Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

11 articles on this Page

Advertising

NODION A HANESION.

News
Cite
Share

NODION A HANESION. Syrthio o'r Tren. V dydd o'r blaen syrthiodd nyrs o'r emv Annie Kershaw o'r tren pan yn trafaelio rhwng Bau Colwyn a Lerpwl a bu farw mewn canlyniad i'r niweidiau iLILles byniodd. Yr oedd y drancedig yn aros yn Colwyn er's rhai misoedd gyda dyn ieuanc gvvael ei iechyd oedd wedi ei anton yno dan ei gotal i geisio gwell- had. Pan oedd y tren yn pasio Queens- ferrv g-welodd y gorsaf-feistr fjd drws un o'r cerbydau yn agored, ac wedi i'r tren fyned heibio gwelai gortT yn gor- wedd a'i wyneb yn isaf ar y iheiliau. Rhedodd yno ar unwaith a chanfu Miss Kershaw wedi ei hanafu'n ddifrifol, ond yn fyw, eithr bu farw ymhen ychydig tunudau. Yr oedd y dyn ieuanc oedd gyda hi yn y tren wedi dychryti gormcd i allu rhoi unrhyw oleuni ar y trychineb. Nis gallai ond dweyd fod "rhywbeth wedi digwydd." Ychwanegiad at y Llynges. Yn ol yr amcangyfrif o ^osLau y Llynges am y flwyddyn 1913—14 bydd cynydd yn y costau o dros filiw i a dau gant o filoedd o bunau. Bwriedir adeiladu pump o ryfel-longau newydd- ion, wyth o iongau ysgeifn, c un-ar- byintheg o gychod i tldinystrio torpedos, ac y mae tros ddwy filiwn o bunau yn angenrheidiol i ddechreu ar y rhai hyn. Bydd cyfans?m costau y rhaglen newydd yn cyraedd y swm o 15,958, ooop. o'i gymharu a 13:0 q,ooop. y flwyddyn lfaenorol. Gwneir yclnvaneg- iad yn nghyflogau y swyddo^ion a'r dynion o dros saith gant o filoedd o bunau. j j D^feisio Pellebyr DiwiiK Y mae dyn ieuanc o Aberystwyth, yr hwu sy'n ngwasanaeth cwnlDj Rheil- ffordd y Cambrian, wedi dyfeisio offeryn i gymeryd neijesau oddiar y pellebyr di- wifr. Llwyddodd i gymeryd legesau o Poldhu, Paris, Germany a manau eraill. Gweithia ei ddyfais trwy gyf- rwng polyn, 52 troedfedd o hyd yn nghardd ei dad. Y mae wedi apelio am drwydded ar ci offeryn afty Llywod- raeth. I Marw Un o Arwyr Crimea. Yo ddiweddar bu farw Arglwydd Tredegar, yr hwn oedd yn un o'r fintai techan ddaeth yn ol yn tyw o ruthr y Light Jlriguiin yn rhytel y Crimea. Yr oedd Capten Morgan, fel y'i gelwid y pryd Invnw, yn bedair ar hugain oed yr amser hwnw a bu trnk-y ryfel y Crimea i'w theilyn. < Carngymeriad Difrifol. Gwnaeth guraig yn Plaen Mawr, Bodfari gamgymeriad difrifol, a fu yn achos o farwolaeth ei gwr. Vchydig ddyddiau yn flaenorol cyfarlu ei gwr a dam wain, a gortuwyd iddo aros yn ei wely dan olal meddyg Rhoes y medd- yg iddo sylwedd gwenwynig i iro ei goes ag ef, hefyd feddyginiaelh arall i'w yfed. Ddydd Sul cafodd y gwr befweh trwm a:: mewn carngymeriad rhoes y wraig y gwenwyn iddo 'w yfed yn lie y ffysig. Canfu ei chamgymeriad ar unwaith ac autonwyd amy meddyg yn ddioed, ond bu'r truan tarw y boreu dilynol. Cael CoriT mewn Cronell Ddwr. Yr wythnos ddiweddaf, ca xl coiff athraw ieoanc, o'r en\ Richard Jones, mewn cronell ddwr yn agos i orsaf Coedpoeth, Gwrecsam. Bro 'or o'r Bermo oedd y trancedig ac i d oedd ond ugain'mlwydd oed. Yn y v enghol- iad gynhaliwyd ar ei gorff ty ;.iwyd y bu yn wael am ychydig duyddiiu. Aeth allan o'i Jetty yn lnvyr n 's Sad- wrn, a chan na ddaeth yn ol aeth ei westywr ac eraill i chwilio am dano, ond buont yn chwlho yn ofer am ddeu- ddydd. O'r diwedd pender: nasant ollwng y dwr o gronell Penpalr ant, ac yno cafwyd co' IT y bnchgen. Yn e boeed eaed IIythyr ser. hi. oddi-Arth ei fam yn gofidio )-ii li, .\)dd bu yn wael, ac yn gofyn iddu ddod gji;1 tref am ychydig ddyddiau. Liam Ceflyl Pan yr oedd dyn ieuanc ar h ceflyl mewn t-uarth darllawdy yn R it'.ing y dydd o'r blaen aeth y ceflyl yr .ifreolus a neidiodd tros v \val i'r afon cnnet. Yn gweled y ddamwain neidio !d clerc a wasanaethai yn y darllawdy k ffenestr y swyddfa i lawr i'r afon, ond icthodd ag achub y marchog, corff y- hwn a fwyd htn ynihcn d wy aur. Y Tiriogaethwyr yn Aberjstwylh Y mae Corphoraeth Aberystwyth wedi derbyn hyshysrwydd fod y Swydd- fa Ryfel yn foddlon i Diriogaethwyr Dosbarth WiM Riding gynal eu gwer- syll blynyddol yn N ytfryn Rheidiol yn ystod Awst nesaf. Cynwysa'r dos- barth tua 15,0000 ddynion. YsbeiUo Eglwysydd. Hysbysir fod lladrad-iu beiddyar wedi cymeryd lie ddiwedd yr wythnos yn Eglwysydd plwyfol Abergele, Conwy a Hen Golwyn. Y mae y blychau offrwm wedi eu tori ymhob un o'r eglwysi a enwyd a'r arian wedi eu cymeryd ohonynt. Gwelwyd dyn a dynes ddi- eithr yn myned i mewn i un o'r eglwys- ydd, a chan y barnwyd mai myned i weled yr eglwys yr oeddynt ni wnaed nemor sylw o honynt ond yn ddiwedd- arach canfuwyd fod arian yr offrwn wedi eu hysbeilio, a bernir mai y dieithriaid hyny oedd y Madron. Helynt gyda'r Suffragettes. Bu helynt gyda'r suffragettes yn Llundain, ddydd Sill diweddaf drachetn. Yr oedd tyrfa fawr wedi ymgynull yn Hyde Park i ddisgwyl y merched, a I ph an y daethant cawsant y fath dder- byniad angharedig nes y gorfodwyd i'r heddgeidwaid eu hebrwng oddiyno. Yr oedd y dorf mor fawr, fodd bynag, fel yr oedd yr heddlu yn hollol analluog i'w cadw draw, a gwthiwyd a cham- driniwyd y merched ar hyd heolydd Llundain. Rhifai y dorf tua deng mil, ac ataliwyd y drafnidiaeth ganddynt. Lluchient y merched, a thynent eu gwisgoedd yn ddarnau. Yr oedd un ddynes wedi: cael tynu ei diihid yn garpiau ac wedi cael llygad do. f- Byw mewn Seler. Yn Nghyngor Dobarth Llane'wy, ddydd Sadwrn, hysbysodd yr Aroly^ydd lechydol fod dau bieswyl yn Llanuwy yn anghymwys i fyw ynddynt. Soler heb ond un ystafell oedd un ohonynt, lie y trigai hen wraig 79 mlwydd oed Syrthio o Gerbyd Modur. Ddydd Mercher diweddaf cwymp,)dd dyn o'r enw Charles Henry Shears oddiar y cerbyd modur a red o Bangor i i Fethesda, a bu farw mewn canlyiiiad i-itr niweidiau dderbyniodd. Yl1 y trengholiad ar ei gorff tystiwyd fed y trancedig ychydig o dan ddylan wad diod, a'i fod yn sefyll yn agos i dc; ws y cerbyd. Yn sydyn diflanodd, las gwyddai neb pa fodd. Ataliwyd y er- byd a chaed Shears yn gorwedd nr y ffordd ychydig latheni o'r fan, a briw ar y tu 01 i'w ben. Bu farw ymhen ychydig oriau ar ol y ddamwain. Marw Esgob Lichfield. Bu Esgob Lichfield farw'n sydyn yn ei lyfyrgell boreu Sadwrn diweddaf yn 74ain mlwydd,oed. Bu yn y gwasan- aeth am naw or gloch y boreu, ac aeth trwy y gweddiau, ac ar ol y gwasan- aeth aeth am dro drwy yr ardd yn ol ei arfer. Oddeutu chwarter i un-ar- ddeg canfyddodd y bwtler ef yn gor- wedd yn farw mewn cadair yn ei fyfyr- gell. Amgylchiad Trist mewn Cyng- trrda. Rhoes Undeb Corawl Cymreig Ler- pwl berfformiad godidog o oratorio Syr Edward Elgar, Yr Apostolioi) ddydd Sadwrn ddiweddaf. Bu un digwyddiad trist yn y cyngerdd. Pan oedd Miss Muriel Foster, yr hon a gymerai ran Mair Magdalen, ar ganol eanu, yo sydyn cymerwyd hi yn wael a syrthiodd ar gadair oedd y tu ol iddi. (ialhvyd ei hadfcr, ac er ei hod yn amlwg- y teimlai'n waet gall odd fynd trwy ei rhan hyd y diwedd. Arddangosfa Nefyn. Cynhelir yr arddangosfa flynyc;dol uchod yn Nefyn, Llun y Pasc. Y mae y rhagolygon yn adpgos y eeL- ar- ddangosfa fod yr entries yn lluosog;6|■' Dibangfa Gyfyng. Cafodd Reginald, Dutton, tfermv. o Nantwich, anturiaeth hynod a phery,LIS yr wythnos ddiwat. Yr oedn yn myn'd adref o Nantwich yn hwyr y ■ DS, ac wrlh groesi yr atoo yn y tywyli ch cafodd gam gwag nes y cwympod, i'r afon. Cariwyd ef gan y Hi i gafn w in. Yno gallodd gael gafael mewn das o bren, a daliodd ei afael ynddo an waeddi am help. Bu yn y sefyllfa h. no am oddeutu wyth awr, pryd y cly yd. ef yn gvvaeddi me 1 ir,ydd an J b J \.111;4' ?afwyd ef ?'?????oe4?yn? ar' n wybodoJ. ond??da?ymgeledd d?'th ato ei hun yn ?j??'  Tynged Cyfreithivr. Foren ddydd Llun caed Mr Ar ur Russell Thomas, cyfreithiwr, yn 1 w yn ei breswyl yn Aberdulais. Yr c ;Jd i ymddangos fel tyst mewn achos r y- sig sydd yn awr o lfaen Brawdlys ( r- dydd. Clywyd ef yn ei ystafell yn ?d foreu, ond ymhen rhyw awr wedi ,iy caed ef yn farw yn ei wely. Yr r,.dd arogl nwy yn yr ystafell, a bernir .,ai y nwy fu achos ei farwolaeth. + Mae dynes yn Sweden wedi rhoi edigaeth i bedwar o efoilliai4. 'Ro dd hi a'i mam hdyd vn till o efcUJiatd. 1 w•

- - - -Yr -Eneth Gollcdig.1

Ceisio Neidio o'r Tren.

I -.Rheswm o Bwllheli. |

Henadurtftld y Cyngor Sir.

IQwanc am Ddiod. I

Dirgelwch ar Fwrdd Aeer" .long.

i Cadeirydd y Cvn&ror Sir.

Cwmni Yawarlol y Prudential

Dal Lleldr yn yr Ystafell…