Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

13 articles on this Page

Advertising

NODION A HANESION.

Llys Ynadol Pwllheli.\

I Cyngor Dosbarth Lleyn. I

News
Cite
Share

Cyngor Dosbarth Lleyn. Dydd Mercher, Mawrth i8fed. — Mr. [J R. Jones yn v gadair, a Mr. J. Hughes Parry yn yr is-gadair. Tax anghtjmtnja Y n ei adroddiad dywedai y Swyddog Meddygol fod tai yn Penmynydd, Mynytho, yn hollol anghymw) s i f) w ynddynt. Nis gwyddai pwy oedd eu perchenog, gan yr adeiladwyd y tai ar dir comin, ac nid oedd is wedi talu rhent am danynt — B irnai Mr. R. O. Roberts y byddai yn werth i'r Cyngor adeiladu tai newydd yno. — Pasiwyd i gynwyno y mater i'r Cyngor Plwyf, ac i erfyn am iddynt roi sylw buan iddynt Jlhudd. — Ysgrifenai Mr E. R. Davies i hysbysu fod Pwyllgor Addysg y Sir wedi penderfynu caniatau rhodd o 27p. tuag at v draul o eang-u y ffordd ger yr )sgol \n Morfa Nefyn, yr hyn a olygai j tua haner y got yr aed iddi. liett If'r ;fa i'lok.slio.—Ymddangosodd hen vvr o Rhosrawr o fl teii y Cyngor i brotestio yn et hyti iddo gael ei droi o' I dy, yr hwn oedd wedi ei goiifleninio fe, yn anghymwys i fyw ) oddo. Yr oedd yn methu deall paham y condemniwyd y ty. Yr oedd ef a'i wraig tua thri ugain oed, ac wedi gorffen magu eu plant, ac yr oedd y ddau yn hoilol iach. Nid oeddynt wedi bod o dan law meddyg er's .blynyddau lawer. Yr oedd yn chwilio am dy arall er's blyn- yddau, ac yn chwilio o hyd, ond yn ofer. Byddai iddo ddal i chwilio, ond os y cai ei droi allan ni byddai ganddo le i roi ei ben i lawr.— Pasiwyd caniatau i'r hen wr :ros hyd nes y ceid ty iddo. Ciceathcn 0 Godi Cufiog. Dygodd Mr. J. T. Jones ei gynygiad ymlaen dra- chefn i roi ychwaneg o 3op. y flwyddyn o gyflog r Arolygydd am dy-mor, modd y gailai gael gwasanar.th clerc. Gwnai y cynygiad yn herwydd y rhoes Bwrdd y LJ\wvHlraeth Leol lawer o waith ychwanegol ar )sgwyddau'r Arolygydd, ac yn pwyso ar i'r Cyngor ranu y dosbarth yn ddau, a phenodi swyddog newydd ar gyfer y dosbarth newydd. Credai ef mai y ffordd rataf oedd caniatau ychw anegiad i'r swyddog presenol am aniser. Eilivvyd ef gan Mr. Humphrey Griffith, yr hwn a ddy- wedodd nas geilid disgwyl ychwaneg o waith heb ychwaneg o gyflog -Hoflai Mr. R. O. Roberts gael gwvbod a fyddai y swyddog yn foddlon i ostyng- iad drachefn wedi i'r gwaith ychwan- egol ddarfod.-Atebodd Mr. J. T. Jones y gellid gofyn hyny iddo.- Sylwodd Mr J Hughes Pany nad oedd y cyn- ygydd na'r eilydd yn perthyn i'r is- bwyllgor a fu yn trafod y mé, ter, a'r hwn oedd yn a'gyhoriKledig fod yr j Arolygydd yn cael di„: o -VIRO- yn barod am y gwaith a o,)-nid. Cynyg- iodd Mr. Robert Parry, ac eiliwyd gan Mr. Robert Roberts, eu bod yn can- iatau ychwanegiad o I5p. — Cyi.vgiwyd gan Mr. R. Jones, Penrhos, fod y riiater eto yn cael ei ohirio hyd amser amhen- odol. — Eiliwyd ef gan Mr. E. Evans, os y gwneid g welliant yn y cynygiad o ddau fis yn lIe amser amhenodol —Pan roed y mater i bleidlais pleidleisiodd saith tros ychwanegiad o ISp., chwech j tros ychwanegiad o 30P-, a dau ar bymtheg tros ohirio y mater i'r Cyngor newydd ei benderfynu.

CWYMP ADRIANOPLE. I

-u - Cyngor Trefol Pwllheli

Marw Arglwydd Wolseley. I

Damwain Angeuol yn I Mwlch…

ILladd Perchen Glofa.

Marw Mr Pierpont Morgan.

Meudwy yn y Ddalfa.

Damwain Angeuol i Eneth.

Advertising