Skip to main content
Hide Articles List

15 articles on this Page

Advertising

NODION A HANESION.

Yr Anthem Genedlae tholI Gymreig.

Darluniau Symudol mewnI Capel.…

Pan gyntaf gyrhaeddodd y i…

I Etholiad Chorley. I -I

Trychineb ar y BrifFordd.…

Dryllio Ty Mr Lloyd George.I

Galanastra'r Suffragettes.

Llyfrgell Gymreig Enwog ar…

Digwyddiad Adfydus. - - &…

Rhal ffeithiau ynglyn a deohreuad…

[No title]

Cyngor Dosbarth Lleyn.

News
Cite
Share

Cyngor Dosbarth Lleyn. (rwrthod Planiau. Gwrthodwyd plan- iau tai newyddion fwriedid eu hadeiladu yn Llanbedrog, Mynytho a Chlynnog, am nad oeddynt yn dod i fyny a gofyn- ion y gyfraith. Tai Anghymwys --Ar-ymhellodd y Pwyllgor ar adroddiad yr Arolygydd lechydol, i roddi rhybudd tertynol yn gofyn am welliantau iechydol i amryw o dai yn y dosbarth. Hefyd, argym- hellwyd ar fod archeb cau yn cael ei chodi ynglyn a thri o dai yn Mynytho. Dywedwyd fod anhawsder i wybod eiddo pwy oedd y tai hyn gan nad oedd y rhai oedd yn byw ynddynt wedi talu rhent na threthi er's blynyddau. Yr oedd un o honynt heb dalu rhent er's 42ain mlynedd.-Dywedodd yr Ar- olygydd nad oedd y tai yn gymhwys i fyw ynddynt.—Pasiwyd argymhelliad y pwyllgor. Cynllltn Carthffusiad Fourcrosses.—Dy- wedodd y clerc iddo fod mewn yan- gynghoriad a Mr Yale, goruchwyliwrf yr Anrhydeddus F G. Wynn, mewn cysylltiad a chael tir ar gyfer y tanciau ynglyn a gwaith carthffosiad yn Four- crosses. Yr oedd Mr Wynn yn barod i osod lie a phrydles ar y tir gofynol at hyny am y swm o 10s. y flwyddyn am 21ain mlynedd, neu i osod prydles am ggain mlynedd am swm o 6op.—Pas- iwyd i fyned am brydles am 2iain mlynedd yn ol jos. y fiwyddyn. Carthffosiad Abcrsoch. Ysgrifenwyd gan Fwrdd y Llywodraeth Leol i gan- iatau benthyciad o 375P i gario allan y gwaith carthffosiad Abersoch. Dy- wedid os y rhoddid y gwaith allan ar gontract y golygai hyny goll amser o cbwech wythnos i ddau ps, tra y gellid arbed hyny pe byddai y Cyngor yn cymeryd y gwaith mewn lIaw o dan arolygiaith yr Arolygydd (Mr Harry Roberts).—Dywedodd Mr W. Will- iams, Puntygwair, os nad oeddid am fyned ymlaen yn ddiymdroi gyda'r gwaith ei fod ef dros ohirio myned hyd mis Medi. Yr oedd allan o le i fyned ymlaen a'r gwaith yn ystod misoedd yr haf.-Pasi,A,yd trwy fwyafrif mawr i'r cyngor ymgymeryd a'r gwaith ac fod dau gynghorydd plwyfol yr ardal yn cael eu hawdurdodi i sicrhau clerc i'r gwaith ar unwaith. Bwrdd y Llywodraeth Leol a'r Cyngar.- Ysgrifenodd Bwrdd y Llywodraeth Leol o berthynas i lythyr y cyngor parthed cyflwr tai yn nosbarth Lleyn, ac yn, ymholi yn nghylch canlyniad ystyriaeth y cyngor o lythyr y Bwrdd yn anog archwiliaeth tai o dan y ddeddf newydd.—Dywedodd y clerc nas gwyddai sut i ateb y llythyr. Ychydig fisoedd yn ol yr oedd y cyngor mewn pwyllgor wedi penderfynu ar gwrs neillduol i weithredu yn unol a dymun- iad Bwrdd y Llywodraeth Leol, ond yn nghytarfod dilynol y cyngor gwrthod- wyd y cynygiad.—Dywedodd Mr J. T. Jones ei fod i'w ofidio tod y cyngor fis yn ot wedi taflu drosodd ei gynygiad ef yn ffafr talu 3op. yn flynyddol yn ychwanegol i'r Arolygydd Iechydol, i'r pwrpas o'i alluogi i gael cynorthwy, fel ag y gallai gael mwy o amser i ddelio a'i waith fel Arolygydd.-Wedi ymdrafodaeth faith ar y mater, yn mha un y cymerwyd rban gan amryw o'r aelodau, gadawyd y mater. Sylwyd gan Mr Humphrey Griffith y byddai iddo eilio cynygiad Mr J. T. Jones yn y cyfarfod nc-at. Cais at (j!Jr Hugh Ellis Nanney. -Mewn cysylltiad a'r ffordd ddesgrifid fel toriad byr i orsaf Ynys datganai pwyllgor ei fod o'r farn ei bod yu ffordd gyhoeddus ond argymhellent i anfon at Syr Hugh J. Ellis Nanney i ddweyd os byddai y ffordd yn cael ei thaflu yn agored fel llwybr troed na fyddai i'r cyngor pwyso i'w chael yn agored fel ffordd cerbyd.— Mabwysiadwyd argymhelliad y pwyll- gor.

Advertising