Skip to main content
Hide Articles List

16 articles on this Page

PWLLHELI.

News
Cite
Share

PWLLHELI. OYHOKDDIADAU SABBOTHOL-Niai 4ydd Penlpn 'A), am 10 a 6, Parch J. Rhydderch, Gwe.u.u ó- Capel SeMdig (A.) Cardiff P oad, am 11 a 6.30, Parch D. W. Roberts, Gweioidog. Penmoant (M C.), am 10 a 6, Parch J. Poles- ton Jones, M.A., Gweinidog. Salem M.C.). am 10 a 6, Parch J. Hughes, B.A., B. D., fiweinidog Capel Seisnig NI. k Ala Road am 11 a 6-30, Parch E. H. Meichant, B.A. Tabernaol (Ji.), am 10 a 6, Parch Henry Rees, Gweinidog. Hen Gapel y Bedvddwyr North Street, am 2, Yagol. Yagol Genhadol (M.C.), Sand Street, am 10 a 6, Parch Evan G. Jones, Bala; am 2, Yagal. Ysgol Genhadol North Street (A.), am 10 a 6, Cyfarfod Gweddi; am 2, Ysgol. South Beaib (M.O.) am 2 a 6, Parch J. T. Pritchard, Aberdaroa. Tarsia (M.C), am 10, Parch J. T. Pritchard, Aberdt -,tu. Seic W.) am 10, Mr H. E. Roberts, PvWfcraiR^ain 6, Parch D. Thomas, Gweinidog. St. Pedr, 9-30 a 6 (Cymraeg), 11 a 6 (Seiiung) Parch. J. Edwards, B.A., Ficer, a'r Parch. T. Woodiiigs, B.A., Curad. Cenhadaeth Lydewig I-,orth Street, R.G., am 10-30, Offertn Sanctaiad, am 2, Ysgol; am 6-30 Pregeth Gymraeg gan y Parch P. Merour, benedicaiwa MARW SYDYN.—Nos Sadwrn, yn sydyn iawn, bu farw Mr Robert Griffith, saer coed, Carnarvon Road. MARWOLAETH.—Foreu Mercher di- weddaf, bu farw Miss Ann Jones, Lleyn Street, yn 86 mlwydd oed. Claddwyd yn mynwent Llannor, ddydd Sadwrn, angladd anghyhoedd. ER COF.-Nos Sabboth diweddaf, yn nghapel Penlan, datganwyd y don Trewen er cof am yr awdwr- y diweddar Mr D. Emlyn Evans-a gwnaed sylwadau ar y cerddor byd- enwog gan y Parch. J. Rhydderch. Os am noswaith o chwerthiniad iach cofiwch am nos Fawrth, yr 20fed o'r mis nesaf, a mynwch sicrhau sedd mewn pryd yn y Neuadd Drefol i glyw- ed y Strolling Coons yn perfformio. Cewch glywed hogia'r dre' ar eu goreu -cystal a dim niggers fuoch yn eu gwrandaw erioed. DARLITH. Nos Iau diweddat, yn nghapel Penlan, bu JLlevv Tegid yn traddodi darlith ar Yr Hen Gymry a'u Harferion," i gynulliad Iluosog. Llywyddwyd gan Dr O. Wynne Grif- fith, y Maer. Hefyd datganwyd gan Cor Plant TroedyraUt, dan arweiniad Mr R. O. Jones. Pasiwyd diolchgar- wch i'r darlithydd a'r cadeirydd ar gyn- ygiad y Parch J. Puleston Jones, M.A. ac eiliad y Parch D. E. Davies. Elai yr elw at Gymanfa Ddirwestol Gwynedd sydd i'w chynal yn Mhwllheli, mis Hydref. MARWOLAETHT—geayra prfod cofnodi marwolaeth Mrs. jam; Thomas, priod Mr. Hugh Thomas (gynt or King'shead Street o'r dref hon), yr hyn gymero,dd le ddydd Mawrth, yr 2viin cyfisol, wedi maith gystudd, yn 62ain mlwydd oed. Yr oedd yn adnabyddus a hoffus iawn yn y dref, a gair uchel iddi gan bawb, a chan y "gwirionedd ei hun." Yr uedd yn hynod am ei charedigrwydd, a'i hoff bleser fyddai gweinyddu trugaredd i eraill. Bu yn aelod ffyddlawn a gweithgar yn eglwys Penlan am flynyddau maith, a theimlid mawr golled ar ei hoi pan symudodd i Sheffield. Dioddefodd ei chystudd yn dawel a dirwgnach, ar sail, fel y dywedai, Mi wo i bwy y credais" Claddwyd ei gweddiUion yn mynwent Darnall y Gwener dilynol Yr oedd nifer fawr o Gymry Sheffield yn bres- enol yn yr angladd. Cynrychiolid y teutu o Bwllhali yn yr angladd gan Mr J. H. Roberts, Paragon. Gwasan- aethwyd yn y capel ac wrth y bedd gan y Parch. J. Humphreys, gweinidog yr Annibynwyr, Darnalli Cydymdeimlir yn fawr a'i phriod a'r tri mab John Ebenezer, a William-yti eu galar o colli priod a mam ag oedd mor anwvl yn eu golwg. Heddwch i'w llwch hyd y dydd Y bydd dorau beddau'r byd Ar un gair yn agoryd. --0--

PREISTEG. I

^ X-. Synod y Wesleyaid.|

Cyhuddiad Dlfrifol yn erbynI…

Damwain Arswydus yn Nefyn.

:Claddedigaeth Dr Williams,…

Advertising

Dirgelwch yn Bau Colwyn. i

[No title]

Mr Churchill o flaen Pwyllgor…

(Bobebiaetbau.I

[No title]

15arbboiiiaetb. I

Advertising

Borough of Pwllheli.

Advertising