Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

16 articles on this Page

AT EIN GOHEBWYR. 1

NODION A HANESION.I

I Mesur Pleidials ! Ferched…

Neb yn Mhwllheli.I

IEglwys Fawr wedi ei Din-…

I Agerlong ar y Creigiau.…

! Dirprwyaeth Gymreig yn Westminster.

Brawd Anfrawdol.I

[No title]

IMr Lloyd George a'r Tir.

I- Rhostio Baban.

Ffrwydr-Belen yn EglwysI Gadeiriol…

nt.-  (Bohebiaethau..

News
Cite
Share

n t (Bohebiaethau. Nid ydym yn gyfrifol am syniadau ein gohebwyr.-GOL. t AT GIGYDDION PWLLHELI, Gyd fasnachwyr,—Gwelwn fod yn mwriad y Cyngor Trefol wneyd Closing Order i fasnach- wyr y dref, yn ol darpariaefriiau Deddf y Shop- au, ac y bwriadant, hefyd, osod y cigyddion yn nghrafangau yr order hono. Fel y gwyddoeb, amddlffyn y gwas yw amoan Deddf y Shopau, trwy ohlu ei fod yn cael haner diwrnod o wyl bob wythnos ond chware teg i'r Ddeddf, nid yw yn gorfodi y meistr i gau ei fasnRcbdy er mwyn i'r gwas gael ei baner dydd gwyl, na, gedy ef at ei ryddid yn y mater hwo. Yn awr, gan ein bod yn rhyddioii, a ydym mor ffol a gwerthu ein genedigaeth fraint? A ydym yn ddigon ynfyd i fyned at y Cyngor Trefol gyda'n cap yn ein Haw i ofyn iddynt gymeryd trugaredd arnom, a'n rhwymo, draed a dwy law, fel na chawn agor ein masnachdai, na gwerthu ceiniogwerth o'n nwyddau, ond ar y dydd a'r awr a nodir ganddynt hwy. Oa y gwnawn hyn, yn sicr dylld ein symud 1 Ddin- bych, yn ddiymdroi. Gwyddom nas gall y Cyngor Trefol gy neryd y rhyddid hwn oddi- arnom heb ein caniatad, a gwyddom hefyd nad oes ond nifer bychan o honynt yn awyddus i'w gymeryd. Ond dylem gofio, os unwaith y ca y Cyngor y eaniatad hwnw, ac y gwneir y Closing Order, bydd raid ufuddhau i'w gorychymynion, pa beth bynag fyddo yr amgylchiadan-tywydd mwll a Haith, neu wres angerddol yn llygiu ein eigoedd-dim gwahaniaeth, rhaid ufuddhau ) ea. summons. Oblegid os y bygythir summons yn awr, cyn bod Closing Order mewn grym-yo sier, wedi y deio i rym, ni cblywir dim ond -sum. mons, summons, yn barhaus. Yn awr, a gawn ni ymuno ac anfon at y Cyn- gor Trefol, i'w hysbysu on bwriad i sefyll yn y rhyddid ganiateir i ni gan Ddeådf y Shopau. gan y tybiwn mai mwy dymunol bod tan ras hono, nac o fewn hualau yr Closing Order. Yr eiddoch, I Ala Stores. W. B. JONES. -0-

Observation Car on the Cambrain…

I Barfc&omaetb.

[No title]