Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

12 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

GADWSH EICH AREMAU YU DDA, A HAY A'CH GADWANT GHWI m DDA. "Pob darlun ?? li  a ddywed J0—i Aancs." ?'?,J"? ??\ ?? '? /I fllP^ T /T M ??' w ? ?  ? '? ??' MEDDYG: Ai yna mae'r boen? Ah I Annhrefn yn yr Arenau yw. Defnyddiwch BELEN1 ARENAU CEFNBOEN DOAN (Doan's Backache Kidney Pills) at Been yn y Cefn, Annhrefnau Troethol (Urinary Disorders), Graf el, Cryd Cymmalau, Dyfrgiwyf (Dropsy). Pan y gwaela yr arenau (kiih>ei/$), gwaola yr arenol. Mae yr arenau yn organau mor dyner holl gorph. ac yn cael eu gvroithio mor xaled nes y mae Ymboena y cefn, cwvna. yraelodau, try nihil y anwyd, neu ryndod, neu ysi^iacT, yn rhwystr llypjaid, melyna y gwedd. iddynt. ac yn eu tatiu yn ot gyda'u gwaith. Sill gallwch aros wrth eloli gwaith fel Doeth, felly, fyddai cadw blychiad o BELEHI nnwaith y gallasoch, na eherdded mor bell, na A I:EX\I; C:F:sr.OEX DOAX (BUM of Dean1* chysgu mor dda. B>ick'ich<' Kn'hiry PUh) vit y ty, a cliymervd liwyrach y sylweh ftr flindernu tr.M't'iol do^n jryd livrma^ nas tcimlir i fyav i'r marc. (urinary troubles), grafoi. a iliw IIwch pridd- Dylid ymarfer yn rhenlaidd ISKT.KM DoAJf gan faeo y dwfr, a natur fhwvddfdi'-C y 1frr;tii. haw\. sydd yn ey meryd cwrvr, gwirodau Mynvchy ceircuryny IKMI, prydiau J>onsyfr- I (n»rit*), neu de, gan fod y cyfry-w ddiodydd danol, poenau cryd c;nu:ialau yn y llywethau yn cyi troi nc, yn ennynu arwyneuiu tyner yr cylfr,, i i,? vn eniivnit triv vne" ?,iu t-iier Tr a'r cvssylltau. j arenau, a «vllir dibvnu ar DOAX i Mae cich arclnvafth -it fwyd yn newidinl. y g-atlw draw e.ifaith drwg. Af-.e y physig- galon yn gweithredu yn ddifithr cweh yn wriaeth arenol hwn yn hollol lvsieuol, a gall glcfychlyd, yn bruddgl-^yfus, yn ofiitis, ac yn yr hen a'r ieuaingc ei arfer gyc>i diogelwch anfoddus. Yrhai hvn a,ilweroe(i(i o aniiltrcl'ti- perffaith. Ntdoesganddounrhyw-feithrediad au ereill ydrnt arwvddi 'i diffael o anhwvldod ar y coluddion. Mae PKI.KNI Arv: soi> CEFK- yn yr arenau. Actios!' hwynt gan Boi, POAN yn fudd i bob un eyed raid iddo I arenol yr hwn y mdh;: yr arenau aÏ hidlo ynitrrymu wrth (i waith ac i'r dc ~ljarthiadau allan; ac nis gallwch MHI yn iaeh nes y sydd yn agorcd i gyfncwidiadau sydyn yr cryfheir hwynt i'w uaturiol. hinsawdd. .4ifr P^t.KVI AKI-.XA; IJKFXHOK.V DOAS yn A chyn^horir y rhai hyny A wyddant i'w nnioagyrcliiol i'r arena- a ^i\.nai,t hwynt yn rhil)ni neu i'w hynafiaid ddiodf oddiwrth iach, ftui eu hadfvvfio adeilndu eu nherth. anhwylderau arenol i amddiffvn eu harenau Gvrint allan o houyiit -rjii dyfrnl. )aJ\hânt drwv vmarforiad achlysurol o B»JI .i AmiV yr are:tau, a llitiiaranty 'iamocf ('hijl im ■nation). CKKNBOEX VOAN (Dean's Baehiche Kidney Yu y modd yma, rhydd ci.R.xi DUAV (/.han's J'ill.<) canys nid oes un afieeb 'N I yn cael ei i'r arenau gwanll; i ^'ychwyniad newvdd g\-fl\vvno mor fynych o riant i lentyn na'r yn eu gwaith mawr o :ÚJio allan weawvnau hwn sy'n tarddu o aneamwythderad yr arenau. VR UNIG i Ei???????? ???S?N ? ?' ?'P?' I t « B  ?fjE Gan holl Seryllwyr M yn y ■PEKn?§*|'i\ ^™|^SjV 2gp^I k Backache [IS|i DIDWYLL. t f]MVs Ilt,)res am 2/9 v bl 6 blwz BS? t ?? ? ? Pilll§ 13/P; neu yn rhydd drwy y po" v F h JrlllS COS. vn syth oddiwrth y FOSTER VV >7/ \vvi&Wf? MCCLELI.AN Co., 8. ?ella Street, n1DI'v:VMPL.AINTS Oxford Street, Lond.?W. TOWN HALL, PWLLHlil.I. j PROPREUR3 The Aiiglo-Cyinr C Cii-eni -1 Ltd agei Mr A. H OWNM I Ope-atf,r lr. 11 VViliuskij 7 45 OMe ~sightly "J flCj I ?U Dootsopen?-'s. t §w; ANIMATED PICTURES CHANGE TWICE WEEKLY. j Monday, Tuesday & Wednesday, March Jrd.ph and Sth. TWO BATTLES. A Drama full of exciternent- The Librarian, I Persistent Lover, Edison Drama A Scream. DIAMOND CUT DIAMOND. One Long Lau?h. Nan in Fairyland j The Clay iudustry Nan r:?,and I Tha .çastry AND A HOST OF OTHERS. Thursday, Friday & Saturday, March 6th, 7th & 8th.! The Derby Wiqqer. A Fine Sportiog Dram* ,500 feet in length. Kentucky Girl. j A Kalem Drama. Wiffle's Anonymous Letter (Wiffle s X,ain) The Lady Diver. A study in Aquatics BILLY AND MISSES FINCH AND A HOST OF OTHERS. Special engagement of Miss Betty Pratt, who will Recite at eachi performance. Popular Prices: 3d., 6d., 9d Half Time 9 o'clock—^J., 4d. & 6d. ,MATINEES: Wednesday t 4-o o'clock. Saturday at 3 o'clock. Scholars! i d., 2d., and 3d. Parents 2d., 4d. i and 6d. Wanted. A GOOD PLAIN COOK.. ikpply-UDGORN OFFICE, W- WEDI SYMUO Dymuna F, H, BOWEN, Grocery and Flour Merchant, Heol Fawt% Pwllheli, tra yn datgan ei ddiolchgarwch diffuant i'w luosog gwsmeriaid ac eraill am y Refnoaeth a dderbyn- iodd yn ystod y cyfnod y mae yn cario ei fusnes yn mlaen yn hen Slop Eifionydd, hysbysu ei fod WEDI SYMUD i'r ochr arall i'r Heol, ac wedi cyfleu y NEW WELLINGTON gynt yn fasnachdy hwylus a chvfleus1 i'w fasnach, lie yr hydera dderbyn par- had o'ch cefnogaeth yn y dyfodol. Cofiwch y cyteuiad SHOP Bo ozlq (Drws nesaf i Shop Hirwaen), 73, HECL FAWR, PWLLHELI. 6th Battalion R. W. Fusiliers, G" Company, rwllheli. ANNUAL Territorial Dance (in connection with the above Company) will be held at the Town Hall" Pwllheli, On Tuesday, March 11th, 1913. Dancing from 8-30 p.m. to 2 a.m. Refreshments trom 9-30 to 10-30 p.m. Prices: Gentlemen, 2/ Ladies, 1/6; Double Ticket, 3/ Col. Ser,,t. 1-1. ROSE, Hon. Sec. To b, Let. VI \DRYN HOUSE, South Beach, 1.. Pwllheli. Favourable terms. Immediate possession. Apply to MR. LEWIS JONES, PresA ytfa, AU Road, Pwllheli. ¡

I AT EIN GOHEBWYR. I

INODION A HANESION. I

Pedwar Llofrudd i'w Colli.I

Cerbyd Modur yn Diflanu. I

IYmrysonfa Aredig Dyffryn…

I Cyn?or Sir Meirion.! i

ITan Difrifol yn Sir Gaer-…

Marw Mr John Cottrell.-I

- - %.I - Damwain Doet yn…

Cyngor Trefol Pwllheli.

-o - Rhal ffelthlau ynglyn…