Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Advertising

Advertising

Advertising
Cite
Share

 BaB? SM IB?? N t!i?B?f ?'?? ?? ?? '"?M?)tr<tt?S?. n??r ?aV ?rt?j??A??? !N'??B BYDD Sale Fawr Flynyddol GRIFFITH JONES & Co., t a A T\rr?cxTi?r"ET?TE? cs HOUSE CAERNARFON, BANGOR, A PHWLLHELI, YN DECHREU DYDD s Awit sAir4m ]MC?.VB?T'II 1? 1S13-  Ë -z w;;iw BYDD YIt HOLL STOC 0 ? # I'r ?iiai sydd yu bwfiadu dodrefuu, CARPETS, DODREFN, j I'r ?'L sydd yn bwdadu dodrefnu, ¡ CARPETS, dywec r, ymhen 6mis,gaUentbryDU j IRONMONGERY, heddy er mwyn manteisio ar y cyfle LINOLEUMS, "GWELYAU,I ue, I hwn i arbed ariaii, ac os FLOOR CLOTHS, clymui .,nt bydd i ni eu hystorio yn MATTRESSES, rhad a am ddim. J Glass and China Ware.  ??? J?f ?.  ?' B?? a W?LJ??B !& ? ?? Wu e N uz Gwerth c,030 0 Yn cael eu clirio am brisiau anarferol o isel, .o- -=- (0 t .p. Deuwch YIl fuan a manteisivvch ar y cyfle hwn, neu untonweh ani ein Catalogues. RHOODIR Y SYLW MAXYLAF I ORDERS DDERBYNIR GYDAR POST. Telir cludiad i'r Station agosat, neu. cludir yn ein Covered Vans. W—"TTfflTTI—1—IBT*T—IWirTffll MIM— —HMIII MIIIWHIII liumi IM i| II I !■ ^ymuna G.J. alw sylw neillduol at adran y CARPETS, LINOLEUMS, a FLOOR- CLOTHS. Y mae yn wybyddus trwy bob man erbyn hyn fod y STOC I gedwir ganddo gymaint B.31DAIR GWAITH ag unrhyw Fasnachdy arall vng NGOGLEDD CYMRU, a'i fod yn gwerthu yn hynod o isel. CAST OR CREDIT. Anfonwch am un o'r Catalogues i J Gwneir pob math o i '¡;a ? a  ?'????ic??. ? ? t)? i; Argraffwaith yn rhad a destlus yn Swyddfa'r UDGORN. Rhoddir sylw arbenig i bob archeb a ymddiriedir in gofal, a gwneir y gwaith yn lan a dioed. Gwneir pob math o Argraffwaith I yn rhad a destlus yn  Swydr. f il  Swyddfa'r UBGORN. Rhoddir sylw arbenig i bob archeb I a ymddiriedir i'n gofal, a gwneir y I gwaith yn lan a dioed. EVAN ROBERTS & Co., I Wine & Spirits Merchants, STATION SQUARE, I PWLLHELi. 'I Tarragona Port 1 j- per bottle Fine Old Duro Port 2/- I Invalid Port 2/6 I Whisky, Gin, Run) from 2/6 Brandy from 3/6 A Choice Selection or High-Class Wines & Spirits in Stock Prices on application. The Pwllheli Brick Tils & Pipe Co, 0 ])AN OllUCH WYLIAETH NFAVYDD ilOLLOL WNELi iIIUKV\ YK Unc. Cy tired in u G Pressed, Peipiau Treiuiau Ama??h. yddol (pob maint), yn arbenig. Potiau Blodau fpob maint), a Lk-olri Pridd ereill. Y Frisian mw y .t f I nc Y Prisiau mwyaf j h"SYU1\1I, ac YII IIghyraedri pawb. I Am fanylion pellach ytiii)fi,ijt-i yri- Y GWAITH, DANEDD Tynu Danedd yn Ddiboett, Llenwi Danedd, &c. W ¡;t rt W 1L11 f, 1\ ("I W. u. G. WILLIAMS, 1, Bay View Terrace, PWLLH ELI Onau o 'j y l>ot eu hvd yr ir.vvr. -II:Y: RA1S. MICK. M'R? COCKROACHES R ?.d "BL?'F.T'l.,F..c, Rehn?ie" R,t Pi, t8 -.vill Dot touch i. Vermio dry up ar-d :euv< no sinrll. Prie,A (i(,].. Is., 2>. 31, and 3s. 8 i.. !ftsjje 2d-G. W. HARRISON, Cbetntht, Kcud.tg. Sold by Chemists. Agent for Pwllheli :— I J. BALDWIN JONES, Chemst, 56, High Street. f 0 bwys i Dai-feddianwyr a Contractors DYMUNA R, L. PUGHE, 39. NEW ROW, Pwllheli, i) c L; dyti hysbys ei fod yn bared i ymgymeiyd a Thoi, Piastro a Cementio, a Repairio. Gwarcnlir pob Boddlonrwydd. Rhoddir Estimates rhad. | leinda k.L P yn dra dioic,ic,ar am bob cefnogaetfi. m- EVERY WOMAN j MIOITI.U !'end ? Stamps for our 32 page IUua. i hlted B ok COOTA'OINI; valu »bSe inform^tioa how all Irregularities and Puppressions may be .ntirely avo tied or reon ved. P. Blarchard, Claremont House, Dalstoa Lane. London- — CIMO-BANE —, [TTHHE HEW nSECT KILLER. KILLS Fleas, Lice, Moths, illackbeetxs and all Insects. NON-POISONOUS Sold by Chemists. Price 5d.. 6d. & 1, Postage Id. G. W. Harrison, Chemist, Readings AGCOT FOI !I:—T. B ALDWIN JONES, ,U, Eiigh Stith t. X^il.23 £ £ 3S r>L.\X( iiauo'S APIOL and STEEL PILLS e unri?Hed for all Irregularities &c.. they speedily afford 1 ehef and never fai to alleviate all suffering. BLANC HARD'S are the Best of all Pills for Wpmaji" 1/1 h per box, of all ChcmistB, or poet free from LESLIE MARTYN, Ltd 34, Dalston Lane, LONDON