Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

20 articles on this Page

Advertising

NODION A HANESION.I

Damweiniau Difrifol yn NoI…

IA yw Pwilhell In Foddhaol…

Llys Ynadol Pwllheli.

Diangfa Gyfyng: Brenhin, Hispaen.

I Bwyta eu Cyd-ddyn.

Mr. Lloyd George yn Diolch.

I Aelod Seneddol yn ColliI…

Esgob Tyddewi a'r Ymnelll-j…

- - - -.'" Llys y Man-Ddyledion,…

IAnhawsderau Arianol Ys-I…

I Gyngor Eglwysi Rhyddion…

-o-IBarn Mr Thomas Burt, AS.,…

Ei Saethu yn Ddamweiniol.

Tywysog Cymru a'r Eta-I teddfod.

I Tan yn .Mhwllheli. I

Advertising

Advertising
Cite
Share

Cyngor Eglwysi Rhyddion Pwllheli. Dewiswyd Pwyllgor arbenig gan y Cynghor uchod i dynu allan gyIch- lythyr i'w anfon i rieni y dref. Yn ystod yr wythnos hon dosberthir oddeutu mil o honynt yn nhref Pwll- heli. Rhoddwn yma gopi o'r cylch- lythyr crybwylledig "AT RIENI A PHkNAU TEULU- OEDD. Dymunwn yn ostyngedig, ond yn daer ac yn yr yspryd goreu, apelio atoch i wneud eich rhan i ddysgu ac i ddisgyblu y plantja'r ieuenctid yn y pethau canlynol yn arbenigiaith bur, ufudd-dod i'w hathrawon, y pwysigrwydd o ddyweyd y gwir, a bod yn onest. Credwn mai y cartref yw y He cyntaf a'r lie effeithiolaf i ddysgu y pethau hyn. Cwynir fod iaith llawer o'r plant a'r ieuenctid yn anweddus, ac fod ganddynt lawer o le i wella mewn dyweyd y gwir a bod yn onest. Cwynir hefyd fod tuedd mewn rhai ohonynt i gymeryd yn hyf ar eu hath- rawon ac yn mhellach, fod rhai rhieni yn rhy barod i fyn'd rhwng y plant a'r athrawon pan fo cerydd am gamymddwyn, a thrwy hyny beryglu eu llwyddiant yn dymhorol ac ys- brydol. Carem i'r rhieni gofio nad oes gobaith i blentyn ddringo an- rhydedd ond ar hyd llwybr ufudd- dod rhaid iddo ddysgu plygu ac ufuddhau. Nid ydym yn credu fod plant ein tref ni yn waeth na phlant lleoedd ereill-pell o hyny. Ein hamcan ydyw ceisio deffro a pherswadio pawb sydd a gofal plant arnynt, i wneud eu goreu i'w dysgu trwy gynghor ac esiampl, i fod yn bur yn eu hiaith, ac yn weddus yn eu hymddygiadau yn y cartref, yr ysgol, a phob cylch arall. Ar ran y Cynghor uchud, D. THOMAS, Uywydd. D. W. ROBERTS, Ysg. -0- Dandruff is Serious. It is a Disease Caused by Living Hair-destroying Microbes. tlnless Checked Baldness follows. Do you know that dandruff is disease, and easily contracted ? Dandruff is caused by living microbes which increase and increase until the hair begin. to fall. If not prevented, baldne" is ,to result. Don't risk baldness with its unpleasant /I'DS'-quenccs. By the daily use of.. R all "93 Hair Tonic you can tjuickly rt store your hair to a healtny condition, get rid of dandruff, and make your hair soft and glossy. The Doctor who invented Rexall "98" Hair Tonic, the Uni-e.1 Drug Co., who manufacture it, and we ourse ves, all honestly believe it to be the most scientific and efficient remedy for all scalp and hair t roubles. 2s. and 4s. a bottle. Rexall "93" Hair Tonic is one of the famous Rexall Remedies of which there is one for each of the common human ;Is. Every Kcxall Rcnudy, including Rexall Every Hair Tonic, ? sold upon Rexat) "93" gurantee: this unqualified guarantee The elUted Drti g Co., and the Rexall -SitoO sellitig this preparation, guarantee it to tfive you satis:action if it does not, go back to the &hcf> where "Oft bought it- and get your money. It belongs to you, and w. want you to have it." Rcxall "93" Hair Tonic c. -t only lie obtained from the Rexall Chcr,ias- there is ore in almost every community- Th Rexatl Chemist in Pwllheli is R. O. GRIFFITH, 69, HIGH STREET, PWLLHELI. -0-

¡Gobebtaetbau. ',.,

MESUR Y DATGYSYLLTIAD.