Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

17 articles on this Page

Advertising

PWLLHELI. I

-0! Etholiadau y Cyngor Sir.

ABEREUCH-

EFAILNEWYDD.I

News
Cite
Share

EFAILNEWYDD. I YR WYL LENYDDOL. I Cynhaliwyd yr wyl uchod nos Iau, Chwef. 27, a throes eleni eto yn llwydd- iant mawr ymhob ystyr caed cynull- iadau lluosog a chystadleuon campus. Arweinid y gweithrediadau gan y dihafal Llew Tegid, a gwasanaethwyd fe 1 beir- niaid gan y rhai a ganlyn Lien, Llew Tegid cAn, Parch. Arthur Davies, Penrhyn Deudraeth; ce'f, Mr. W. Lloyd Davies, Talsarnau gwuiadwaith, Miss Perkins, Bodegroes. Cyfeilid i'r un- awdwyr gan Miss Katie McKevitt Roberts, Pwllheli. Gwobrwywyd fel a ganlyn CYFARFOD Y PRYDNAWN.—Cadeirydd, W. E. Hughes, Ysw., Pensarn.—Canu i rai dan 10 oed i, Laura Ellen Wil- liams 2, Margaret Laura Hughes; 3, Mary Williams. Tynu darlun, i rai dan i4eg oed i, Hugh John Richards 2, Robert Owen Roberts. Canu Dring i Fynu i, Margaret Laura Hughes 2, Msijy Jones; 3, Laura Ellen Williams. Partion Plant: i, Parti Thomas Henry Hughes. Adrodd:" Pa.t a'i Fochyn i, Laura Ellen William's a Jane Griffith Jones 2, Katie Williams a Mary Wil- liams 3, Laura Ann Williams a Prim- rose Parry. Adrodd 44 Robin Goch I, Llewelyn Thomas; 2. Laura Ann Williams 3, Ernest Williams a Jane Eluned Hughes. Cyfiei-thu, i rai dan 14eg oed: i, Robert Owen Roberts a William Arthur Jones. fito, i bob oed i, John Hughes, Efaiinewydd, gyda chanmoliaeh uchel iawn. Ysgrifenu, i rai dan i2eg oed: i, Katie Jones, Bodfel; 2, Laura Ellen Williams; 3, Ceiri Parry. Tea Cosey 1, Miss K Davies, Fourcrosses. Flannel Patch i, Mary Ann Roberts; r, Margaret Ann Jones. Seam and Fei' I a 2, Jennie Williams, Istryn 3, Kfitie Jones, Bod- fel Gwerthu tocynau I, Johnny Rob- erts. Adrodd Casglu a Rhanu": i, Ceiri Parry 2, Ellen Williams; 3. Mary Catherine Hughes. Hemio, i rai dan I 2e oed; i, Katie Williams; 2, Laura Ellen Jones; 3. Katie Jones. Eto, dan ioeg oed i, Margaret Laura Hughes 2, Laura Ellen Williams ac Ellen Williams; 3, Gwen Jones Hughes. Corau Plant, tri yn cystudlu, sef Efail- newydd (dan arweiniad Mr. J. Hughes), St. Pedr, Pwllheli (dan arweiniad Mr. R. Mason Jones). a TruedyraUt, Pwll- heli (o dan arweiniad Mr. R. O. Jones) Yr olaf a orfu. CYFARFOD YR HWYR —Llywyddwyd yn nghyfarfod yr hwyr gan Josiah Wil- liams, Ysw., Pwllheli Adrodd 44 Saf i fynu dros dy wlad": 1, Griffith O. Griffith, Pwllheli. Can Yn Nyffrynl Clwyd," i, Catherine E: n Jones, Pwll- heli. Byr Goflfa am Tern Ellis, Eben Fardd ac Ieuan Gwyllt: 1, Nellie Wood,^ Penygroes; 2, Blodwen Roberts, Liith- faen. Unawd Soprano I, Gwenonwy Griffith, Nefyn Adroddiad Seisnig: I, Betty Pratt Roberts, Pwllheli. Darlun- io, i bob oed: I, Humj irey Hughes; 3, W. J. Williams, Isalh Englyn r. Celyn, Llithfaen. Unav d cyfyngedig J, Robert Hughes, Llan selhaiarn. Un- awd Tenor i, W. Johi- '-I ughes, Efail- newydd, Y prit adroddi;.d J, Edward Jones, King'shead Stred, Pwllheli. Yr her unawd i, Gwenonwy Griffith, Nefyn.. Gorphen penill: Wm. Hughes, Ty'nyffordd, allan o dros driugain o ymgeiswyr. Unawd ar unrhyw offer- yn: I. Katie Gunzell, Pwllheli. Telyneg, "Mebyd": 1, Celyn, Llithfaen. Deu- awd I, W. J. Hughes a John Hughes, Efailnewydd. Unawd Baritone: i. J. E. Pritchard, Pwllheli, Partion-.d;iu yn cystadlu i, Efailnewydd, o dan ar- weiniad Mr. W. J. Hughes.

LLITHFAEN --I

IKHIW.I

rYDD VNSIION.

-v - I Llys Ynadol PwH eH

i Marwolaeth Mr Evan Jones…

-o - IVEarwolaeth Sydyn Gweinidog.

-U- - I ) Go

Manion.I

Advertising

i Lladratta Gemau.

I Etboliai) Cpngor SiroI.…

Advertising