Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

17 articles on this Page

Advertising

) PWLLHELI.

IABERERCH

CIIWILOG.

LLANNOIi!

LLITHFAEN !

-0- ! PENRHOS. I

IuRHIW. -.9! I ?, - - 'i -..…

IEisteddfod Pwllheli, Gwyl…

Bwrdd GwarcheiiwaidI Pwllheli.

11,000p. o Feichi,,,fon.1

.3Bart)Doniaetb.I

Cwmni Yswiriol y Pearl.

Cyfarfod Ysgollon M O. Dosbarth…

News
Cite
Share

Cyfarfod Ysgollon M O. Dosbarth Pwllheli Cynhaliwyd yr nchod yn Ebecezer, Fonr- cron a, y Sabboth diweddaf, o dau lywyddiaeth Mr. 15. Jones Griffith, y llywydd. Hoiwyd y plans yn y boren, y dosbarth canol ya y pryd- nav i, a'r dosbarth hynaf yn yr hwyr, gan y Parc h. D. E. Davies, Pwllheli. y". nshyfarfod y cynrychiolwyr hysbyswyd fod rhai o'r ysgolicn wedi bod yn ymdrin ag iaitb anweddus, ac fod ysgol Salem yn symud ymiaen i ffurfio cad-ymgyrch yn erbya y drwsf bwr. a phwyswyd ar fod i'r ysgolion eraill i ymuao a hwy a Ohyngor yr Eglwysi Rh)ctdion yu y symudiad hwn. Y (l herwydd fod y Parch. Alnn T. Jones, Chv log, yn methu a bod yn bresenol ddiwrnod y Gl-. manfa i agor y mater yn y gynhadledd ar y Tr,ter,-(&) Flethau Daw a Ty Dduw," (b) Duw." -) Dydd Duw," pasiwyd i ofyn i Mr H. J. Williams (Plenydd) i gymeryd ei le. Der-vyniwyd cenadwri o ysgol Silem etc ysgol Tai s yn gofyu am hawi iddi i holl frei tiaa a ehyfrtfotdeb ysgol, a phasiwyd hyny. Dewis- wyd Mr R. W. Jones, Tars s, yn archwiliwr Tafieni Ohwechwythn'>8ol yn lie Mr G. riberkin Joc, i, Pwllheli. Pasiwyd i'r Bwrdd Sato,-ol a Swj Idogion y Cyfarfod Yagol i drefnu Mafcsydd y P..at am y flwyddyn. Hysbv w 1 f nl cyn- had: :dd yr Yagol Sabbothol i fod yu Foarcross- es, ws Fawrth, EbriH laf, am 7 o'r gloch. Mater yr vmdrafadaeth yno fy-ld Agoria i'r Maes Llafur am y flwyddyn 1013," gan y PardI Caleb Williams, B. A., GOOEN. Hefyd oeir idroddiad byr gan yr Arholwyr Safouol, a svlv ar bob ysgol arwahan. Pasiwyd ar i'r cym j ch^olwyr hysbysu pob ysgol fod angen pednar cyorychiulydd i'r gynhadledd y 1 ych- wan igol at y cynrychioly.ld p esenol. Gwnaed sylw ar ymadawiad amryw u'r cycrycb'wyr, y rh i.i fu mor weithgar a defnyddirl i'r c. farfcd ysgol yn ystod eu tymhor p t )dedig. LlolJ- gyfarchwyd Mr R Barker Jooes ar yr anrhydedd osodwyd aruo gan eglwys Salem, sef el eodi yn bwyddog yn yr eglwys. Cafwyd ad rod had caloiiogol am yr ysgolioa oil yn ystod y ;ii. ecii wytt uos diweddaf, yn dangos cyuydd sylwedd- ol newn cyfartaledd piesenoldeb a llafur. Cafwyd hanes yr achos yn y lie gaa Mr T J. Grifiith (yr arolygwr), a dangosui yn amiwg fod yno ffyddlondeb a diwydrwydd n awr yujilyn a phol peth perthynol i'r ysgol. Caed sv Iw ar dtl;il li;-d can' inlync-dd y cenhadwr byd-enwog j D; David Livingstnue, a dat lien wyd liythy oddiftrth y Suuday School Union 3'n ar og yr eglwysi i wneud sylw nei Iduol o fywyd a gwaitli v e-nhadwr hunan-aberthol hwn. Caed cyfa tod ytlgol hynol o dda, a diweddwyd gan Mr PL W. Jorie3, Tarsis. --0-- I

(Bobebtactbau.

GWASTRAFF Y CYNGHOR TREFOL

Advertising