Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

Advertising

* . .PWLLHELI.

CAPEL HELYG.

RII J W.

Advertising

- Arddansrosfa CefFylau, Own…

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

Arddansrosfa CefFylau, Own a Dofednod Nefyn. Cfllhalwyd yr atlfed-ar-hugain arddangosfa Hynydilol uchod yn Nefyn, Llun y Pasgc. Trodd y diwrnod allan yn hynod o ffafriol, a daeth cynulliad lluosog ynghyd. Yr oedd yr entries yn fwy nug yuoedd y flwyddyn flaenorol Canmolid yu fawr ausnw id yr anifeiliaid, yn arbenig y ceffylan tiymion. N i chaed arddang- osfa erioed a. gwe'l cyuyroh na'r tro hwo. Y awyddogion OetlllYIJt :-Llywydd: Trevor Hughes, Yaw.. Glaseoed, Ll^nnig Is lywydd J. Howell Roberts, Ysw., Gwtihrnaar cadeir- ydd y pwyllgor: Mr O. G. Williams, Cefn- leisiog; is-gadeirydd M r T. R. Thomas, Botacho Wyn.; trysorydd Mr J. R. Owen, a'r yagrifenydd, Mr Owen Jones, Moriah street. llaedda yr ysgrifenydd ganmoliaeth uchel am ei weithgarwch ac y inodd diheuig y cariolld tillan y trefniadau. Yn yr hwyr rhoed perfformiad o'r Ddrama Gymreig enwog a plioblogaidd I^hyg Lewis," gan Gwmni Dramayddol >Jefyn, yn y Madryn Hall Daeth torf ynghyd, ac nid oes ond y ganmoliaeth uchaf i'r ewinni am fyned trwy eu gwaith mor ragorol. Y beiruiaid oeddynt: Cetfylau trymion, Mr W. B. Bundell, Long ton, Preston Ceffylau ysgafu, Mr T. J. Mnthias. Cardigan Cwn, Mr D E. R. GritiiLh, Machynlleth Dofednod, Mr E. R. Roberrs. Penygroes Vet. Surgeon, Mr D. Thomas, M.R.C.V.S Pwllheli. Wele yn canlyo restr o'r buddugwyr :— CEFFYL a U TRYMION. i Colt or Filly for Agricultural purpose*, foaled in J 912.—1, Mr. E. Kees Thomus, Tyddyn ceutyll, Fourcrosses;12, Mr. T. Bees Thomas, Bwlchyffordd, Fourcrosses. Colt or Filly for Agricultural purposes, foaled in 1911. — 1, Mr. Evan Evar.s, Coed cae gwyn, Chwilog 2, Mr. R. Owen. Glanllynan, Chwilog. Gelding or Mare for Agricultural purposes, foaled in 1910.—1, Mr. R. Owen, Glanllynan, I Chwilog; 2, Mr. Hugh Williams, Fiochas, Bod vea. Marc for Agricultural purposes, in foal or foal at foot.-I Mr. Owen Joues, Glan'rafon, Clynnog 2, Mr. Johu Owen, !<hosigor, Tal- sainau. Team for Agricn!tural purposes, shown in Cart or Waggon ?-1, Mrs. Williams, Portdin- dinllaen farm, Edeytu Team for Agricultural purpoees, shown with. out gear.-I, Mr. Hugh Williams, Frochaa, Bodvean; 2, Mr. Owen Jones, l.»lao'rafon, Clynnog. Mare or Gelding for Agricultural purposes, shown in Cart or Wuggon.—1, Messrs. H. & W. J. Parry, Ty'n liasaor, Fourcrosses; 2, Mr. W Pritchard, Penybryn, Ct wilog. Team under 4 years old.-I, Mr. R. Owen, ( Glanllynau, Chwilog 2, Mia Williams. Port- diallaen farm, Edeyrn. Parcel Carter or Van Hrrse, not under 15 )iands. 1, Mrs. Roberts, GA rhingar, Pwllheli; 2, Mr. John Owen, Rhosigo), Talsarnau. 1 Mare or Gelding under 4 years old, bred in the District of LIeyn.—i & 2. Mr. Hugh Wil- liams, Frochas, Bodyean. I Collier, not exceeding 15 hands.—1, Mr. John E. Williams, Cae coch, Morfa Nevin; 2, Mr. W. Williams, Ty newydd, Lh nrer. Best Walker on the field.-I, Mr. J. Owen, Rhosigor, Taisarnau. Heavy Horse or Maie ineured. I Mrs. Williams, Portdinllaen farm, Edeyrn Best Trimmed Horse.—1, Mr. M. Williams, I Frochas, Bodvean. Best Shoer of Heavy Mr. Charles Jones, Smithy, l hwilog. Champion Class.—Best Ex!iU>it for Agricnl- tural purposeg.-I, Mr Hugh Williams, Frochas, Bod vean. Entire B?se Uw Agricultural purpose, I & 2, Mr. Jo^hiC^p^rtoo, F S. A., County L;vc ? Stock iue)?)!???a?ation, Ltd.. \u)k. "?]???LAU Y.SGAF?. j Colt or Filly, foaled in 1912, suitable for Saddle or Harum.-I, Mr. W. E. Hughes, Penaon. Pwllhfcli. Colt or Filly, foaled in 1911. suitable for Saddle or Harness.—1, Mr. <i. Cornelius Rob- erts, Maes, Pwllheli; 2, Mr K. J. Pritchard, Cae'r ,(-faint, Pontllyfni, Carnarvon Gelding or Filly, foaled in igio, suie for Saddle or Harness 1, Mr. G. Cornelias'^Rub- erta, Maes, Pwllheli; 2, Mr. W. Williams, Bryn bras, Morfa Nevin. Mare in Foal or Foal at foot for Saddle or Harness.—I. Mr. W. E. highes, J'eiisarn, Pwlliif-li 2, Mr. R. Rowknds, Eifl office, Trevor. Mountain Pony not exceeding 12 hands high. -1. Mr. G. Cornelius Robert Maes, Pwllheli; 2, Mr. Evan Pritchard, Camf^'r bwth, Clynnog. Pony not exceeding 13 hacda high.—1, Mr. H. 0. Hughes, Bodfan farm, Llandwrog; 2, Mr. G. Cornelius Roberts, Maes, Pwllheli. Cob over 13 hands and not exceeding 14 handi high, shown under Saddle -Class A., 1, Vr. J. Gwenogvryn Evans, Bryn-y-gro, Llanbedrog. Class B 1, Mr. R. D. Roberts bgoed. Pwll. heli; 2, Mr W. E. Hughes, Pensarn, Pwllheli; 3 Air. Lewis Jones, Ty newydd, Rhosfawr. Cob over 14 hands and not exceeding 15 hands high. shown under Saddle.-I, Mr. G. Owen, Waterloo house, varn; 2. Mr O. G Williams, Cefnleisiog, I'maa; 3, Mr. W. Williams, Bryn bras, Morla Nevin. Geldiug or Mare over 15 hands, shown umlir* Saddle.—1, Mr. G ( ornehus Roberts, Macs, Pwlllieli; 2, Dr. J. E. Hugh?s, Derweu, Nevin. Gehiing or Mare showing the best Action under Saddle.—1, Mr. G. Cornelius Roberts, Maes, Pwllheli; 2, Mr. G. Owen, Waterloo house, Sarn Neatest Turn-out in Two-wheel Tritp.-I, Mr. O. Owen, Waterloo house, Sarn; 2, Mr G. Cornelius Robert?, Maes, Pwllheli. Walsh Pony and Colj Society Medal for the best Cob or Pony.-I, Mr. G. Owen, :<t.erloo house, Sarn. Yearling Colt or Filly by a Welsh Pony Mare,—1, Mr. W. E. Hughe, Pen?m, Pwll- heli. Best Shoer of Light Horse.-l, Mr. D. LI. Hughes, Smithy, Llangybi. Geldiog or Mare under 4 yearb old, bred in the diatriot of Lleyn, shown in Haitt,tro.-I & 2, Mr. G. Cornelius Roberta, Maes, Pwllheli. Tradesman Turn-out.-I, Mr. G. Cornelius Roberts, Maes, Pwllheli; 2, Mr. W. E. Hughes, Pensarn, Pwllheli. Best Heavy or Light Horse in the Show.—1, Mr. Hugh Williams, Frochas, Bodvean. Fastest Trotter under 13 han la.-I & 2, Mr. G. Cornelius Roberts, Maes, Ilwllliell. Fastest Trotter under 14 binds.—1 Mr. H. 0. Hughes, Tiodfan. Llandwrog; 2, Mr. G. Cornelius Roberts, Maes, Pw^heli. Entire Horse for Saddle or Haruesi. 1. Mr. William Williams, New mill. Nauboron. CWN. Welsh Terrier Dog or Bitch.—1, Mr. T. Par- sons, Eagle house, Machynlleth 2, Mr. Hugh Davies, Llys Meurig, Glanyp vll, Blaenau Fea- tiniog. Welsh Terrier Pup, Dog or Bitch, under 12 months old.-2, Messrs. KHar- & Robert Jonea, Brynhyfryd Rhyd. Llanfrothc u. Fox Tcrrier Dog 01 Bitch, Rough coated.— i, Mr. T. Paisons, Eagle ho.ae, Machynlleth 2, Mr. fc. P. Jones, 2fl. Gaol e-treet, Pwllheli. Fox Têrrier Dog or Bitch. Smooth coated.— 1, Mr. George Davies. Brynhy'ryd, Aberdovey 2, Mr. T. H. Evana, Wool merchant, Mach- ynlleth. Rough coated bheep Dog oc Bitch.-l, Mrs. A. Griffith, Esgynfa, Glanypv ll Schools, Blaen- au Fentiniog; 2, Mr. Ellia JoÍ,!1 Jones, Bwthyn, Llanbedr, Merionetb. Smooth coated Sheep Dog or Bitoh.-I, Mr. David ETAOS, Corner Stores, Machynlleth; 2, < Mr. Joseph P, Evaus, Ty'ntwll Abercrch road, j Pwllheli. hcep- Dog Pup, IV g or Biteh, under 12 1 months old.-I. Mr. Thomas Gufiith, Ty'n mur I, hall. Morfa Kevin .p.AoUiel' Retriever, oinf'r or Setter, t?'g or I, Bi?c_Nir. J. T. Uichar?, Sarn villa Kenncio, A bersoch 2, Mr U. R. Evans, Llys Dewi, liorthygest, i'ot t:nad<.c. Pug or niton or any ot: er Breed not before named —1, Mr. Thomas Griffith, Ty'n mur hall, Morfa Nevin Sheep Dog or Bitch, confiued to LAeyn.-I, Mr Joseph E bvans, Ty'ntwll, Abererch rosd. Pwllheli; 2. Mr. Thomas Griffith, Ty'n mur hall, Morfa Nevin. Best Dog or Bitch on the field. — I, Mr. J. T. Richards, am villa Kennels, Alkrsoch. Best Dog or Bitch iiisured.-I, Mr. D. R. Evans, Llys Dewi, Borthygest, Portmadoc. Welsh Terrier Pup, bred in North Wales.- I. Meslst's. Elias & Robert Jones, Brynhyfryd Rhyd, Penrhyndeudraeth. DOFEDNOD. Ga.me-Cock or Hen. —1, Mr. W. Robyns Owen. Erw wen, Pwllhcli; Mr. Wm. Thomas, Smithy, Llaufairpwll, Anglesey. Ban cams—Cock or Hen.I, Mr. J. 0 Parry, Giobe Meat Stores, Pwllheli; 2, Mr. \V. Rob- yus Oweu, Erw wen, Pwllheli. Plymouth Rocks-Cock or Hen —1, Mr. 0. Jones, Mount pheasant hotel, Llanwnda 2, Mr. W. H. Davies, 4, Mount terrace, Pwllheli. Wyaiidottes- Cock or Hen.-I & 2, Mr. Endaf Robyns Owen, Erw wen, Pwllheli. m iuorcas-Cook or Hen —1, Mrs E J. Jones, 3. Froudeg. Chwilog; 2, Mr. J. O. Parry, Globe Meat Stores, Pwllheli. Leghorns—Co-.k or lien.-I, Mr. Robyns Owen, Erw wen, Pwllheli; 2, Mr. J. 0. Parry, Globe Meat tores, Pwllheli. Langshans or Orpngtons —I, Mr. W. [If. Davies, M >unt terrace, Pwllheli 2, Mr Morris Jones, Llidiart gwyn, Bontuewydd. Any other variety-Cock or Hen —1, Mr O. Jones, Mount pleasant hotel, Llanwnda; 2, Mr W. H. D <»vies, Mount terrace Pwllheli. Hamburgh—Cock or Hen -1, Mr. W. H. Davies, Mount terrace, Pwllheli. 2, Mr. John Hughes, Madryn view, Morfa N' in Fowl, hatched in 1912.-1, Mr HJadaf Robyns Owen, Evw wen, Pwllheli; 2, Mr. Owen Jones, Mount pleasant hotel, Llanwnda. Selling Class, price not to exceed 7s. 6d.— Cock "r Hen.- 1, Mr. Owen j )Ues, Mount pleasant hotel, Llanwuda 2, Mi Morris Jones, Llidillrt gwyn, Bontnewydd. Duck, any variety. -1, Mr. Richard Thomas, Tauyllech farm, Harlech. Best Cock in the Show. 1. MI. W. Roby5s Owen, Erw wcn, Pwllheli. Best Hen in tbo Show -1. Mr Owen Jones, Mount pleasant hotel, Llanwnda. COLOMENOD. Pigeon, any -vatiety.-I, Mi*s M. Jones, Mount pleasant hotel, Llanwuda. CWNHINGOl). Rabbit, any variety.—2, Mr. Joi n Rowlands, Maes Apiaries, Pwliheli.

Y Temlwyr Da. I

i Bachgen yn Bodoi yn I Mhorthmadog-…

| frlarw y Parch. David Jones,…

Advertising