Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

SPRING IS COMING. ALL KINDS AND DESCRIPTIONS OF Suits, Costumes, &c FOR THE COrIXG SEASUX AT R. W. JONES', 9, Eing'sliead Street, PWLLIIELI. Suits from 35/- Costumes from 37/3. ✓ Everything made on the PREMISES UNDER PERSONAL SUPERVISION TRIAL ORDER SOLICITED. 1'ltI4-lI ORDEI S()[ICITED. — IjHiwurng'^waiii ■!—■■■iiMii m ■imii ■ SATISFAOTION GUARANTEED. j ypnigicaiai arc iiiiiiiii»aig!|"|I| If" Sut A Sut ? ?* H yr 5 ii Vdych jj i t Mae pawb yn gyfarwydd a'r cwestiwn < S hwn. Clywir ef dros yr holl fyd. Yn < !? ? t mhob iaith ceir ymholiad cyfystyr i jR Sut yr ydych P Yr un dyhead a 't ?ymunitdmawrcyCredinolywiechyd f j da. Dywed y meddygon medrU!&f ac enwoc? fod pedair rhan o bump o'r t • holl afiechydou yn tarddu o ddiffyg ? trenliad neu .efyUfa afreolus yr afu a'r i j i y-yog-oedd. Mae Beecha -ms Pills I i Pills E yn gweUn pedair rhan o bump o'r holl ? • ? ? afiechydou trwy aymud Tmaith yr ? '? • I achoa. Maent yn eich cryfhau ac ?i j ?[ ymlid ymaith yr amhuredtla achosant ? 5: deimlad-?u 0 arymder a Minder— ? rhybuddiou Xatur o annrhefn. Mae BEECHAiVTS PILLS yn cadwpobl yn llnwen ac yn eu gTraeud yn siriol. • J Dyma'r feddygiiiiaeth fwvaf gwyddis ? am dani i gryfhau y cylla, prwella y trenliad, a rhpoleiddio yr afu, yr elwlod, a'r ymysgnroedd, mewn gair ? S mae nt yn feddyginiaeth anffaeledig f i'ch S {1 Cadw yn Iach. j | n — H 9 ? •• i • Gwerthir yn mhob man mewa Viychau, • j (56 a belenau) a 2f8 (168 < fcci:n»u). PRELIMINARY NOTICE. THURSDAY, MAY loth. j THURSDAY. MA.Y 15th. i EXHIBITION OF ART NEEDLEWORK worked by Pupils of the Evening Schools at Troedyrallt. I T 6TrKLLEi*^TMS./I6 i DAYMAN'S 1 WELLHA Wm $BI:SWCHHC ANWYD WK i BALSAM I I Athftrttltgirygydi pfcl»at.  HAYN"?AN   BALSAaINm f? -GAil OLLJ(-n..1.WYa A GaO:j8as  Mvr.il -3-r"- 31, SAND STREET, PWLLHELI. E Roberts & HritTitb yn cynyg i'r Wlad a'r Dref T-) D 0 D n -T4: IEP N (GWIR DDA). CypyrJdau Gwydr, Bedroom Suites, Hall Stands (rhai Mahogany, Derw, Satin Walnut, Pitch Pine). D S.-Wedi eu gwneuthur ar y Premises. Deuwch i'r cyfeiriad uchod i chwi g-ael harnu drosoch eich hunain, ac i gael Bargeinion nad oes dichon eu cael yn unman arall yn y d,ef, ROBERTS & GRIFFITH. YMFUDIAETH. RHYBUDD PWYSIG. Y Mae Mr R. G. Humphreys (R. o Fadog) Portmadoc, y" avrr yo oruehwyliwr tlWY dc.rydded Bw!(].! M&snaiih i'r Cwmniau canlyuo) -Union l/astie Hov»! M-ul St#.nnship Co. Aiian Steamship O. C11 lard 'teuniih;p ('•«. White Star Meant- C" A Sr. "1"iJlp Co » Chwtiiiii-u e gt,l PA,.ft);t yti'f'Hl w yr ) bob than o'r Ani'r.i;», 'J.-fHiIa, b iiirh Columbia, Vauoourer, AuiitrAi-t, ABrtca yr Aifft, Mor y Cyfandir, Inl-lrt, IT gwleoYltd ,-reit tinil roddt tocyuau hdc:, iheilfFyrdil i ban y «'aith, ynghyd a tbyetygrit i si<rhau m-8' y nyiad yu y costau teithio i f .\ondiD, S.,th. I aini,t u tit-n I-erpwi. lie gwrij niaiitais i yin- fuilwyrg d1 t loyuau hef^> gMuchyliwr dUll. baith fel Mr Humphreys flag menu unrhyw ff.,rrld arall. Cyfliwnder o leotdd i grefftwyr, fferinwyr, a morwyuion. Pob manyliou yu rbad. To be Let. MADRYN HOUSE, South Beach, 1. Pwllheli. Favourable terms. Immediate possession. Apply to MR. LEWIS JONES, Preswylfa, Ala Road, Pwllheli. A SEMI-DETACHED HOUSE, fac- ing sea (next to South Beach Chapel also "WINTONIA," South Beach Parade. Apply to-ROBINSON. Allandale, Ala Road. | pOMPORTABLE HOUSE in Rec- j reation Ro «d to Let. Rent. £18 Apply S. ANDREWS & SON, Estte Office Gwestyr Gmlia, HEOL FAWK, PWLLHELI. j sydd yn awr yn -igored, gyda gwell- iaatau arbenig, ac wedi ei adduruo o'r newydd. CYFLEUSTERAU KFLAGOKOL Breakfast, Luncheons, Dinnerb & Teas *X moderate prices. Dwrperir gogyfer a phartion. I ¡ Ystorfa Bo i sic Is. Mrs. Wallis Thomas, Percheuoges. PENTYMOR! PENTYMOR!! Am gyfiawnder o ddewis mewn DILLADAU 0 BOB MATH Ewch i Manchester House, PWLLHELI. I Ceir yno STOC NEWYDD a PHRYDFERTH am brisiau hynod o isel. "i Cyfle ardderchog i trynu Siwtiau, Macintoshes, Baincoats, Orysau, a Jacedi o bob math. GWNEIR POB MATH 0 Siwtiau i Fesur HEP YD, AM BRISIAU A BAR SYNDOD. | ■ Cyfaddefir gan bawb fod Manchester House yn un o'r SIOPAU GOREU yn Ngogledd Cymru am DDILLADAU MERCHED | I G-ofynwch am weled yr YSTOC ARDDERCHOG sydd yno o COSTUMES, ROBES, RAIN COATS, &c)., ac hefyd y dewis digymhar o HETIAU I FERCHED A FHLANT. I Cofiwch y eyfeiriad,- tSiOP William Anthony., I (lambriai; Railwavs AiiiKHinceiiiciits. MOTOR OMNIBUS SERVICE BETWEEN PWLLHELI, NEVIX, ANI) EDEYRN. NOTICE is hereby given that the above service, by mutual consent, has been transferred to the NEVIN AND DISTRICT MOTOR COMPANY to whose Announcements the Public are referred for particulars of the Substituted Service The Cambrian Company's Time-tables, and all other Announcements relating to their Motor Service,-are hereby cancelled. Insurance of L-ngg-age ACCOMPANIED BY PASSENGER. OR SENT IN ADVANCE, AGAINST LOSS, THEFT, &c., whilst in Hotels, Boarding Houses, Apart- ments or on Rail, Steamer, and Conveyance. 1/- INSURES FOR JS20 FOR A PERIOD OF 15 DAYS. 1* Vi. Higher premiums cover larger Insurance and extenck fj^&'fiods. For Full Particulars and Conditions apply at the Booking and Parcel Offices at the Statio n-R, Town Offices, or from the Railway Passengers Assurance Company, 64, Cornhill, London, E.C. WHITSUNTIDE HOLIDAYS, 1913.' In connection with the Whitsuntide Holidays CHEAP EXCURSION TICKETS will be issued to LONDON, SOUTH WALES, NORTH WALES, LIVERPOOL, MANCHESTER, LEEDS, BIRMINGHAM, WOLVERHAMPTON, and other Parts of the Country. Full particulars are shewn in the WhitsuQtide Excursion Programme, which can be obtained at the station. SPECIAL EVENTS on the COAST. Whit- Monday. May 12th.. SPORTS, CYCLE RACES. AND BAND CONTEST AT PWLLHELI MAY DAY PROCESSION AT CRICCIETH. HORSE AND DOG SHOW AT BLAENAU FESTINIOG. DAY EXCURSION TICKETS will be issued between COAST STATIONS, shewn on Cheap Day Ticket Handbill, and Special Trains will run. HORSE SHOW AT CARNARVON v- EISTEDDFOD AT MEN AI BRIDGE. On Whit-Monday, May 121I1, Day Excursion Tickets to CARNARVON, MENAI BRIDGE and BANGOR. For full particulars of the above and other Excursions see the Whitsuntide Excursion Programme, to be obtained at the station. CHEAP DAY TICKETS Issued EVERY WEEK DAY between certain CAMBRIAN COAST STATIONS. Also to TANYBWLGH aud BLAENAU FESTINIOG. See handbills. Cheap Week-End Bookings. SATURDAY to MONDAY TICKETS are issued between ANY TWO CAM- BlIAN STATIONS. Also to Stations on other Companies' Lines (with a few exceptions) at a SINGLE FARE and a THIRD (Plus Epagtions of a Penny). These Tickets available hy .^tttfVfrard—On SATURDaV^ only, by any Train. Return—On following SUNDA7, by Trains having at or after 6.0 a.m On following MONDAY, by any Train. Minimum Fares: First Class, 4s.; Third Class, 2s. 6d. CHEAP 1 or 2 DAYS TICKETS from PWLLHELI to the NORTH WALES COAST Issued every WEEK-DAY from MAY 1st. 1. 2 or 3 DAYS TICKETS from PWLLHELI to LIVERPOOL and MANCHESTER Every MONDAY and THURSDAY. 1 or 2 DAYS TICKETS to BALA and LLANGOLLEN Every WEEK-DAY. Excursion Programmes at the Stations. EVERY FRIDAY AND SATURDAY, until farther notice, WEEK-END TICKETS <t will be issued from PWLLHELI to CAMBRIAN STATIONS, THE WYE VALLEY DISTRICr, LIVERPOOL, MANCHESTER. LEEDS SHEF- FIELf" BIRMINGHAM, EDINBURGH, GLASGOW, THE NORTH WALES COAST, BALA, LLANGOLLEN, and other places. For full particulars see Excursion Programme FORTNIGHT IN THE WYE VALLEY DISTRICT. EVERY WEEK-DAY FROM MAY 1st, RETURN TICKETS will be issued to CENTRAL WALES SPAS, BUILTH WELLS, LLANDRINDOD WELLS, LLANGAMMARCH WELLS, LLANWRTYD WELLS also to LLANIDLOES, RHAYADER and BRECON, from PWLLHELI..Via Moat Lane and Builth Road. For further information respecting the arrangements shewn above application should be male at any of the Company's Offices or Agencies, or to JVIr. C. L. Conacher, Traffic Manager. Oswestry April, 1913 8 WILLIAMSON, General Manager. COUNTY SCHOOL, PWLLHELI. The Staff is as follows :— Headmaster: Mr D. H. WILLIAMS, M.A. Miss MURIEL PRICE, B.A., Wales. Miss HANNAH ANTHONY, B A. WALES. Miss BRACE NEWTON, Hors., London. Miss ANNA DAVIES, Cookery Mistress. Mr REGINALD W. EVERATT, M.SC., Wales. Mr. P. G. REYNOLDS, B.SC (ist Class Hons) Wales. MR ALEXANDER PARRY, B.A. Mr NORMAN MCLEOD, A.R.C.M Pupils are prepared for Central Welsh Board, Oxford and Cambridge Local and University Examinations, and con- siderable attention is paid to Art, Music, Manual & Technical Work and Physical Exercises. Next term commence January TUITION FEE, L4 jos. per Annum. O. ROBYNS-OWEN, Clerk to the Governors. IMPORTANT TO MOTHERS Mather who valu II the ;(1 Uoeas of her Child should uar HARRISON'S 'RELIABLE" NURSERY POMADE. Oue application kills all Nits and Vermin, beautifies and strengthens the Hair. In Tins, 4id. and 9d. Poatftgn Id.—(ieo. W. Harrison, Chemilat ¡ Reading. Sold by Chemists. Agent for Pwl heli: ,-JO"f, KALPWIN JONIS. 56, tlhomint, High Q,tr- RHAG-HYSBYSIAD. I CYNHELIR ORGAN RECITAL YNG NGHAPEL PENMOUNT, yn ystod MIS AWST. Ymddengys yr holl fanylion yn fuan. J. 0: Willians, Ysg. —————— 1 Wanted. RESSMAKING. Good Bodice and Coat Hands accustomed to good and dainty work, also Skirt Assistants. Apprentices wanted for the Dress- making. Apply—SHOP GOCH, Pwllheli r CREY HAIR 1 restored to its original colour by usiug HARRISON's^RESTORER S E!!=RL S TORER It is not a dye, but acts naturally, is quite harmless. 1 PRICE 1/8, Peof??w 3d. J G. W. Harrison, M.P .S. s^ffist, Read?g. f Agent for Pwllheli ;-J. BALDWIN JONES 'J 56, High Street. ^> 1 r.' Argraffwyd a Chyhoeddwyd gan Richd. Jones, yn ei Swyddfa 7?, Heol Faw?  I" Pwllheli, dydd Mercher, EbnH 30, 1913 *1