Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Advertising

Advertising

Advertising
Cite
Share

4 ?????ttp_*tNt ?TiB? B!))? j))t ?? m?jt )t t???? J? ML B *4' BYDD Sale 'Fa 'v' I'nyddol I mmammm ewFJLb TTn"aFamvs ^jlSriSIE3!!El"FR,S & Co., I TVT^f1— T■—r OTTSS veksw ^3 tmmsm raw-vf memmm wrow hub mm ni J vMteaa INIM ol? GRIFFITH JOUL74 E & ??'m'? CAERNARFON, BANGOR, 4 PHWLLHSLI, CAERNARFON, BANGOR, 4 PHWLLH3LI, J8E?? JL?? ??J' JE. ??e?-??-. I <" YN DECHRE af a 1; ¡ D Y, D All ? '? a\y?!fr j? ? '?\VA'T? T'*?' DVC vTTHC IL3 3. 03. 3 ..LVaL VV uL: ? ,1- ??MtJ? N  M M?M?.????? ,If _I. I BYDD YB, HOLL STOC 0 j DODREFN, IRONMONGERY, GWELYAU, MATTRESSES, I'r rbai sydd yn' bwriadu dodrefnu, I dyweder, ymhen 6 mis, galient bryim heddyw er mwyn manteislo ar y cyfle neilldlo1 hwn i arbed arian, ac os àymunent bydd i ni eu hystorio yn j rhad ac am ddim. t I CARPETS, I LINOLEUMS, FLOOR CLOTHS, Glass and China Ware. t '?5 ?*? ??? ??? ??k ?<?? ?*? Gwertli R 3 %i Aou4a u Yn cael i Yn cael eu clino am brmau anarfero! o iseL (:.t j Den well yn fuan a manteisiwcli ar y cyfle hwn, iteit anfonwch am (ill Catalogu •«. j I RHODDIR Y SYLW MAXYLaF I P)ST. Telir cludiad i'r Station agosat, neti cludir yn ein Covered Vans. j I i t Bydd y Sale fawreddog hon j R8C?<?I-? JL€? W -s. ??JL?fU? L?'?? ?y ? ?.i.?f?'An jL YN PAllHAU AM FIS. YN PARHAU AM FIS. i TZHjERAU .A.:R,X.AJSr parol. I G 1.'11 b h' 7"1'1 I" .1 I!' Gwneir 130b niath o ? ??? ? g SB Æ.,I.Jo"" ? -?*'? ?'?' t!? O e? ,¡' r 1 ,,tI; si. '.t. t.' ,¿ ttJt:! 'f. :.o-i;1r ..J .Là\.4 6Jl t",Ú,», vV (ÂJJ. U yn rhad a destlus yn Swyddfa'r UDG-ORN. mm mi n i-^3-L»n« 1 _r..¡, Rhoddir sylw arbenig i bob archeb a ymddiriedir in gofal, a gwneir y gwaith yn Ian a dioed. Gwneir pob math o ArsT?ffw? ith ?J?? j'??' %?5?iL& WV t??.??jJ?jL yn rhad a destlus yn ,-?!-a ,o. Swyddia'r UDG-ORN". ?3 Wy?L?l? JL 'LJ! ?L???J?r???.tl?JL?. Rhoddir sylw arbenig i bob archeb a ymddiriedir in gofal, a gwneir y gwaith yn lan a dioed. EVAN ROBERTS Co., j A L qJ ¡J t H I (1 lJ [1 Wine & Spirits Ncrchants, STATION SQUARE, PWLLHELI. Tarragona Port I per b(-)LLie. Fine Old Duro Port Invalid Port Whisky, Gin, Rum from 2G" Brandy from A Choice Selection of High-Class Wines & Spirits in Stock if ices on application. The Pwllheli Brick Tila & Fips Co. ) 0 h A N ORUCilW Vi JAFTii XEWYDL) IfOM.OL 1 V\ NLL IHIjKW Ii i'ru^ Cylfroulin a J Pressed, Pcipiau Trciiuau Auiaeth- yddol (pob maim), yn ailn ing. Potion j Blodau 1 pob uiaiut), a Llustri Pridd ereill. Y Prisiau to {'lioymul, yc yn" g iighyi'.icdd pawh, I Ala I yu- Y UWAITH, I» ynh\ r«'l]lieli. DANEDD Tynu Danedd yn Ddiboen, Llenwi Danedd, & c W. G. G. WILLIAMS, I.r.. YY J.U jj:Ù, 1, Bay View Torriiec, fl'%i L L. Oriau o 9 y bornl RAJ'S^ MICK, K? CUCKK?A'?tKS ?'i i.HK'rm.S?r.-<y p?t irri^m's "Ueliai,le" R<t FUISOIS. ?.?t?tm.'i WJII NOT ?-ncb 1. V'rtn'n dry Hp acd ICR.VO 1 R> snu L!. (id,, lei., '2-i. 3d, aui 3s. 6! 2d —G. W. HARUISON, Head.ug. Sold by Cbepmts. Asront f-r t vUhtli :— J. BALDWLL-I" riierr. at, 56. HIJJH Street. 0 bwys i Dai-feddianwyr a Contractors DVMUXA R. L. PUGHE, 39. NSW ROW, Pwllheli, IIJ .b. ,w e wneud yn hysbys ei Cod yn bared i ymgymetyda Thos, PJastro a Cementio, a Repairio. Gwarentir pob BoddlonrwycltJ, Rhoddir Estimates rhad. Fe R. L P. yn dra diolchgar am bob cef"!Oi.r leth. *m- EVERY WOMAN Saui'i.ij seaJ 2 Stamps f.)r our 32 page Illus- ? t.tt?d B?'k coob'o:ng \'alu.blc ioformatioa how all Irrfegn!ari'ies ¡;1J{] Fuppre8sion8 may he i*nt:rely avoided or ren-i P. Blanchard. Claremont House, Dalston Lane. London. 'r F CIMO-BANE — THE NEW INSECT KILLER. KILLS Fleas. Lice. Moths, Biackbeetip? and all Insects. Fleas, L i ct:. 'Ioths, an, ] all Insects. Nox-i'o!sonoa-s. S"ld by Chemists. Pnjj 3d.. 6J. ? 1,- Postal Id. G. W. Harrison, Chemist, Readln., Agtut tot i'vvilbf'.I:—J. BALDWIX JONES, 56, High Street. r ULAXCUAUO'S AP/OL and STEEL PILLS A.e uijriv.i'ieiJ ali l(r«gu!aiilie.i, &c.t they speedily 1 afford relief iiiid iievci fail lu alle-viatt all suffering. -3 BLA. NfCiIARD S are ths Best of all Pills for Woman." 1/li per box, of all Chemists, or post free from LESLIE MARTYN, Ltd 34 Dalston Lane, LONDON