Skip to main content
Hide Articles List

18 articles on this Page

Advertising

NODION A HANESION.

Cwyn ynglyn a Sanatorium.1

Styddiad Agerlong yn MauI…

IRhwymyn Undeb Pwllheli aI…

Codi CorfF o'r Bedd.I

Nodion o Affrig. I

Ethollad Kendal.|

Cyfarfod Ohwarterol Annibynwyr\…

News
Cite
Share

Cyfarfod Ohwarterol Annibynwyr Lleyn ao Eifionydd. Cynhaliwyd y cyfarfod diweddaf yn nghapel Soar, Penygroea, ddydd Llun, Mawrth 17eg. Cyfarfu y Gynhadledd am uli y prydnawn, o dan lywyddiaeth y Parch E. T. Evans, Morfa NefYD, y cadeirydd am y flwyddyn. Dechreu- wyd trwy ddarllon a gweddio gan Mr Owen Rowlands, Llanbedrog. Treuliwyd y rhan gyntaf o'r gynhadledd yn gyfeillach. Cafwyd ychydig eirian pwrpasol gan y cadeirydd wrth gymeryd y swydd. Y Parch Owen Thomas, M.A., Llundain, a rodd- odd anerchiad ar ran Cymdeithas Genhadol Llundain, gan egluro ei syfyllfa arianol ar hyn o bryd, a chymhell yn daer ymdrech fwy egniol o'i phlaid. Ar gynygiad yr Ysgrifenydd ae eiliad y Parch T. Williams, Capel Helyg, pasiwyd penderfyn- iad yo amlygu llawenyid o weled Mr Thomas yn ein plith, ac am ei apwyntiad yn gynrych. iolydd dros Gymru ar ran y Cymdeithas, gaa fawr ddymuno i lwyddiant ddilyn hyny. Darllenodd yr Henadur W. Anthony bapur dyddorol iawn ar 4* Hanes y Cyfarfod Chwar- ter am y 12 mlynedd diweddaf." Ar gynygiad y Parch W. Ross Hughes, ac ciliad Mr Samuel Roberts, LJanystumdwy, diolchwyd 1 Mr Anthony am ei wasanaeth, a phasiwyd fod y papar yo lael ei argraffu a'i ledaenu yn yr eglwysi. I Darlleowyd a chadarnhawyd cofnodion cyfar. fod Borthygeat. Pasiwyd mai yn Neha, Lleyn, y cynhelir y cyfarfod nesaf, Linn a Mawrth, Mehefin yr 211 a'r 3ydd. Canmlwyddiant Genedigaeth Dr Liviogstone fydd mater y Gyfeillach yno. Darllenir papar ar hyny gan y Parch W. J. Nicholson. Darllenwyd Uythyr cyflwyniad y Parch R. M. Edmunds 'o Gyfuodeb Gorllewinol Dinbych a Fflint, ar ei waith yn symud i Llanbedrog a Mynytho. Derbyniwyd befyd y Parch D. J. Chappel, yr hwn er y cyfarfod diweddaf sydd wedi ei ordeinio yn weinidog i eglwya Pisgah. Rhodd wyd derbyniad crpesawus i'r ddu i'n plith gan ddymuno eu llwydd &'u cysnr. GohiMwyd hyd y cyfarfod nesaf benderfynu dim ynghylch pa ffurf a gymerir er Ddthlu Haner Canrif y Cyfarfod Chwarter. Rhoes y Parch W. Ross Hughea adroddiad o waith Pwyllgor Cyfnndebol y Drysorfa Gyn- orthwyol, gan gymhell yn daer ffyddlondeb i'r mudiad hwn. Ar gynygiad yr Henadur W. Anthoay ac eiliad y Parch T. Williams, pasiwyd pender- fyniad o blaid Datgysylltiad. Gwnaeth yr Ysgrifenydd sylwadau ar y Daflen Yatadegol, oedd yu cael eu rbanu yn y cyfarfod. Diolchodd i ysgrifenyddion yr eglwysi am eu help gwerthfawr. Ar gyn, giad y Parch D. W. Robert", Pwll- heli ao eiliad y Parch R. W. Hughes, Moelbry- fan, pasiwyd psoderfyoiad cryf yn protestio yn erbyn gwneyd ymuno a'r fyddin yo orfodol. Paaiwyd ein bod yn amlygu ein cydymdeim- lad dwfo a chyffredinol a Mrs Jones, Plas, Chwilog, a'r plant, yo ngwyneb y brofedigaeth ohwerw a'o cyfarfu trwy farwolaeth sydyn priod a thad, sef Mr Evan Jones. Siaradodd oifer o frodyr yn deimladwy a phriodol am ffyddlondeb y diweddar Mr Jones i r Cyfarfod Chwarterol yn ystod ei holl banes, ac am ei wasanaeth medrus i'r eyfundeb fel yagrifenydd am yspaid o I lgnlynedd. Teimlad pawb oedd yn bresenol ydoedd ein bod wedi cael colled am uu a fu yn amlwg iawn yn eia eyfarfodydd am gyfnod maith. Pasiwyd y penderfyniad trwy i bawb godi ar eu traed. Crybwyllwyd am r*i mewn galar o herwydd oolli trwy oruchwyliaeth aneau rai anwyl iddynt, so eraill mewn gwaeledd. Awdurdod- wyd yr Ysgrifenydd anfon Uythyrau cydym- deimlad at y personau canlynol :—Mra Jones, Plu, Chwilog; Mrs Roberta, Soar, Capel Helyg Mrs Roberts, Post Office, Penygroes; Mri Owen J. Penny, Ceidio; Joha Jones, Bryncethin, Abersoch W. Cadwaladr, Rboatryfan William Owen, Pantglas; Robert Owen, Drwsyceeei. Thomas Jones, Corsceiliau, Sardis; Thomas Jones, Abererch; Robert Evans, Cricoieth; Parchn David Jones, Brynllefrith J. Glyn Da vies, Llaniestyn. Galwodd y Cadeirydd sylw at bresenoldeb yo ein plith y Parch T. E. Nicholas Glais, Mor- ganwg. Cafwyd gair byr ganddo. Hefyd y Parch Henry Williams, B.A., Machynlletb, oedd yn y gynhadledd, yr bwn hyd yn ddi- i weddar oedd gweinidog eglwys Soar. Diolchwyd i'r frawdoliaeth yn y lie am roi derbyniad i'r cyfarfod, ac i'r chwiorydd am barotoi mor ragorol ar gyfer yr ymweilwyr a gweini mor siriol a charedig arnynt. Daeth cynhadledd lliosog ynghyd. Terfyn- wyd trwy waddi gan Mr Morris Williams, Nazareth. Pregethwyd yn yr hwyr gan y Parch W. J. Nicho oIson. Cyfraniadau yr eglwyni:C3 3a. Oo. Abererch. HUGH DA VIES, Ysg.

,Buddugoilaoth Ryddfrydol…

Marw Pencerdd Gwalia.J

Cyngor -Dosbarth Lleyn.

-. Llofruddio Brenin Groec.

Llosgi Ty Lady White.

! i Ysgolion $ir O&ernarfon.

I'Cyhuddiad Difrifol yn erbyn…

Geneth Berysrlus.

Digwyddiad Trist.