Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

14 articles on this Page

AT EIN GOHEBWYB.I

NODION A HANESION.

Mrs Lloyd George yn i, Ffestiniog.…

Creulondeb at Forwyn. !

- - Dim Edrych yn ol yn J…

Damwain Angeuol yn : Chwarel…

Cyngor Dosbarth Lleyn.

News
Cite
Share

Cyngor Dosbarth Lleyn. Cynhaliwyd y cyfarfod blynyddol ddydd Mercher diweddaf. Pasiwy Mr J T. Jones i'r ^adair hyd nes ydev isid y cadeirydd am y tair blynedd dyf dol. Ethol Cadeirydd.-Cytiygiodd M: J. T. Jones fod Mr J. Hughes PJrry, Penllwyn, yr is-gadeirydd am y tymor blaenorol, yn cael ei appwyntio yn gadeirydd. — Eiliwyd ef gan Mr G. W. Davies, Maesneuadd —Dywedodc. Mr W. Roberts, Llany>iumdwy, mai yr arferiad ydoedd penodi yr un perse n yn gadeirydd y cyngor am gyfnod o dair blynedd. Cynygiai tod yr arferiad yn cael ei wneud i ffwrdd, ac fod v.- an- I hydedd yn y dytodot yn cael eï": oddi [ am flwyddyn yn unig.—Eiliwyd ef gan Mr John Owen, Ynys. Siaradwyd ym- hellach gan amryw o'r aelodau, ac ar y diwedd etholwyd Mr J. Hughes Parry yn unfrydol yn gadeirydd am y tair blynedd dyfodol. Pasiwyd diolchgarwch i Mr J. R. Jones, y cyn-gadeirydd, am ei weith- garwch yn ystod y tair blynedd diwedd- af, ar gynygiad y cadeirydd, yn cael ei eilio gan Mr W. Roberts, Llanystum- dwy. Wrth gydnabod y diolchgarwch dywedodd Mr Jones y gobeithiai y byddai i'r cyngor yn y dyfodol gyn eryd mwy o ddyddordeb mewn gwelliantau iechydol. Yr Is Gadeirydd.—Cynygiodd Mr J. T. Jones fod Mr Griffith Evans, Pen- ychain, yn cael ei ddewis yn is-gad- eirydd, ac eiliwyd ef gan Mr W. Grif- fith,- Hirwaen.-Cynygiwyd Mr Robert Evam-, Tyddyn Cae, gan Mi G. W. Davies, Maesneuadd —Cynygiwyd Mr W. Griffith, Aberdaron, gan Mr J. R. Jones, a chynygiwyd y Parch T. E. Owen, Aberdaron,v gan Mr Evan Jones Dywedodd Mr Jones fod y cadeirydd o Eifjonydd, ac y dylai yr is-gade;rydd tod" o Leyn. Gwrthododd Mr William Griffith sefyll. Pleidleisiwyd arn) it fel y canlyn :-Parch T. E. Owen, c Mr Griffith Evans, 9; Mr Robert Eva s, 8. Yna pleidleisiwyd ar y ddau uchal 7el y canlyn: Mr Griffith Evans, 17; aich, T. E. Owen, i i. Dewisiwyd Mr Grif- fith Evans yn unfrydol. Cynryeltiolu-yi- Eth ol wyd y Cad( rydd a Mr J. T. Jones i gynrychioli y c; igor ar y cyd-bwyllgor Iechydol. Cats Henafgicr. — Gwnaed cais gan henafgwr o Bentreuchaf, yr hwn 1 yn rhyfela yn mrwydr y Crimea a yn India, am waith ar y ffordd. Y r;rif- enodd i ddweyd ei tod yn 76ain oe a'i wraig yn 67ain oed, a'u bod wedi wyn i fyny naw o blant. Yr uuig beth edd ganddynt i fyw arno oddd 5s. o fli dd- dal. Gwell fuasai ganddo enill 3* neu 4s. yn yr wythnos trwy dori cerri. na myned i'r plwyf i ofyn cymorth. Dy- wedid fod costau'r ffyrdd eisoe, yn uchel, ond dywedodd un o'r aeloda fod hen wr oedd wedi bod yn ymladd Jros ei wlad yn deilwng "0 ystyriaeti ac wedi trafodaeth faith awdurdodw o yr Arolygydd i roddi gwaith iddo am iis. Diolch.—Pasiwyd pleidlais o dd* Ich- garvvch i Mr C. H. Lloyd-Edw ds, U. H., Nanhoron, am gydsynio i < ddi tir at ledaenu ffordd ger Llangw idl. Gwneir cais at Fwrdd y ffyrdd ajn :fyf. raniad tuag at gario allan y gwellia iMu. Tai i Weithwyi. — Rhoddodd Mr J R. Jones rybudd y byddai yn cynyg yn y cyfarfod nesaf fod y cyngor yn m) ned ymlaen i adaetadu tai i weithwyr. Mr J T. Jones: Yn mha le? Mr J. R. Jones: Yn mha le bynag y mae a .^en am danynt yn y dosbarth.- Mr J. T. Jones: Twt, twt. Rhaid i ci gael rhyw- beth mwy terfynol na hynyna. Fwyllgorau.—Penodwyd y rhai can- lynol ar y gwahanol bwyllgorau: Pwyll- gor Arianol: Parch T. E. Owen; Mri Richard Jones, Nefyn; William Joies; H. Griffith; J. Jones; Griffith Evai — Pwyllgor lechydol: Mri John Pic ce; G. W. Davies; J. Roberts; R. Joies, Penrhos; W. R. Davies; Robert Junes, Edeyrn; J. Owen; J. Roberts, Rhar dir; Owen Williams; W. E. Hughes; Cad-i waladr Williams, a Nanney ioiic I. Pwyllgor y Ftyrdd: Mri W. R. Da\ies; J. T. Jones; G. W. Davies; W. O. Roberts; J. R. Jones; Owen Williams; William Roberts; W. Williams, L, an- engan; Evan Jones, Rhiw; Richard Jones, Llaniestyn; David Roberts, a J. Pritchard.—Pwyllgor Iechydol Nefyn, &c. Mri. Owen Williams; W. R. Davies; Robert Jones, Edeyrn, a Robert Evans.

tCeisio Crogi ei Fab. I

Marw Mr. D. Emlyn Evans. \

——o *-Drylliad Llong o Borthmadog.

Arddangosfa Genedlaethol Cymreig.…

Bwrdd Gwarcheidwaid Pwllheli.

Advertising

-o - Marw Sydyn Aelod Seneddol…