Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Advertising

Advertising

Advertising
Cite
Share

SHOP ?L ?m i?L ? ?? Ew ?N?B N?<)J? B ?ttatt?a!! S?tt)? ???aa??!!?!??)? B ?Bt! BYDD Sale Fawr Flynyddol GRIFFITH JONES & Co., HOUSE FURNISHERS:, CAERNARFON, BANGOR, A PHWLLHELI, YN DECHREU DD YD SABWRN NESAF, DMYD MADWRIN iN E Ad& 3VEj^"WT ±D 1313. tJ .rilllt': ::I ..1. BYDD YB HOLL scrac 0 DODREFN, IRONMONGERY, GWELYAU, MATTRESSES, I I'r r?ai sydd yu bwriadu dodrefnu, I dywedd', ymhen 6 mis, gaUeat brJDu f hedâyvl er mwyn manteisio ar y cyfle I neillduol hwn i arbed arian, ac os dymunent bydd i ni eu hystorio yn rhad ac am ddim. I CARPETS, LINOLEUMS, plLOOR CLOTHS, Glass and China Ware. Gwerth £ 30,000 Yn cael eu clirio am brisiau anarferol o isel. J Deuwch yn fuan a manteisiwcli t11 y cyfle hwn, neu anfomvch am ein Catalogues. RHODDIR Y SYLW MANYLAF I ORDERS DDEUBYNIE GYDAR POST. | Telir cludiad i'r Station agosat, iieu cludir yn ein Covered Vans. j Bydd y Sale fawreddo? hon V-,OO AM FIB. j YN P RH AM FIS, i TELERAU J±FLTJ±l<r JPj^IROjD- j Gwneir pob math o t   Argraffwaith JD?? Li ?i ?luli I yn rhad a destlus yn Swyddfa'r UDGORN. I Rhoddir sylw arbenig i bob archeb a ymddiriedir in gofal, a gwneir y gwaith yn lan a dioed. Gwneir pob math o Argraffwaith st??Q H JJ±A j?!L gcriTL *d? ?AJ. W di?t Lii I yn rhad a destlus yn Gwy Cie Iai UDG-ORN. ¡ 0 (- ;.&. u.. 6_ Rhoddir sylw arbenig i bob archeb I II' a ymddiriedir i'n gofal, a gwneir y I gwaith yn lan a dioed. I EVAN ROBERTS & Co., I Wine & Spirits Merehaats, STATION SQUARE, PWLLHELI. Tarragona Port 1/- per bottle Fine Old Duro Port 2 Invalid Port 2/6 Whisky, Gin, Rum from 2/6 Brandy from A Choice Selection of High-Class Wines & Spirits in Stock Prices on application. The Pwllheli Brick. THe & Pipe Co. 0 I > IN ORUCH W VLI AETH NEW YD D HOLLOL YVNEL rauuw \i Brics Oy* lfredia a ? Pressed, Peipi.ui Trciniau A-??etit yddol (pob mamt\ y? arbet.ig. Putiau ? Blodau (pob m.unt), a Lic?n Ptidd ereill. i Y Prisiau mwyaf rhrsyw-l, ac yng [ nghyraedd pawb. Am fanylion pc.liari: ymojyt;oi YU- Y GWAITH, llrynhyntv-, p\vdh<*]i. DAIEDD Tyou Dauedd yn Ddiboen, Llenwi Danedd, &c. W. G. G. WILLIAMS, 1, Bay View Terrace, PWJLLH Oriau o 9 y boreu hyd 8 yr h-.vyr. RATS, MICE, MOLES COCKROACHES BEETL i;rt»<jdily cat H-.rrison's '■ UeliaVile" Rat Poison. Oats -■ i io6s will not touch H. Vermin dry up and ie&vp no smell. Prices 6d.. is., 2s. 3d and ::k s(I., .tige 2d — G. W. HARRISON, Ci.,rr,.i,,t. Sold by Chemists. Agent for P,v' lheli :— J. BALDWIN JONES, Chemist, 56, High Street. 0 bwys i Dai-feddianwyr a Contractors DYMUNA R. L. PUCHE, 39, NEW ROW, Pwllheli, wneud yn bybys ei fod yn barod i ymgymetyd a Thoi, Plastro a Cementio, a Repairio. Gwarentir pob Boddlonrwydd. Rhoddir Estimates rhad. Teinda R. L P. yn dra cliolchoar, am bob cefnogaeth. EVERY WOMAN Should send 2 Stamps for our 32 page Illus- trated B,->ok containing valuable information how all Irregularities and Fuppressions may be j entirely avoided or rennved. P. Blanchard, Claremont House, Dalston Lane. London. )— CIMO-BANE —| THE NEW INSECT KILLER. KILLS Fleas, Lice, Moths, Blackbee;ies and all Insects. Non-i'oisonocs. Sold bv Chemists Price: 3d., 6d. & 1;- Postage Id. G. W. Harrison, Chemist, Readlntfi fo: !\wlb< H .1. lAi.DWIN JONES, 56, lilgh Street. 1L..A.I5XSSS APIOL and STEEL PILLS A"; unrivalled for all Irregularities, &c., they speedily 1 aiord relief and never fail to alienate all sufferinj. » BLAqC:-IARD'S are thp. Best of all PiUs for Woman" 1,1 per box, of tll Chemista, or post free from LESLIE MARTYN, Lt;d, 34, Dalston Lane, LONDON