Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

17 articles on this Page

Advertising

PWLLHELI. I

-0! Etholiadau y Cyngor Sir.

ABEREUCH-

EFAILNEWYDD.I

LLITHFAEN --I

IKHIW.I

rYDD VNSIION.

-v - I Llys Ynadol PwH eH

News
Cite
Share

v I Llys Ynadol PwH eH Chwefror 26am.—Gerbr^u j. G. Jones, Ysw., yn y gadai; Cyrnol Gough, yr Henaduriaid W. Inthoiiy, a G. Hugh Roberts, Dr ( Aenogtryn Evans, C. H. Cloyd, Ysw., YV Thomas Ysw., a J. R. Jones, Ysw. Tnvydded y New Inn.—A >eliai Mr Gordon Roberts am ac-iewyddiad trwydded y New Inn, Llans ;an, i Mrs Jones, hyd nes y byddai v perchenog wedi cymeryd meddiant ffurHol o'r lie —Caniatawyd. Iaith Anweddus. — Am ddefr.yddio iaith anweddus, dirwywyd Elias Hughes, Trefor, i 2s. 6c. gyda 7s. 6c. o gostau. Y D(liod -Dir%y%vyd Henry Jones, Bryngwyn, i 2s. 6c. gyda 7s. 6c. o gostau am t e d d w i. SN I w od d y diffynydd mai ychydig iawn o ddiod oedd yn ddigon 1 droi yn ei hen. Cadiv'r Ileddicch,.—Gwysid j anet Owen Fourcrosses, gan Robert Wi liams, o'r un lie, am arter iaith fygythiol, a chyhuddai Janet Owen, Rc-oert Will- iams, o yniosodiad.- Rh%k-y,,i,wyd Janet Owen i gadw'r heddwch am chwe* mis, a thynuyd y cyhuddiad o )sodiad yii erbyn Robert Williams yn cl,-y naill baiti i dalu ei gostau ei hun. CREULONDEB AT BLiiNTYN. I Cyhuddid John Jones c'i wraig, Elizabeth Jones, Cefneogan Bach, Llao- gybi, o fod wedi ymddwyn yn greulon at fachgen wyth mlwydd a saith mis oed, plentyn i'r diffynydd },hn Jones, o'l wraig gyntaf,-Erlybid gm Mr W. George, yr hwn a ddywededd tod y bachgen wedi ei drin yn arsuydus gan ei fam-ynghytraith. Curid ef, cai ei haner newynu, a gyrid ef all..n o'r ty yn oriau man y bore. Codwyd et o'i "el) unwaith ar fore oer a gyn!"j d el allan am tod ei beswch yn blino ei fam- ynghylraith. Tystiwyd ga ^ymydog- ion am y modd anynol yr yinddygid at y plentyn. Cai ei guro yn b irhans, ac nid oedd yn cael haner digon 0 ymborth. Clywid et yn ysgrechian lawer g waith wrth gael ei guro. Dywedodd y swyddog tips y Gymdeitha er Atal Creulondeb at Plant nas gweiodd ef yn ystod ei brofiad maith neb i dangos teimladau mwy chwerw nag ddangos- wyd gan y ddiffynyddes p ti yr ym- welodd efe a hi.—Wedi il,styried y mater o'r neilltu penderfync ":1, y Fainc anfon y diffynydd John Jont i1 garchar I am fis gyda llafur caled, a'r 0 diffynydd-j es, Elizabeth Jones i garchar am dri mis gyda llafur caled.

i Marwolaeth Mr Evan Jones…

-o - IVEarwolaeth Sydyn Gweinidog.

-U- - I ) Go

Manion.I

Advertising

i Lladratta Gemau.

I Etboliai) Cpngor SiroI.…

Advertising