Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

11 articles on this Page

Advertising

NODION A HANESION.

- - - -Yr -Eneth Gollcdig.1

Ceisio Neidio o'r Tren.

I -.Rheswm o Bwllheli. |

News
Cite
Share

I Rheswm o Bwllheli. Ceisia rhai gwerthwyr, nid bob un, berswadio cwsmeriaid i gymeryd efel- ychiadau o Doan's Backache Kidney Pills yn lie pilenau gwirioneddol Doan. Ond ceisiant yn ofer pan y gofyn pobl Pwllheli iddynt eu hunain, Glywais i am rywun crioed yn Mhwllheli a well- ) hawyd gan yr efelychiadau hyn ? Wythnos ar ol wythnos yr wyf wedi darllen am bobi wedi eu helpu gan Doan's Backache Kidney Pills, ond ni ddarlleiiais ac ni chlywais erioed am neb wedi eu gwella gan efelychiadau. Pa les gwario arian am bilenau eraill os na wnant les i mi, pan y gwo y gwna Doan's Backache Kidney Pijls les i mi. Mae fy iechyd yn beth rhy bwysig i mi weithredu ond yn ol profiad gwirion- eddol pobl Pwllheli." Dywed Mrs. A. Griffiths, 4, Gaol Street, ger eglwys Salem, Pwllheii "Y misocdd diweddaf cefais boen yn awr ac yn y man yn fy nghefn. Cododd [ oddiwrth anwyd, rwy'n barnu, gan effeithio ar fy elwlod. Cawn boenau brathol, a methwn ag ymsythu wedi plygu. Ar brydiau yr oedd y dwr yn IIwyd, ac yn croenellu." ".Wedi gwel'd hysbysiad am Down's Backache Kidney Pills yn y papur, | cymerais beth o'r feddygLpiaeth fy hunan. Cefais ryddhad vvear.cymeryd ychydig ddognau, ac yn fuan yr oeddwn yn hollol rydd oddiwrth boen, ac mewn iechyd da. Gallaf gyerawyo Doan's Pills gyda hyder, ac yn srer o wneud eto. V:, Pris 2s. gc. bocs, cfewe' bocs am Pris 2S. ge. bcs, èhwe' boes am' 13. 9C-; gan bob siopwr neu oddiwrth y Foster McClellan, Co., 8, We!!s j Street, Oxford Street, London, W. Peidiwch gofyn am kidney pills, gofyn- wch yn eglur am Doan's Backache Kid- ney Pills, yr un math ag a gafodd Mrs. i Griffith. 0-- -0-' ¡

Henadurtftld y Cyngor Sir.

IQwanc am Ddiod. I

Dirgelwch ar Fwrdd Aeer" .long.

i Cadeirydd y Cvn&ror Sir.

Cwmni Yawarlol y Prudential

Dal Lleldr yn yr Ystafell…