi. Rhoes amser ra wf arnynt, ac ymhob achos profodd y g wellhad yn barhaol. Pris 2s. gc. bocs, chwe' bocs am '3'. gc.; gan bob siopwr, neu oddiwrth y Foster McClellan, Co., 8, Wells Street, Oxford Street, London, W. Peidiwch gofyn am kidney pills, gofyn- wch yn cylur am Doan's Backache Kid- ney Pills, yr un math ag a gafodd Mrs. Roberts.

IEglwys Fawr wedi ei Din-…

I Agerlong ar y Creigiau.…

! Dirprwyaeth Gymreig yn Westminster.

Brawd Anfrawdol.I

[No title]

IMr Lloyd George a'r Tir.

I- Rhostio Baban.

Ffrwydr-Belen yn EglwysI Gadeiriol…

nt.-  (Bohebiaethau..

Observation Car on the Cambrain…

I Barfc&omaetb.

[No title]