Skip to main content
Hide Articles List

16 articles on this Page

Advertising

NOOION A HANESION. I

Y Gyllldeb.

I Heriolr Ddeddf Yswiriol.I

IMor-Ladron yn Ymosod arI…

Dyn o'r Groeslon ar Goll.…

Cwymp Scutari. I

!Hunanladdiad ar y Brifi ffordd.

lTrychineb yn yr AmWytfclff.

Rho.TrenarDan.I J Rhoi Tren…

Etholiad Amwythig. I

Cael Corff yn agos < Towyn.1

Advertising

I Llys Ynadol Pwllheli.

News
Cite
Share

I Llys Ynadol Pwllheli. Dydd Mercher, Ebrill 23ain. Yi,tad Netvydd-Cymerodd Mr J. Hughes Parry, Penllwyn, cadeirydd newydd Cyngor Dosbarth Lleyn, ei Iw a'i sedd ar y Fainc. Engeulaso anfon Plant i'r Ysgol.- Ym. ddangosodd Mr'Cradoc Davies, ar ran y PwyUgor Addysg, mewn cysylltiad a phump o achosion gohiriedig o es- geulusdra o anfon plant i'r ysgol. Rhoddwyd tystiolaeth gan Mr J. W. Thomas, y swyddog presenoldeb.—Yn achos Jane Bishop, North Street, dywedid fod y plentyn, geneth 13eg I oed, wedi bod yn bresenol ddeugain o weithiau allan o gant er pan ohiriwydl: yr achos. Gan fod archeb presenoldeb wedi ei wneud yn flaenorol gorchymyn- odd y Fainc i anton yr eneth i ysgol hyfforddiadol.—Gwnaed archeb pres- enoldeb yn erbyn John Jones, Abersoch plentyn yr hwn oedd wedi bod yn absenol yn barhaus er pan ohiriwyd yr achos.—Yn achos Rees Rpberts, Plas- gwyn, tynwyd y wys yn ol am i'r plentyn bresenoli ei hnn 841 0 wfkhiau ahan 0 85 er y gohiristcL--Gqvoaed archeb presenoldeb hefyd y-n ,yn I John Hughes, Cilan, a Samuel Barma, Pwllheli, am ddiffyg presenoldeb eu plant. I Heb Oku. -GwysiA,yd Irvonwy Pierce, Felin Bodfean, a R E. Hughes, Efail. newydd, am yrp beisicl heb oleu.-Dros Pierce dywedid iddo fod yn aros am amser maith i ddisgwyl am feddyg an- ifeiliaid. Taflwyd yr achos allan ari daliad y costau.—Dywedodd Hughes! fod ganddo Hash lamp ar ei feisicl, ond! dywedai y swyddog mai yn ei boced yr oedd. — Duwywyd ef i 2s. 6c. a ?s. 6c. o gostau. 3y«M?t?o?—Cyhuddwyd David Evans,? Ty'nrhos, Llandegwning o fod yn feddw a gwrthod gadael ty neiilduol. Taflwyd! yr achos allan ar daliad y costau, a gwnaed yr un fath ag achos Richard Williams, Rhedynog, yr hwn a gyhuddid o fod yn feddw ac afreolus. Lladratia.-Cyhuddwyd Ellen Jones, gwraig briod o Nefyn, o ddwyn bin salmon, gwerth naw ceiniog, o siup groser yn Nefyn-Ymddang-osai Mr Hugh Pritchard dros y ddiffynydd, a thaflwyd yr achos allan ar daliad y costau. Ar Grwydr.—Dirwywyd William Roberts, Pwllheli, i 5s. a'r costau am adael i'w geffyl fyned ar grwydr, a Griffith Thomas, Pwllheli, i'r un ddirwy am adael nifer o ddefaid fyned ar grwydr.

I *Tad a Mab.

-Cael Oorff mewn -Afon.