Skip to main content
Hide Articles List

16 articles on this Page

Advertising

NOOION A HANESION. I

Y Gyllldeb.

I Heriolr Ddeddf Yswiriol.I

IMor-Ladron yn Ymosod arI…

Dyn o'r Groeslon ar Goll.…

Cwymp Scutari. I

!Hunanladdiad ar y Brifi ffordd.

lTrychineb yn yr AmWytfclff.

Rho.TrenarDan.I J Rhoi Tren…

Etholiad Amwythig. I

Cael Corff yn agos < Towyn.1

Advertising

Advertising
Cite
Share

-< IIBSG ACID. A Ddecfirena fwy o Afiechydon na'r an Gwenwjn arall. Eich Arenau yn Unig a'ch Gwared. Crynhoir yn eich rorph mewn ychydig ddyddiau ddigoti o sumi troethol (uric acid) i achosi mar- wolaeth. Eich arenau yn mlig a'ch gwared gweithiant hwy ddydd a nos i doddi y gwenwyn marwol hwn, a'i hidlo allan o'r cylan- toddiad. Cadw yr arenau yn iach, felly, ydyw rheol euraidd iechyd da, a phryd bynnag nas byddoch yn teimlo yn Biriol ac yn uchal eich ysbryd, dylechar unwaith ddechreu gyda Phkmsi Arhnau CEFNBON DoAN (Do??'a Bac?ac? Kidney Pills) Hwy a roddant i chwi ryddhad buan a pharhaol, oblegid hwy a wnant yr arenau yn iach unwaith eto, ac yna ymarllwys y gwenwynau o'r corph yn y ffordd naturiol. Ond 08 esgeuluswch eich arenau hwy a esgenlusant hidlo allan wenwyn yr uric a-cid, so yn y man chwi a ddechreuwch deimlo yn dryma.idd, ac yn llesg, ac yn drist. Eich lliw a ä; eich llygaid a elant yn hagr, ac el eich camrau yn araf ac yn egwam. Hefyd cewch boenau llymion yn eich cefn ac yn mhen eich clun. Eich fferau a'ch aelodau a chwyddant; eich cwsg ni'ch llasola; eich calon a weithreda yn ddieithr. Yr uric acid a grisiala ac achosa gaafel, annhcefnau troethol (urin- ary disorders), cryd cyminalau, cymmalwst (gout), clun wet (scia- tica), a'r neuralgia, a diwedd ar y cwbl fydd, drwy luddias gwaith naturiol yr arenau, achosi y mar- wol glefyd mor adnabyddus dan w «riOT Aiqoase- Pob liar/un "1 # hanes. j ddywed hanes." I '4" ..n Peiygl mawr gwonwyn yr uric mcid ydyw, ei fod yn magu nerth mor raddol, mor ddistaw, fel ar y cyntaf ni sylwir arno, a phan y gwelir ac y teimlir arwyddion mor daiamheuol a phoen yn y ccfn &'r annhref- nau dyfrol, gellir sicrhau fod y drwg emioea wedi gafaelyd yn gadarn yn y dioddefydd; felly, pryd bynnag y byddwch allan o hwyl, rhoddwch gynorthwy i'ch arenau drwy gymeryd Pklkni Arknau CEFNBOEN Doan (Doan's Backachc Kidney r Pills), y feddyginiaeth y gellir ymddiried ynddi at bob anhwylder yn yr arenau a'r bledren. (Ni weithreda ar y eoluddion). Mae y Pelkni DOAN hvn vn toddi ac yn Bymud ymaith bob orniodedd o surni troethol (excess of uric acid); yn glanhau yr arenau a'r mancli dwfr; yn lliniaru y fflameg (inflammation) ac yn iachau yr arenau. Mac Pklkni Doan wedi bod mewn ymarferiad am yn agos i 75 o flynydd- oodd, ac y maent yn berffaith ddiogel i'w cymcry d gan y naill ryw fel y Hall, a chan bob oedran, oblegid gwneir hwynt o wreidd- iau pur a llysiau, ac ni ymyrant ig unrhyw organ arall o'r corph.   ?M??. ?ss YR UNIG FLWCH DIDWYUL. ;G?n holl <Tpry))wyr ac yn y ?or? am ?/!I v hi?ch; 6 biweh 13/9 nwi yn riivdii drwy y pott yn syth oddiwrtli v FOtlTXa McClkij.as Co.. 8, Wells Street. I Oxford Street, Lotulon, W.

I Llys Ynadol Pwllheli.

I *Tad a Mab.

-Cael Oorff mewn -Afon.