Hide Articles List

17 articles on this Page

Advertising

PWLLHELI. I

-L3 -I ABEKL A RON.

ABRKSOCII -A'R CYLCII. I

-o-EFAILNWYDD.I

LLAN \ OR.

ILLANJf.STYN.

MORFA KEFYN.

-u- I -NEFYN. !

I PENRHOS.

RHIW.-

i iLlys Ynadol P.v!!he<<.

Dwy Gaseg. I

- -U- -Y Twrc yn Collir Dydd.…

IModur Gerbyd ar Dan. IModurGerbydarDan.

IGwerth eu Gweled.-

Advertising

Advertising
Cite
Share

£ thoIiab Strol, 1913. RHANBARTH LLANlESTFN. AT YR ETHOLWYR. [ ir blynedd yn ol fe'm hanrbvdc • wyd a aed ■ ar y Cyngor Sirol, a chan fod tymor fy eisl diad yn awr ar ben deuf eto ger Lh bron fel ymgeisydd Rhyddfrydol. [ igw)-liaf y bydd fy anerchiad ethol" dol yn Pa*, pob etholwr ar fyrder, ac byd hyr." apelilif ato, i beidio gwneud addewid o'ch ,:cidl:¡:e I eye cael cyfleusdra i ymarfer barn dr ar v pyro. iau sydd mewn dadl. 1, chaf gyfleuadra i ymwe!ed a piiob 'tholwr ynwrsouo). ond ni thybiaf fod angen r. de ar ol n b tnag at iddynt BLEIOLEISIC i-Roi EU HKGWYDDORION, a chredaf nac yw yr anrr..¡dedd o'ch gwasanaethu yn ymdd rnn ur ACT UB Y BLAEN ar eraill i eicrh -u eich addewidion. Trefnir cyfarfodydd cyhoeddua trwy rhan- bar i, a chcir hysbysrwydd ohonynt a dlii. we<3* irach. Eich nfudd wasanaetb vr, HUGH PRITC iARiI. PWLLHELI, Chwefror lofed, 1913. £ tD0(^a^ Cyngor Sirol, 1013. AT EHOLWYR RHANBAP.TH ETHOLIADOL PLWYFl NL r YN. BODFEAN A CHEIDIO. Foneddigcsau a HoaeddigioD, GwMhoddwyd li gan Haws o Ethdwyr ri uchoci i cblyfod allau fel ymgeisydd am .-dd a, y Cyngor Sirol, a phleser get^yf yw cyd- -,1; 0 gwahoddiad. Yr- ydwyf er's blynyddau wedi cymerj y<id ordeb mawr yo ngweithrediadau y C.\ 40! a thra yu teimlo fod eu cynilunia-1 yu gy w 1\ sydd yo h&edqu edmygedd, rhaid arnaf y A d.. wedyd nad yw y dull y cerir hwynt Uu yn deilwug o gymeradwyaeth. Y mlloe y Cyogor yn ddiweddar "e: prym: Ystai Mauryn, gyda'r bwriad o'i rhanu v u Fai' Ddaliadau ond y mae y modd y mae'r Oyng r wedi caisis cario allan ei hawliau mewn amrt,w engreitftiau wedi troi allan yn golled ddirfawr i amaethwyr, ac wedi eu gorfodi i roddi en cartrrli i fyiiy. Y maent befyd yn awr wedi penderfyuu at-.)r y Plas fel Yilol A" aethyddol, yr hwn fu y'; wn g er'a ttir blynedd, ac yu ystod y cyfuod ynia ni dde: byniwyd yr uu ddimai o tirdrcth am y Fe fydd treuliau yr Yagol, yr hou duyles >1 fod yn hunan-gynhaliol, yn ganoedd o bunau yn fly nyj(I,,l i'r Cyt)gor. Y mae miloedd o bunau wedi eu gwario ar Ysgolion ya ystod y blynyddocdd diweddaf. Dyleeid rhoddi yetyriaeth ddwfu i addj'Bg, ot d yn ol fy iiiarn i gallesid cyraedd yr uu amu»n heb wastraffu arian ar adeiladau costug. Yr w>f tD bleidiol dros gael addysg elfenol elleithi.>1, ond rhaid ystyried cynildeb yn y trethi. Y mae'r draul ydglyn ag adgyvreirio' ffyr,i-I cyhoeddus am y flwyddyn hon bron yn cyraed i y swm er.fawr o £20,000; yr hyn sydd 3tto yn ychwancgiad mawr at y t'ethj, ac fel tre hdalv r yr wyf yu awyddus iawn i weled fod r aii..n hyn yn cael eu gwari ) yu y modd doetb- f. Dymuuaf hysbysu nad wyf, yn yr mdrc.ih hon, yn cynrychioli unrhyw blaid 001 t;caid,J, ond yr wyf yn hollol annibynol. Buddiacuii amaetbwyr sydd yn fy anog, a theimlaf y bydd i'r profiad sydd geoyf mewn amaethjddiacth fod yu gymwysder ac yn fantais i mi gj'flav.: i fy nyledswyddau fel aelod. i Felly, os etholir fi, byddaf yn rhydd i ble <i leisio yn anuibynol ar bob cwestiwn gaiff c drafod. Dymunaf eich hysbysu, os etholir fi, y pres enolaf fy hunan yu holl cyfa fodvdd y gan fod genyl amser at fy ngalwad. Bwrialhf" lJ) n i ddiwri oJ yr tthi/liad g. yr anrhydedd o alw gyda phoh Ktln lwi i ot,•.«i fy ngolygiadau ar y gwahanol byiK.au. E ch Ufudd WasanaeHiv. r, J. HOWELL ROBERTS. GWSHINGAR, l'wLLUEU, Chwefror 17eg, 1913. -I Centers. TENDERS are invited for AI te ations -L at the Vicarage, Nevin. Dr wings and Specifications may be seen at Act- Tenders to be sent in to the Vicar, 1 Nevin, on or before Tuesday, thj 23th February, 1Q13. The lowest or any tender net .ccess- arilv accepted. VICAR, IS'l'.YlX, lot Carnarvo'-shiie. For Sale. T RGE CASK, about 130 gallons, for Sale Suitable tor watc cask. Ev. N ROBERTS & Co Win, Mer- cb:, its, Station Square, P-.vilhe! C iEAP—Two Second-hand Stoves. C" EA P- Two e;:onJ-hal\d to\'es. C', Apph '? J. R-JI-HI-on, AI.; Pwllheli. TOWN HALL, PWLLHELI. A NEW 1.1FE mmn be opened to the public, under the direction of the i PWLLHELI CHORAL SOCIETY On Thursday, February 20th, 1913. Doors open at G p.m. Refreshments from 6-30 to 8. Miscellaneous Entertainment until 10 Frnn :0 to 12 Carnes and Danolng. Special Competitions For the best rendering of a Quartette (first sight) and also for the Best I Hume ous Song. Substantial prizes will be given in both competitions. Adjudicators: W. Windsor Jones, Esq. and Professor Ap Hari Pwllheii Orchestra will be in attendance Admission (including- Refreshments) 18. Proceeds towards Pianoforte. EISTEDDFOD Gwyl Dewi, 1913 YN Y NEUADD DREFOL, PWLLHELI. Rhagolygon Rhagorol. Corau o Arfon, Meirion a Lleyn. Parties o Ysgolion y Dref a'r Wiad ar y V tion Songs. sylw arbenig at ddwy gystad- leuaeth newydd a dyddorol :— (a) Cwmni o 3 neu ychwaneg, Actio unrhyw Sketch neu Ddrama fer, un ol- ygfa, arnser 10 munud. Gwobr, £; I. (//) Ambulance Drill, cwmni 0 6, amser, j munud. Gwobr, £ 1. Testyn Ychwanegol Unawd clasurol Cymreig. Gwobr £ I. Deuwch yn llu i Eisteddfod oreu y flwyddyn To our Friends and Supporters. Do NOT Fokgei THURSDAY, MARCH 6th Keen hè u.ite open for our CONVERSAZIONE AI Cardiff Road Vhurch AS L'SUAL. *luasa\t Evening. DA Li ER TABERNACL, PWLLHELI. Y MGOMW EST A (JLIAN. Nos Iau, Mawrth 13eg. TOWN HALL, PWLLHBLI. ](ij11 t rs Ai ^l.-Cymric Ciuciii* Lt-L \1., Mr. A. Brvwue Opeistjr Mr. H. ilinvki 7./LR 0nce lightly 7-dR § *tU !?o'sopeu7-! 5 f tu ANIMATED PICTURES C iiancw: TUKE WLIIKLY. Monday, Tuesday & Wednesday, I'ebiuary 17th, isth & mth. IK Ureal difiiBsliaiJslKiplt A I' n Exo l»!ama, ;),UUJ fc-et in length. Sheritf's Daughter. I Fish Story. A Drma. I Comic. N pper's Lullaby (Drama). AND A HOST OF OTHERS. e t 2,st I?, 22,id. Friday & Saturday, Feh. 21st & 22nd. Seige of Petersburg A Thiiiiing D:ama ct War. Hearts of Men Chasod by n rain a. Bloodhounds. Conac THE INNER CIRCLE. Pathetic Drama. AND A HOST OF OTlI ERS. Spcci i! cngagemei.l o. Miss Betty Pratt, who will Recite at each performance. Popukr Prices: 3d., Gd., 9d. Half Time 4d. & 6d. MATINEES Wednesday at 3 and 5 cs'clock, Saturday at 3 o'clock. Schohu s id., d and I-,d, Parent- 2d., 4d. and bJ.