Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

16 articles on this Page

Advertising

PWLLHELI.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

PWLLHELI. UYHOBDDIADAU SABBOTROL- Maw. 23 Peolan (A), am 10 a 6, Parch D. Rbydtlncb, B.A., LILudyfri Capel Seising (A.) Cardit) Posi. am II a G-30, Parch D. W. Roberts, Gweinidog. Penmoant (M-C.), am 10 a 6, Parch E l ward Williams, Penmount. Salem M .0.) an 10 a 6, Parch J. Gwynoro lJavieR, Abermaw. Capel 8eisnig (M.C.) Ala Road am '1 a 6-30, Parch John Evans, Gweinidog. Tabaroaol (R.), "am 10 a 6, Parch Herry liccs, Gweindog. Hen Gapel y Bedyddwyr North Street, am 2. yagol. YBgot Genhadoi (M.C.). and Street, am 10 a 6, Parch Thomas Williams, Pwllheli am 2, Yagol. Yegol Genhadol North Street (A.), am 10 a 6, Cyfarfod Gweddi; am 2, Ysgol. Sotath Beach (M.C.) am 2 a 6, Dr. Kgrya Jones, Towyn. Tarsis (M.C), am 10, Dr Egryn Jones, Towyn. Seion (W.) am 10, Mr John VVilliams, Rhiw am 6, Parch D. Thomas, Gweinidog. St. Ped', 9.30 a H (Cymrae*), 11 a 6 (?wnig) Parch. J. Ed war-8, B.A., Ficer, a'r Parch. T. Woodings, B.A., Curad. Cenhadaeth Lydswig North Street, R.G., am 10-30, Offeren Sanoiaidd, am 2, Ysgol; am 6-30 Pregeth Gymraeg ¡-:8D y Parch P. Merour, benedicbiwn > DAWNS.—No. Fawrth diweddaf cyn- haliwyd dawns i:;i.1n y Tiriogaethwyr yn neuadd y dref, ac yr oedd cynhulliad da yn bresenol GWYL BREGETHU.—Nos Iau a dydd Gwener nesaf, cynhelir gwyl bregethu yn nghapel y M.C yn South Beach, Disgwylir i wasanaethu y Parchn S. T. Jones, Rhyl, a John Roberts, LerpwI. < CYMDEITHAS LENYDDOL T ABERNACL. —Nos Wener diweddaf, o dan lywydd- f iaeth Mr D. Thomas, darllenwyd papur gan Mr R. Roberts ar "Bregethu." Siaradwyd gan amryw o'r aelodau a diolchwyd i'r brawd am ei bapyr. F-FAIR.—CynhiitiWyd y Ffair Newydd yn y dret ddydd Sadwrn. Ychydig o anifeiliaid oedd ynddi, ond fe'u gwerth- wyd yn lied lwyr, a chaed "prisiau da am danynt. Er gerwined yr hin daeth llawer iawn o bobl i'r dref fel arfer ar y ffair boblogaidd hon. CYMDEITHAS Y MERCHED IEUAINC.— Nos Fercher, yn Festri Capel Ala Road, cynhaliwyd cytarfod o'r uchod, o dan lywyddiaeth Mrs H. Pritchard. Cymerwyd rhan gan amryw o'r aelodau trwy ganu "ac adrodd, a chan Mrs Williams, Miss Hughes a'r Llywyddes trwy anetch. Diweddwyd, trwy ganu. CYMDRITHAS YMDRECH CREFYDDOL SALEM.—Nos Sabboth diweddaf cafodd aelodau y gymdeithas uchod wledd trwy wrandaw ar y Proff. D. Williams, Aberystwyth, yn traddodi anerchiad ar "Reality Bywyd." Diolchwyd gan y Llywydd, Mr R. T. Williams; Mri Hugh Pritchard a Robert Murray. CYMDEITHAS LENYDDOL PENLAN.— Nos Wener diweddaf, o dan lywydd- iaeth Mr Evan Thomas, caed atgofion am rai o hen gymeriadau yr Eglwys, gan Mr Richard Jones, Argraffydd. Pasiwyd diolchgarwch ar gynygiad y Parch J. Rhydderch, yn cael ei eilio gan Mr E. J. Hughes, Grocer, a'i ategu gan Mr John Ellis a'r Llywydd. CLADDKDIGAETH.—Yr wythnos ddi- weddaf crybwyllasom am farwolaeth Mr. Robert Richard Jones, Settsman, j Lleyn Street, yr hyn a gymerodd le foreu Sul, Mawrth gfed. Dydd Iau diweddat xcludwyd ei weddillion i orphwys i fynwent newydd Denio. Blaenorid yr angladd gan aelodau o t Gymdeithas yr Odyddion, o ba un yr oedd yn aelod, a chludwyd y corph gan ei gyd-weithwyr yn Ngharreg yr ImoilJ. Cafodd gladdedigaeth lluosog a pharchus. Gwasanaethwyd wrth y ty ac yn y fynwent gan y Parch. J. Rhydderch. Nawdd y nef fyddo dros ei weddw a'i dri plentyn bychan yn eu profedigaeth. HIR WASAN.ETli.-Anaml iawn y ceir fod dyn w. di bod mewr. gwasan- aeth yn yr un lie ac o dan yr un meistr am nifer fawr o flynyddau, ond y mae Mr. Robert H ghes, Currier, King's- head Street, wedi bod yn ngwasanaeth Mr. Thomas Lioyd, Tanner & Currier, am hancr can' mlynedd er yr 16eg o'r mis hwn;—Mawrth. Ar yr 16eg o Fawrth, 1863, y prentisiwyd ef gyntaf, ac felly gwelir Tod haner can' mlynedd wedi dirwyn i ben. Sicr genym tod hyn yn dweyd n dda/arn Mr. Lloyd fel meistr ac am Mr. Robert Hughes fel gwas, gap fod ddau wedi gallu cyd- dynu a'u gilydt ar hyd y fath gynifer o flynyddau. A'r hyn sy'n rhyfedd ydyw na chollodd Mr. Robert Hughes ond rhyw ychydig iawn o'i waith drwy afiechyd yn ystod yr holl flynyddau, ac y tnae yn delt i edrych yn iach a heinyf o hyd. 1 SWPEIZ.-Nos Iau diweddaf cynhal- iwyd ciniaw yn Ngwesty'r Twr gan wyr y rheilffordd. Wedi i bawb wneud cyfiawnder a'r danteithion cynhaliwyd cyfarfod o dan lywyddiaeth yr Arolyg- ydd H. Parry, Porthmadog. Cynygiwyd Uwngcdestyn "Y Teulu Brenhinol" gan y llywydd. Cynygiodd Dr. E. She'.ton Jones lwngcdestyn Cwmni'r Cambrian a'r Swyddogion," é: ihoddodd air uchel i'r cwmni a'r swyddogion. Cynygiwyd 1 lwngcdestyn i'r llywydd gan Mr. J. Jones, y gorsaf-feistr, yr hwn a ofidiai am fod yr Arolygydd Parry yn ymneill- duo ar 01 45ain mlynedd o wasanaeth i'r cwmni. Siaradwyd ymhellach i'r un cyfeiriad gan y Mri. Richard Wil- liams, W. Davies (guard), a Henry Evans. Diolchwyd i Mrs. Jones, y westy-wraig, ar gynygiad Mr. W. J. Hughes. Cymerwyd rhan mewn canu gan y Mri. Tom Jones, O. Pritchard, G. Humphreys, J. H. Morgan, R. C. Morris, ac S. Williams, Afonwen. II CYMDEITHAS LENYDDOL SOUTH BEACH. -Nos Fawrth, Mawrth 4ydd, cvnhal- iwyd cyfarfod amrywiaethol o dan ofal Misses Katie Evans. Rhianfa, a J. C. Hughes, Awelon, y rhai oeddynt wedi darparu rhaglen ddyddorol. Yn absen- oldeb y llywydd, y Parch. D.. E. Davies, cymerwyd y gadair gan Mr. J. T. Owen, Post Office. Awd drwy y raglen gan- lynol,-Unawd, Miss Myfanwy Evans unawd, Miss W. E Jones adroddiad, Miss Bettie Pratt Roberts; unawd, Miss Edith Jones adroddiad, Mr. John Robinson unawd, Mr. O. Lt. Evans cystadleuaeth her-unawd, goreu, Mr. Owen Jones; goreu am areithio byr- fyfyr, Miss E. Griffith cystadleuaeth canu ton, goreu, parti Mr. W. Hughes. Siaradwyd gan y \1 n. O. Jones a J. Jones. Caed cyfan vd rhagorol —Nos Fawrth, Mawrth i o dan lywydd- iaeth Mr. Willian Hughes, Awelon, cafwyd dadl ar "A iyw cydwybod yn I arwemydd diogel m vn bywyd?" Cym- erwyd yr ochr gadnhaol gan Mr. J. J. Jones, Nantlle E se, a'r nacaol gan Mr. D. Lloyd Hu .phreys, Cartrefle. Siaradwyd ymheHai gan y Mri. Owen Jones, J. jones, V* Hughes, a j. T. Owen. Ni roddwy y mater i bleidlais gan y teimlai pawb ai mater pur an- hawdd i'w benderty t ydoedd. CYFARFOD TE CHYNGHERDD Y TABERNACL.-Rhyv bum' wythnos yn ol daeth i feddwl rl, u o chwiorydd yr eglwys i gael te a cL vng-herdd, ac wedi galw pwyllgor pasi-vyd yn unfrydol i fyned yn mlaen gyc r gwaith o drefnu, a dewiswyd y Mri David Thomas a Morgan Evans i'w ynorthwyo i drefnu ar gyfer y cynghei t. Prydnawn Iau diweddaf cynhaliwy. y te yn y festri, a daeth nifer luosog iwn i lwynhau y wledd ardderchog t id wedi ei pharotoi mewn modd dehei- a threfnus gan nifer o chwiorydd ynaf, yn cael eu cynorthwyo gan wiorydd ieuainc. Wedi anerchiad ag-, iadol ter a phwr- pasol gan Mrs J. R ydderch, dechreu- odd y llu wneud o -iawnder a'r dan- teithion, a chatwy. amser bywiog a phrysur am awr a h ler. Am 7-30 yn yr hwyr cynhaliwyd y cyngherdd yn y capel, o dan lywydl, iieth y Cynghorydd R. Albert Jones, gwnaeth ei waith fel arweinydd hefyd n hynod o ddoeth a deheuig. I gychv yn cafwyd dethol- iad ar yr organ gan Miss A. B. Griffith. Gwasanaethwyd trivy ganu unawdau, deuawdau, a thriawdau gan y Misses V. Hughes, F. a M iy Sampson, K. E. Jones, K. E. Hug' es, a'r Mri W. J. Hughes, John Hugi.es, W Prydderch Williams, a R. W. Williams. Canwyd amryw ddarnau o'r -"antawd, Y nefol wlad," gan y cor c dan arweiniad Mr Morgan Evans. Ch wareuwyd yr Intro- duction i'r Gantawu, A Dream of Heaven," gan Miss Griffith, ac yr oedd yn neillduol o effc thiol. Cyfeiliwyd gan Miss Kevitt Koi erts a Miss Griffith. Cafwyd adroddiad." a penigamp gan Mrs Dowsing a Mr Edward Jones. Ar gynygiad y Parch. ienry Rees, yn cael ei eilio gan Mr W Thomas, pasiwyd pleidlais o ddiolch arwch gwresog i'r .Ar%k,c l i gwresog 1'r cadeirydd am ei w sanaeth ac am ei rodd anrhydeddus, c hefyd i bawb fu yn gwasanaethu, y. arbenig i'r cyteill- ion o'r tuallan ddat jant i wasanaethu trwy ganu, ad ac i gynorthwyo gyda'r cora'r ^%a» &c. 0.

, I

ABEK OCH. I

ILLANBEDliOG.

I___LLANNOR.

I ItIII\V.j

Llys Ynadol Pwllheli. :

Ethollad Bwrdd Gwarcheidwaid…

Advertising

I I Creulondeb at Blant.

IEtholiadau Houghton-Le- !…

! Yr Ystorm. j

Wedi eu Clol yn y Lofa I

Ll.cdrata Gwerth 60,000p o…

Advertising