Hide Articles List

15 articles on this Page

Advertising

NODION A HANESION.

Yr Anthem Genedlae tholI Gymreig.

Darluniau Symudol mewnI Capel.…

Pan gyntaf gyrhaeddodd y i…

I Etholiad Chorley. I -I

Trychineb ar y BrifFordd.…

Dryllio Ty Mr Lloyd George.I

Galanastra'r Suffragettes.

News
Cite
Share

Galanastra'r Suffragettes. Boreu lau, dinystriwyd pafiliwn Kew Gardens, gan ferched y bleidlais. Er pob ymgais o eiddo y tan frigad i geisio diffodd y fflamau, llosgwyd y lie i fyny'n llwyr, a chytrifir tod y golled oddeutu mil o bunau. Canfyddwyd y tAn gan heddwas, yr hwn tra ar ei ffordd i'r lie fu yn ffcdus i ddal dwy dynes yn ceisio dianc ar draws y caeau, a chymerodd bwynt i'r ddalfa. Rhoddasant eu henwau fel Lillian Lenton (22ain oed), a Joyce Locks (23ain oed), ond gwrthodasant roddi eu cyteiriad. Yn hwyrach y dydd cyhuddwyd hwy o flaen yr ynadon o roddi y He ar dan. Tystiodd heddwas am y modd iddo ddod ar draws y merched, y rhai cedd yn cario bag boh un, y rhai gynwysai arfau, petrol, a darnau o bapur. Ceis- iodd un o'r merched wrth dd-anc guddio electric lamp mewn cornel yn ymyl giat, ond canfyddwyd hi yn gwneud hyn gan y swyddog, a chymer- odd feddiant o honi. Pan godwyd y cwestiwn o feichni; eth gan y merched, ac i'r ynad gyfeiric at natur ddifrifol y cyhuddiad, cydiodt: un o'r merched mewn bwndel o lytrau a phapurau, a lluchiodd hwy at yr yuad, yn ffodus methodd a'i daraw. Syn.ud- wyd y ddwy ar unwaith i'r carchar, BETH WNEIR IDDYNT? Y mae y wlad yn awr yn deel reu cyffroi o ddifrif yn wyneb y galana. tra a'r difrod a wneir gan v suffrageLes, ac y mae yn hynod y goddefwyd idl ynt gyhyd i ymarfer eu hystranciau yn yd. Gan eu bod yn peryglu bywydau t wy osod chwareudai ac adeiladau ereil ar dan, tybitt llawer eu bod yn cael t in- iaeth rhy dyner o lawer yn y carchar au, a dywed un gohebydd Seisnig, gan eu bod yn lleddtu eu cosp trwy wrt lod bwyta, y dylid ar bob cyfrif adael idcynt newynu. Beth bynag am degwch neu anheg- wch eu hachos, y mae yn hen bryd cymeryd rhyw toddion i rwystro i'r merched hyn aflonyddu ar heddweh y wlad. Yr hyn sy'n rhytedd yw eu bod yn achosi cymaint o niwed i'w cyfeiliion a'r rhai sy'n wrthwynebol iddynt; ac yn ddiddadl nid ydynt yn gwneud dim lies iddynt hwy eu hunain na'u hachos drwy eu hymddygiadau. Os y parhant i aflonyddu collatft fTafr a nawdd y hai sydd yn awr yn lied bleidiol idd -it. Mewn gwirionedd, y maent wedi irynd yn anioddefol. o

Llyfrgell Gymreig Enwog ar…

Digwyddiad Adfydus. - - &…

Rhal ffeithiau ynglyn a deohreuad…

[No title]

Cyngor Dosbarth Lleyn.

Advertising