Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

17 articles on this Page

Advertising

) PWLLHELI.

IABERERCH

CIIWILOG.

LLANNOIi!

LLITHFAEN !

-0- ! PENRHOS. I

IuRHIW. -.9! I ?, - - 'i -..…

IEisteddfod Pwllheli, Gwyl…

News
Cite
Share

I Eisteddfod Pwllheli, Gwyl y Banc. Nos Lun diweddaf galwd cyfarfod arbenig o aelodau Cymdeith y Gwyr Ieuainc i ystyried a gynhelir Eisteddfod Gwyl y Banc nesaf. Er's blynyddau bellach y mae y gymdeithas, trwy gyf- rwns.y Eisteddfod, wedi bllcJ yn fodd- ion i gyrchu miloedd o bobl ¡ r dref ar Wyl y Banciau, ac y mae yn rhaid dweyd mai vchydig iawn yw y gefnog- aeth roddir i'r gymdeithas tuag at eu hanturiaett; o yn agos i isop. yn flyn- yddol gan ein tretwyr, fsi y mae yr aelodau wedi dod i deimlo nad teg yw ar eu rhan i fentro arian mawr tra nad yw y dref, y rhai sydd yn derbyn budd uniongyrchol oddiwrthi, yn cyfranu nemor ddim tuag at ei chynaliaeth, ac amharod iawn oeddynt i vmgymeryd a'r gwaith. Yh nghyfarfod nos Lun rhoed ar ddeaU fod nifer o r'asnachwyr yn harod i gynorthwyo yn h.ielionus yn hytrach na bod yr wyl hon do yn dis- gyn o ddwylaw'r dref. Wedi trafodaeth faith, yn mha un y siaradwyd o blaid ac yn erbyn penderfynodd yr aelodau, gan fod y trefwyr yn bwriadu cyfranu tuag ati, eu bod i gynal Eisteddfod Awst nesaf, ond ychwanegwyd os na cheir .efnogaeth deilwng o'r dref y tro hwn mai hon fydd yr olaf gynhelir ganddynt Etholwyd y rhai a ganlyn yn swyddogion y pwyllgor :—Llywydd, Mr. W. J. Williams, Salem Terrace is-lywydd, Mr. O. Ellis Jones, gohebydd yr "Herald"; trysorydd, Mr. R. T. Roberts, The Paragon ysgrifenydd, Mr. D. John Jones, 74, Heol Fawr. Penodwyd Mr. R. Pritchnrd, Lleyn Street, yn ysgrifenydd tofnodol y pwyllgor. Eir' o gwmpas y dref yn ystod y dyddiau nesaf er cae' gwybod y I cynorthwy fwriada'r trefwyr ei roddi. I

Bwrdd GwarcheiiwaidI Pwllheli.

11,000p. o Feichi,,,fon.1

.3Bart)Doniaetb.I

Cwmni Yswiriol y Pearl.

Cyfarfod Ysgollon M O. Dosbarth…

(Bobebtactbau.

GWASTRAFF Y CYNGHOR TREFOL

Advertising