Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

13 articles on this Page

Advertising

NODION A HANESION.

News
Cite
Share

NODION A HANESION. Geneth Ieuanc Ffodus Hysbysir tod Mrs Charles Vande- water, gweddw y miliwnydd American- aidd, yr hon a fu fctr\W'n ddiweddar, wedi gadael ei holl eiddo ) n ei heuyllys i eneth dlawd o'r enw Esther Sleight, yr hon a vveithiai mewn ffactri yn New York. Bernir fod yr eiddo yn werth I,400,oooP. Bu yr eneih a'r foneddig- es yn aros yn yr un gwesty flynyddoedd yn ol yn Atlantic City, ac aethant yn gyfeillion mawr. Anghofio ei Briodas Yn IVianceinion, y dydd o'r blaen. cyhuddwyd Henry Francis Murphy o amlwreiciaeth. Honid ddo briodi Am- elia Winters chwe' ml\ :iedd yn ol, a'i wraig g-yntaf yn fyw ar v pryd. Mewn amddiftyniud dywedai ei gylreithiwr i'r diffynydd rai blynydd IU yn ol gyfar- fod a llawer o hell-u on, ac i hyny effeithio cymaint ar e: feddwl nes yr oedd wedi Ilwyr anghofio pobpelh yn nglyn a'i briodas jjynirii. Ffrwydriad mewn Gwaith Pylor. Ddiwedd yr wythnos o'r blaen cym- erodd ffrwvdriad difrifo, le mewn gwaith pylor yn Pitsca, Essex, a fu yn achos i dri o ddynion gyfarfod ag angau, ac i amryw ereill gael eu niv eidio'n ddifrifol. Digivyddodd y ff. wyciriad mewn lie a arferid i sychu y pv'or, ac yr oedd ynddo tua phum' tureil o gun rtdlon. Yr oedd dau ddyn yn gweithio yn y fan, a chafwyd eu cyrff yn falurion hyd y fan am latheni lawer. Lladdwyd dyr. arall hetyd a vveithiai mewn sied gerllaw. Cymeryd Gwenwyn ar yr Heol. DJydc; Gwener diweddaf yr oedd dynes anadnabyddus yn cerdded ar hyd Croshy Road, Lerpwl, pan y stopiodd yn sydyn, a thorodd wddf potcl oedd ganddi, ac yfodd ei chynwys. Gwel- wyd hi yn gwneud gan feddyg a basiai yn ei gerbyd, a chanfu wedi myn d i lawr ati ei bod wedi yfed auMir, acid. Gorchymynodd ei dwvlJ i'r jsbytty GwnaeJ pob ymdrech p isibl i. arhed ei bywyd, ond bu farw yn mhe;) ychydig amser Marw'r Tad Stantun. Ddydd Gwener diwedd.it bu farw y Tad Stanton, un o'r clerigwyr mwyat enwog yn Llundain. Nid oedd odid i bregethwr yn y brif-ddinas yn meddu cymaint dylanwad ag ef ar ei gynull- eidfaoedd Er ei fod yn Uchel Eglwys- wr yr odd yn berff,iith foddion i bregethu mewn unrhyw gapel Vmneill- i (uol. Nid oedd amheuaeth ganddo, meddai ef, pie y pre?ethai, mor bdl ag y byddai yn pregethu'r efengyl. Dyhryn i Farwolaeth. Yn Hey wood, yr wythnos ddiweddaf, ymgrogodd dyn o'r enw Alfred Stans- field yn ei ystafell wely. Canfuwyd ef yn hon^ian yn gorff gan ei wraig, ar effeithiodd y braw a gafodd gymaint arni fel y bu farw ymhen ychydig amser. Damwain ar Re;lffofdd yn Llun- dain. Digwyddodd damwain ddifrifol yn agos i orsat Marylebone, Llundain, ddydd Gwener diweddaf, trwy i beiriant fynd i withdarawiad a thren. Cafodd dyn ei !aJd, ac anafwyd un-ar-bymtheg o deithwyr craill. Gymaint oedd nerth y gwrthi arawiad fel y maluriwyd pen blaen y cerbyd cyntaf, a chafodd y peir- iant ei godi yn ghr oddiar y rheilidu I Mne'n syndod na bti.s ii y canlyniadau yn fwy difrifol fyth. Yr oedd un dyn I yn parotoi i ddisgyn o'r tren pan gym- erodd y Qwrthdarawiad le, a chafodd ei lu^hio n glir trwy'r Itenestr nes y disgynodi ar y rheiliau f-tal,ati. j* Tad Gwallgof. Yr wythnoB ddiweddaf, yn Mancein- ion, ceisiodd un o'r eml, William Rams- bottom lofruddio ei ddau fab, ac yna agorodd ei wddf ei iuti hefo rasal, a bu tarw. Dywedodd un o'r bechgyn—vr oedd y naill yn naw a'r Hall yn d lir-ar- ddeg m!'? vdd 0cd-ïw 'd dJoJ aiynt pan oJ,'ynt yn eu ?v d!yau a chei?io 142of eu gyddtau, ur J ymladdasant gydag ci. onu cawsan au haicholli'n ddifrifoi. ".na agorod.' y dyn ei wddt si hun. Vmdde.i^rys y dyn yn yfed yn drwm ir brydiau, ar yr adegaw hyny byddai yn hollol wall,-of. Marw ar y Ffordd i'r Ysbytty. Cyfaifu un o'r enw Walter Dyment a damwain yn Ngiofa Buckley, y dydd o'r blaen, t> wy i rwbel syrthio arno Clywodd ei gymrawd ef yn gwaeddi, ac aeth ato, a dywedodd y truan wrth,) fod ei goesau wedi eu tori a'i bod wedi darfod arno, ac am iddo ei gymeryd oddiyno gynted ag y gailai. Daclh meddjg ato a gorchymynodd ei gym- end i'r ysbytty, ond bu farw ar v ffordd. Ffrwydriad Ofnadwy. Mewn ty yn Hebburn-on-Tyne, ffrwydrodd nwy gan achosi marwolaeth un ddynes, ac archollion difrifol i'w mab a'i merch. Gvmaint oedd nerth y ffrwydriad nes v cafodd y ddynes a laddwyd ei chwythu trwy'r nentwd i'r llofft, a gwnaed difrod mawr ar y ty. Gormod o Gape'i. Ddydd Sadwrn diweddaf, wrth agor nodachfa er budd eglwys newydd y Bedyddwyr yn Mhenrhyn Deudraeth, dywedai Mr. R J Willi, ms, Bangor (o Gwmni y Nli-i Morris & Jones, Lerpwl), fod gor nod o gapeli yn Nhymrll, a llawer o honynt yn cael eu llethu gan ddyled. Y rhepwm am hyn oedd nas gailai pobl edrvch ar bethau lygad-yn-llygad, ymwahanent yn en- wadau, ac adeiladent gapelau yn ymyl eu gilydd i gvnrychioli eu gwahanol gredoau. Yr oedd ami i gapel mewn rhanau gwledig o Gymru wedi talu llogau i fyny i'w gyflawn werth. Prit,dei- Mamaethod Cynareig. Y mae Bwrdd Gwarcheidwifid Caer- narfon mewn penbleth yn herwydd eu hod yn mcihu a chael neb i lanw y swydd o famaeth i Yhbytty'r Tlotty a all siarad Cymraeg. Er eu bod wedi hy.Vbysebu am un i lanw'r swydd, ac wedi cynyg ychwaneg o g) A0, er's rhai misoedd, dwy yn lIuig a allai siarad Cymraeg- oedd wedi apelio. Teimlai rhai y dylent wneud i ftwrdd a gwybod- acth o'r Gymraeg fel amoci apwyntiad, gan y credent y cafnt ddigon o rai cymwys i lanw'r swydd feiíy. Teimlai ereill o'r Bwrdd na chai yr hen Gymry uniaith chwareu teg felly. Y n i a e'r mater wedi ei ohirio ymheilach eto -#» O'r Dafarn i DUyfrllyd Fedd. Cynhaiiwyd trengholiad yn Wigan ar garff dyn ieuanc o'r enw J, hn Field- house, o'r Drefnewydd. Prydnawn Gwener y Groglith, meddid, gadawodd ei gartref. ac ar ol cael benthyg concertina aeth gyda chyfeillion ereill dafarn ac yno y buont hyd amser cau. Pan y gadawodd ei gyfeillion ef, yr oedd dan ddylanwad diod a dywedai ei fod yn mynd adret. Deuwyd o hyd i'w offeryn cerdd y boreu dilynol, ond nis gwelwyd Fieldhouse drachefn nes caed hyd i'w gorff yn y gamlas. Mynd Pr Trap Anfonwyd llythyr dienw i ferch ieu- anc yn VVokingham, yn gofyn iddi gvfarfod dyn ieuanc mewn lie neillduol i fynd am dro hefo'u gilydd. Agorwyd y llythyr gan fam yr eneth a hysbysodd hithau yr hedd-n. Gwisgodd heddwas am dano mewn diilad dynes a gwnaeth ei hun mor tiebyg i ferch ieuanc yn ei ymddangosiad ag oedd modd, ac aeth i'r man cytarfod a nodid yn y llythyr. Daeth dyn heibio ac aeth yn ymddiddan rhwng yr heddwas ag ef, ac yn ystod yr ymddiddan dywedodd y dyn mai ef oedd wedi anfon y llythyr a gofynodd i'r "ferch ifanc" fynd gydag e f. Y canlyniad fu i'r carwr gael ei gymeryd i'r ùdalfa, ac yn y llys ditwywyd et i 5p. 5s. a'r cu1 au, neu dtlau fis o gar- char yn niffyg talu y ddil W). Wedi 3,000 o Flynyddoedd. Y mae Cymdeithas Henafiaethol Dyffryn Conwy wedi cyflogi dynion yn ddiweddar i agor a gwneud ymchwil- iadau ar fryncyn i'r Hen Dollborth ger Llangerniw. Wtth gloddio yr wythnos ddiweddaf daethant ar draws llestr pridd ag ynddo esgyrn a llwch cotff dynol, yr hwn, fel y bernir. oedd wedi many tua thair mil o flynyddoedd yn ol. 11- Cyhuddiad Arswydus. Yn Llundain, ddydd Sadwrn, dygwyd cyhuddiad difrifol iawn yn erbyn dynes ieuanc o'r enw Mary Stanton. Cyhudd- id hi o ladd ei phlentyn anvhyfreitblon trwy roi ei gryd ar dan. Gohiriwyd ei liacht-s. Eoyith y Modur. Yn ol yr ystadegau a gvboeddwyd gan y Swyddfa Gatreto), y nae niter y damweiniau a ùJig\\ yJdod. gyda'r cer- bydau modur yn ) stod y Hwyddyn ddiweddaf yn y Deyrnas Gyfunol yn cyiaedd y nder o 38,597. Vr oedd nifer y damweiniau a br^fodd yn angeuol yn 1, 7 »4, ac yr oedd 1.485 or damweiniau weiii digwydd yn L oogr a ^bjmru, J79 yn r Y SgotlåOJ, a looyn yr Iwerddon + X. Cos') am Pryru Modur. 1 Croyu n, ddydd Sad'vrn, dirwy- wyd un o'r w Maurice Sc!;lenthiem, i top. ac afr. wyd ei drwydded am dri mis, am Or' ¡ U nh'dur. Yi ol tystiol- aeth yr hec J-eiduaid yr oec'd y modur ) n rael ei 3 1 1 yn -I t)-flyi-rider o 52ain milltir yr awr.

Llys Ynadol Pwllheli.\

I Cyngor Dosbarth Lleyn. I

CWYMP ADRIANOPLE. I

-u - Cyngor Trefol Pwllheli

Marw Arglwydd Wolseley. I

Damwain Angeuol yn I Mwlch…

ILladd Perchen Glofa.

Marw Mr Pierpont Morgan.

Meudwy yn y Ddalfa.

Damwain Angeuol i Eneth.

Advertising