Skip to main content
Hide Articles List

13 articles on this Page

Advertising

NODION A HANESION.

Llys Ynadol Pwllheli.\

I Cyngor Dosbarth Lleyn. I

CWYMP ADRIANOPLE. I

-u - Cyngor Trefol Pwllheli

News
Cite
Share

-u Cyngor Trefol Pwllheli Nos Fawrth, Mawrth 2sain Pres- enol: Yr Henadur R. Ivor Van y, y cyn-faer, yn y gadair yr Henadi-riaid W. Eifl Jones a W. Anthony; y C>ng- horwyr E. J. Griffith, W. M. Toleman, Dr R. Jones-Evans, Hugh Pritc! ard, W. Wynne Owen, John Summers, 0 Ellis Jones, Richd. Jones, T. W. Thomas, ynghyd a swyddogion y Cyngor. Y Cyngor Fir a'r Gorjj(n'({(th,-Hy;1,ys- wyd y bu pwyllgor o'r Cyngor S> yn gwneud ymchwiliad i gais y Cy 1 ;or Trefol ynglyn a chael dau aelod ar y Cyngor Sir tms y dref, a'i boc yn angenrheidiol rhanu y dref yn (dwy ward, os y caniateid y cais. Pas Ayd cyfiwyno y mater i sylw Pwyllgrr y Gweithfeydd. G'wrthod.- Y sgrifenai Mr J. P. Will- iams i hysbysu ei fod yn gwrthod gweithredu fel archwilydd i'r gotffor- aeth o hyn allan. Yr Ilarbwr Mabwysiadwyd pei der- fyniad Pwyllgor yr Harbwr yngl; a a gofyn i nifer o bysgotwyr gyfarfod y Cyngor i ystyried y cwestiwn o wt!,A y fynedfa i'r porthiadd. Pwyllfor y Ffyidd.—Ysgrifenai Mr 0. Robyns Owen, ar r^n Mrs liii-iies, Penrallt, yn hawlio meddiant o'r Jam tir ar derfyn ffordd Denio a ffordd Llannor, ac yn gofyn iawn am y pridd a gariwyd oddiyno gan y Cyngor. Pasiwyd ateb i'r perwyl nad oedd y Cyngor yn cydnabod hawl M rs Huthes. —Vrsgrifenai Mr Evan Jones, North Street, yn cynyg darn bychan o dir i'r Cyngor at helaethu y droedffordd ar yr amod fod y Cyngor yn tynu i law r yr hen fur ac yn adeiladu un arall yn < i le. Pasiwyd anfon i ddiolch am y cynygiad, ond i hysbysu nas gailai y Cyngor ei dderbyn ar hyn o bryd. Y sgrifenai cyfreithwyr Miss Clarke yn gofyn i'r Cyngor wneud troedffordd o flaen y pedwar ty newydd yn Ala Road, a.: yri hysbysu fod Miss Clarke yn barod i roi y tir. Pasiwyd i hysbysu y gwn it y Cyngor droedffordd o flaen y tai ar yr amod fod Miss Clarke yn dwyn haLer y draul. C'Lvyn Cyngor yr Eglwjtsi Ptltyddi,)ii, Ysgrifenai Cyngor Eglwysi Rhyddicm y dref yn awgrymu tod i'r rhai oedd yn gyfrifol am yr arddangosiadau dai lun- iadol yn y Neuadd Drefol i wneud yn amod nad oedd plant dan bymtheg oed i gael myned i'r arddangosiadau hyn ar ol chwech o'r gloch y nos, heb fod eu thieni gyda hwy. Yr oedd cwyn fod plant allan yn hwyr y nos. Bu tra^'od- aeth faith ar y mater hwn, a sylwodd amryw fod lie i gwyno ynglyn a hyn -Sylwodd yr Ysgritenvdd Trefol y deuai y cwestiwn oadnewyddu y cytun- deb a'r Cwmni oedd yn dangos y dar- luniau yn y neuadd o flaen y Cyngor ymhellach ymlaen, ac y gellid rhoddi i mewn yn y cytundeb newydd amod i'r perwyl a nodwyd. — Pasiwyd ar gynyg- iad Mr Hugh Pritchard, yn cael ei cilio gan Mr W. Anthony, fod amod yn cael ei rhoi yn y cytundeb na byddai pie ;tvn o dan bymtheg oed yn cael myned;ad i we'ld y darluniau ar ol haner awr wedi saith, oddigerth ei fod o dan oLd ei rieni neu rhyw berson cyfrifol arall. Cais am osiyngiad.—Gwnai y Cwmni a ardcliingosai ddarluniau symudol yn y Neuadd Drefol gais am ostyngiad Tt n y pris am hurio'r neuadd. Dywedcc'd Mr W. Anthony y bu yn cyfarfod cyf- arwyddwyr y Cwmni y diwrnod hwnw. Cyfansw m yr hyn a ofynid gan y cyngor oedd 8gp. 8s., ag eithrio 28p. cedd wedi eu talu, yn gadael gweddill o 6ip. 8s. Gofynid 3p. 10s. oddiar y cwrnni am ddwy noson yn yr wythnos, a gini am bob noson ychwanegol. Yn her- wydd y cafodd y Cwmni ei siomi d wy nad oedd neuaddau Porthmado, a Criccieth yn agored iddynt, bu aid iddynt logi'r Neuadd Drefol law i noson yn ychwanegol, a chaw ait eu cn))edu. Yr oedd Pwy!tgo y GWithl'e'dd cyhoeddus yn awgr'mu I caniatau Iddynt etlo am yr haner, set l i?p. i8s. o barthed i'r nosweithiau ychwanegol. Yr oedd y Cwmni yn barod i dalu y swm yn llavvn yn ol y cytundeb cyntaf am y ddwy nosor o'r wythnos, a golygai hyny 5p. am bed air wythnos ar ddeg. Argymhellai y Pwyllgor hefyd eu bod yn gosod y neuadd iddynt am chwe mis ymhel.ach am 3p. am ddwy noson ychwanegol. Hefyd fod yr Happy Valley yn cael ei osod iddynt am yr haf am lop.— Pasiwyd argymhelliadau'r Pwyllgor.

Marw Arglwydd Wolseley. I

Damwain Angeuol yn I Mwlch…

ILladd Perchen Glofa.

Marw Mr Pierpont Morgan.

Meudwy yn y Ddalfa.

Damwain Angeuol i Eneth.

Advertising