Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

SPRING IS COMING. ALL KINDS AND DESCRIPTIONS OF Suits, Costumes, &c FOR THE COMING SEASON AT R. W. JONES', 9, Eing'shead Street,. FWLLHELI. Suits from 35/- Costumes from 37/6. Everything made on the PREMISES UNDER PERSONAL SUPERVISION. TRIAL Oil I) ESI SATISFACTION GUARANTEED. Wanted. j DRESSMAKING. Good Bodice and Coat Hands accustomed to good and dainty work, also Skirt Assistants. Apprentices wanted for the Dress- making. Apply—SHOP GOCH, Pwllheli t PPRENTICE to Millinery & Sales. Apply- Ed%arci Williams, Shop Glasfryn, Pwllheli. Ar Werth. AMRYW Dunelli o Wair yn Ffac- tory, Rhydyguystl, Fourcrosses. Ymofytier a— ROBERT PARRY A'l FAB, Arwerthwyr, Pwllheli. I \OG-CART a Harnis—ddim gwaelh 1 na newydd. Am fanylion ymot- j yner a D," UDGORN Office. I Sut | j yr j Ydych 5 Mae pftwb yn gyfarwydd a'r cwestiwn $ hwn. Cly wir ef dros yr holl fyd. Yn W mhob iaith ceir ymholiad cyfystyr i$: • j "Sut yr ydych?" Yr un dyhead a «; • J dymuniad mawr eyffredinol yw iechyd l- f  e < l da. Dywed y meddygon medrp.so.f ae I.: £ i enwocaf fod pedair rlia*i o bump o'r if. i I holl afiechydou ya tarddu o ddiffjg 4* treu1iad neu,5cfyUfa.afreqlRs yr afu a r | S ymysgaroedd. Mae Beecbam's | Pills | J yn ?weHn pedair rhau o bump o'r holl 3- j [ afiechydou trwy symud ymaith yr i j actios. M;u-nt yn eich cryfhau ac yn yiuiid ymaith yr amhuredd a achosant S? deimhubm drymder a blinder— if; rbvhwldioll Natur o aimrhefn. 3Iae BEECH\Sl'S PILLS yu cadwpobl YI1 llawen ac yn en gwueud yu eiriol. D.rmn'rfetldygiuiaeth íwynfy gwyddis am dalli i gryfliau y (Tl1a, gwella y treuliad, a rlieoleiddin yr afu, yr | ? elwlod, a'r ymysgaroedd, mewn gair W 11 maent yn ftctay,-illiaetli anffaeledig n? t f i'ch 0 || Cadw yn !ach. i i j & S i Gwerthir yn mhob man mewn blychau, 1,11 ih (56 0 ^Rnau) 2/9 ('?a 0 jfj .ilii¡:F.il1iJHn :'I'' ? '?. Vum?u.?L ? ?"' .?. -'X 1 easily ai?? R'¡"S ¿'N' L! I 0w_ HARR!SO?.. L ?" ?.RESTCR?? QfftV Quite HarmiL-sd uutl .en,,i.,o j In B?tUea, 1/6 1.tae ,1 1 lialM ?<)<? &.< c?-?. t?<m G. W HAFKI ,< ,.1' S I  Hair ~<Ma'K.h. > n r, | I nmMBMnananMn YIYIFUDIAETK. RHYBUDD PWYSIG. Y Mae Mr R. G. Humphreys (R. o Fadog) Portijiadoc, yn awr yn oruchwyliwr trwy drwydded Bwrdd Masuach j'r Cwmniau canlynol:-Union Castle Royal N-lail Steamship Co. Allan: Steamship Co.; Cunard Steamship Co. WnitejStar Steam- ship Co. Dominion Steamship Co. Arnerican Steamship Co. a Chwrn'tinu eroill, a gall anfon ymfudwyr i bob rhau o'r Amarica, j Canada, Briiish Columbia, Vancouver, A ustralia, Affrica yr Aitft, Mor y Cyfandir, Inc a, a gwledydd ereill. Gall riiadi tocyuau hof 'r rheilflFyrdd i ben y ciaith, yeghyd a thyst Rgrif i aicrhau gostyagiad yu y coatau teithio i Llundain, South- ampton neu Lerpwl. Mae gwfj mantais i ym- fud wyr godi tocynau hefo go* uchwyliwr dos- barth !el Mr Humphreys (lag mewu unrhyw ffordd arall. Cyflawnder o ieoedd i grtfftwyr, ffermwyr, a morwynion. Poh manylion yn rhad. To be Let. MADRYN HOUSE, South Beach. 1f Pwllheli. Favourable terms. Immediate possession. Apply to MR. LEWIS JONES, Preswylfa, Ala Road, Pwllheli. A SEMI-DETACHED HOUSE, fac- X ing" sea (next to South Beach Chapel) also i. \VINTON1. South Beach Parade. Apply to-ROBINSON, Allaudale, Ala Road. O.NIFORTABLE HOUSE in Rec- C reation Road to Let. Rent, C,18 Apply S. ANDREWS & SON, Estate Office I aVFUHAV? rntMM "Tog :? j IIAYM BALSAM ? WKLI.HA m :>t HESWCnacANWYD ?  mhriaia.dwy gyda phl&nt. !<%? ? p.?;.l/-a3/6 ? •: f GAN Ol-L 1 Kh R VLLWY* A GROSKXS [ '■*■ i tii-, • • ^1 r GREY HA'R ntored to its ot-?nat colour ?y usina j HARRISCN's?MSICRER It is not a f?e.but ?ennaturaHy. is quite! mltss. P?JCf y C, jP«??w S?. G. W. Hamson, K.P.S. spe'fiiwt, Readn.g. [G. W. Harrison, P?.P.S. spe"c-ia' rst, Readiug. ,N,ept for P?vllheli :-J. I-JAJ,D NN' I .*N' ,h, A GOOD VARIETY OF CARPETS, LINOLEUM & RUGS in Stock at all times at Manchester House Your special attention is also invited to the MILLINERY DEPARTMENT. One of the cleverest MILLINERS in the district is engaged in this branch. t COSTUMES. COSTUMES made to measure is a leading feature in this Establishment, and style and fit is guaranteed. ¿o.i .¡- 1 "1- MEN'S CLOTHING DEPARTMENT. GENTS' SUITS and RAIN- PROOF GARMENTS' which are sold in this branch give the greatest satisfaction. Every description of Ready-Made Clothing always in Stock. _+ I W- ANTHONY, I: MANCHESTER HOUSE. I Cambrian Raihvals Announcements. MOTOR OMNIBUS SERVICE BETWEEN PWLLHELI, XEVIN, AND EDEYIN. NOTICE is hereby given that the above service, by mutual consent, has been transferred to the NEVIN AND "DISTRICT MOTOR COMPANY to whose Announcements the Public are referred for particulars of the Substituted Service The Cambrian Company's Time-tables, and all other Announcements relating to their Motor Service, are hereby cancelled. Insurance of Luggage ACCOMPANIED BY PASSENGER, OR SENT IN ADVANCE, AGAINST LOSS, THEFT, &c., whilst in Hotels, Boarding Houses, Apart- ments or on Rail, Steamer, and Conveyance. 1/- INSURES FOR, £ 20 FOR A PERIOD OF 15 DAYS. Higher premiums cover larger Insurance and extended periods. For Fuli Particulars and Conditions apply at the Booking and Parcel Offices a. the Stations, Town Offices, or from the Railway Passengers Assurance Company. 64, Cornhill, London, E.C. Excursions -to London. ENGLISH CUP FINAL, CRYSTAL PALACE, APRIL 19th. ASTON VILLA V. SUNDERLAND. EPSOM SPRING RACES, APRIL 22nd and 23rd. SANDOWN PARK RACES, APRIL 25th and 26th. On FRIDAY, APRIL 18th, for 2, 3: 4 or 4 days, and TUESDAY, APRIL 22nd, tor 3, 4, or 5 days, EXCURSION TICKETS will be issued to LONDON from PWLLHELI, via Afon Wen or Welshpool. See handbills. J CHEAP DAY TICKETS CHEAP DAY TICKETS I?edHVEl{YTHUl?DAYat,d SATURDAY, between certain CAMBRIAN COAST STATIONS :\1;0 to TANYBWLUH and BLAEA U FESTINIOG. See h P14! • 111 Cheap Week-End Bookings. :ATU', 1> tl) MO UA Y TICKETS i tifl,l betweeu A Y TWO OAM- HHIAX STATIONS. Ah" to Mat ions on older Uouip-iuies' Lines (with a few excel tious; at. a SINGLE FARr: and a TtllttD (Plus Frictions of a Penny;. These Tickets will be avitile-ble by Ordinary Trains:- Outward—On SATURDAYS only, by any Train. Heturu-On following SUNDAY, by Trains leaving at or after 6.0 a.m On following MONDAY, by any Train. Minimum Fares: First Class, 4s.; Third Class, 2s. 6d. CHEAP 1 or 2 DAYS TICKETS from PWLLHELI to the NORTH WALES COAST Issued every MONDAY and THURSDAY. I, 2 or 3 DAYS'TICKETS from PWLLHELI to LIVERPOOL and MANCHESTER Every MONDAY and THURSDAY. 1 or 2 DAYS TICKETS to BALA and LLANGOLLEN Every MONDAY and WEDNESDAY. Excursion Programmes at the Stations. Football and Hockey Part es. ¡ PICNIC TICKETS are issued for a minimum of 10 full fares upon 3 days notice being given at the Stations. EVERY FRIDAY AND SATURDAY, until fnrther notice, WEEK-END TICKETS will be issued from PWLLHELI to CAMBRIAN STATIONS, THE WYE VALLEY DISTRICT, LIVERPOOL, MANCHESTER. LEEDS SHEF- FIELD, BIRMINGHAM, EDINBURGH, GLASGOW, THE NORTH WALES COAST, BALA, LLANGOLLEN, and other places. For full particulars see Excursion Programme. FORTNIGHT IN THE WYE VALLEY DISTRICT. i EVERY FRIDAY AND SATURDAY RETURN TICKETS will be issued to CENTRAL WALES SPAS, BUILTH WELLS, LLANDRINDOD WELLS, LLANGAMMARCH WELLS, LLANWRTYD WELLS also to LLANIDLOES, RHAYADER and BRECON, from PWLLHELI. Via Moat Lane and Builth Road. For further information respecting the arrangements shewn above application should be made at any ot the Company's Offices or Agencies, or to Mr. Q. L. Conacher, Traffic Manager. Oswestry April, 1913 S WILLIAMSON, General Manager, OOUNTY SCHOOL, PWLLHELI. The Staff is as follows :— Headmaster: Mr D. H. WILLIAMS, M.A. Miss MURIEL PRICE, B.A., Wales. Ij Miss HANNAH ANTHONY, B A., WALES. Miss BRACE NEWTON, Hors., London. Miss ANNA DAVIES, Cookery Mistress. Mr REGINALD W. EVERATT, M.SC., Wales. Mr. P. G. REYNOLDS, B.SC (1st Class Hons) Wales. MR ALEXANDER PARRY, B.A. Mr NORMAN McLEOD, A.R.C.M Pupils are prepared for Central Welsh Board, Oxford and Cambridge Local and University Examinations, and con- siderable attention is paid to Art, Music, Manual & Technical Work and Physical Exercises. Next term commence January TUITION FEE, L4 10s. per Annum. O. ROBYNS-OWEN, Clerk to the Governors. IMPORTANT TO MOTHERS F,ry, i Mother wbn vala the < "an linewfl of her Child sbonld USr B AjREISO?fS 'RELIABLE" NURSERY POMADE. One application kills all Nits and Vermin, beautifies aDd strengthens the Hair. In Tins, 4id. and 9d. Poatagf Id.-(.eo. W. Harrison, Chemlld I Reading. Sold by Chemists. Agent for Pwl hell: Jos. RA!-J>V»>N JONWR. 5F>, OWmist. Hlflh RHAG-HYSBYSIAD. CYNHELIR ORGAN RECITAL YNG NGHAPEL PENMOUNT, yn ystod MIS AWST. Ymddengys yr holl tanylion yn fuan. J. O. Williams, Ysg. G-westy'r Gtoalia, HEOL FAWR, PWLLHELI. sydd yn awr yn agored, gyda gwell- iantau arbenig, ac wedi ei addurr ,'r newydd. v CYFLEUSTERAU RHAGOROL. Breakfast, Luncheons, Dinners & Teas I at moderate prices. Darperir gogyfer a phartlon. Ystorfa Beisicls. Mrs. Wallis Thomas, Perchenoges. ¡ W. O. HUGHES, TAILOR AND CUTTER, 23, PBNLAN STREET, I PWLLHELI. i Argraffwyd a Chyhoeddwyd gan Richd. Jones, yn ei Swyddta 74, Heol Fawr, i Pwllheli, dydd Mercher, Ebrill 9, 1913 9