Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

17 articles on this Page

Advertising

PWLLHELI. I

-L3 -I ABEKL A RON.

ABRKSOCII -A'R CYLCII. I

-o-EFAILNWYDD.I

LLAN \ OR.

ILLANJf.STYN.

MORFA KEFYN.

-u- I -NEFYN. !

I PENRHOS.

RHIW.-

i iLlys Ynadol P.v!!he<<.

News
Cite
Share

i Llys Ynadol P.v!!he<<. Dydd Mercher, Chw L'ror Ifcd- Gerbron J. G. Jones, Ysv yn y gadair; yr Henaduriaid W. Ant ony, Maurice Jones, a G. Hughes Re Its; Dr. O. W. Griffith, W. Thoma-, Ysw., a J. R. Jones, YvA- Yoi/hylch Gtffjtl.—Cyhuc'.Jwyd Richard Pritchard, Pare, Llanfrot en, a Thomas Williams, ei was, o fot wedi bod yn greulon at geffyl trwy ddiofalwch.- — Dywedwyd gan Mr S. R. Dew, yr hwn a erlynai ar ran y Gymdoithas er Atal Creulondeb at Anifeiliaid, y rhoed y y ccffyl i Pritchard yn gylnewid am fuwch gan Thomas, Wiliiains, Tyddyn cethin, Llangybi. Deuwyd Ar ceflyl yn ol ymhen tridiau, end gwrthodal Williams, ei gymeryd. Ymhen ychydig ar ol i'r ceffyl gael ti wrthod yn Tyddyn cethin syrthioc d i ffos, a chydag anhawsder mawr y caed ef o honi. Pan gaed ef allfc.i gadawyd ef wrth ochr y ffos heb fwy I na diod nes y bu farw y noson ddilyuol.—'Tystiwyd gan Thomas Williams Iddo fargeinio gyda Pritchard i gyfnewid caseg am fuwch, a gwnaed y ffair yn Nhremadog ddydd Llun. Y dydd Mercher dilynol cyfarfu Pritchard yn Mhwliheli yn uno! a'i gais, pan y dywedot d y diffynydd wrtho nad oedd yn foddtviol ar y gaseg. Dywedodd yntau nad oedd ef wedi gweld dim allan o le aroi. Nid oedd wedi addo cymeryd y gaseg yn ol pan wnaed y ffair os na byddai yn foddhaol. Gwrthododd gymeryd y gaseg yn ol. ac arweiniodd y gwas a hithau tras der- fynau y flerm. Clywodd wedi hyny fod y gaseg wedi syrthio i ffos. Tyst- iwyd gan Morris Griffith iddo gynorth- wyn i gael y gaseg o'r ifos. Yr oedd mor wan pan godwyd hi i fyny fel nas gallai sefyll ar ei thraed. Ar ol ei chodi I fyny aeth Williams yu ol am Lan- frothen. Tybiai ef y dyiesid fod wedi Iladd y gaseg y pryd hwnw ar unwaith. —Tystiwyd gan swyddot y Gymdeithas iddo weled corpws y taseg a'r lie y bu'n gorwedd. Yr oed 1 yn amlwg y gwnaeth ymdrech galec i godi ar ei thraed. Aeth y diwrr jd dilynol i'r Pare, Llaufrothen, a gvelodd y ddau diffynydd. DywedoddNilliams iddo gychwyn am Langybi naw o'r gloch y boreu a chyrhaeddodd yto tua chwech yr hwyr. Pan gyrhaeddodd Tyddyn cethin bygythiodd Thomas Williams ei ladd os nad elai ar gaseg oddiyno ar unwaith. Yn fuan wedi hyny syrth- iodd y gaseg i ffos, ac nis gallwyd ei chodi hyd nes oedd yn whell wedi un- ar-ddeg o'r gloch. Nid »edd wedi rhoi bwyd i'r gaseg o gwbl o oan gychwyn- odd.-Dywedodd Mr Jones Morris, tros yr amddiffyniad, nad oedd y diffyn- ydd ond wedi dod a'r iseg yn ol yn unol a'r cytundeb a wnaet1 ef a Thomas Williams: Nid oedd y 5. aseg yn fodd- haol, a dygwyd hi yn ol, ac yr oedd yr holl helynt wedi digwyd yn herwydd i Williams wrthod ei ehyrneryd yn ol.- Tystiwyd gan John S. Williams iddo glywed yr ymddiddan ri wng Pritchard t a Thomas Williams, ac fod Williams wedi eytuno i gjmcryd y gaseg yn ol os na byddai yn foddhaol -Wedi rhoi ystyriaeth lied faith i'r achos pender- fynodd y Fainc daflu ill an yr achos yn erbyn y ddau ddiffynydd. Mjinydd Cilnn do.—Cyhuddwyd Laura Jones, Brynrodyn, gan William Thomas Felin, Nanhoron, o dafln i !awr ddarn mawr o glawdd P,-idLi a amgylchai ei eiddo ar fynydd Cilan, ar Chwefror 3>'dd—Ymddangosai Mr Cradoc Davies ar ran yr erlynydd, yr hwn a ddywedai i W. Thomas brynu darn o dir ar fynydd Cilan oddeutu dwy flvnedd yn i 0), ac yn ddiweddar cododd glawdd ar y lIe i amgau ei eiddo Y clawdd hwnw a chwalwyd gan y duitfynyddes, a gwnaeth -olled iddo o tua 15s. Yr oedd cryn helynt yn yr ardal ynglyn a'r mynydd-dir hwn. gan yr homd fod gan y cyhoedd hawl iddo. Yr oedd y daro tir a brynwyd gan W. Thomas a'r tir berthynai i wr y ddiffynyddas, ar y dechreu yn perthyn i'r un perchenog. Oddeutu dechreu'r flwyddyn (909 rhoed amryw o'r eiddo feddai Syr Assheton Smith yn Cilan ar werth, ac yr oedd amodau yr arwerthiant yn cynwys na byddai hawl i denantiaid Syr Assheton Smith anfon eu hanifeiliaid i bori ar y mynydd ar 01 yr arwerthiant. Yr oedd yr amod hono yn dal perthyn lS a Bryn- rodyn, ac yn herwydd hyny meddai et (Mr Davies) nas gallai Mr George godi'r pwynt fod y cwestiwn o deitl yn gwneud i ffwrdd a dyfarniad y Fainc yn yr achos. Ond a chaniatau od yr hawl i boriant yn dal, nid oedl; hyny yn golygu y gellid tynu dart, mawr o glawdd i lawr oddeutu chwa ter milltir oddiyno.—Rhoed tystiolaet'; gan Mr W. Thomas iddo brynu da.n o dir ar fynydd Cilan am 120P., a. yr oedd wedi codi oddeutu pedwar can' llath o glawdd o'i amgylch oddeutu tri mis yn ol. Tystiwyd gan yr Hed< was Pugh iddo weled y ddiffyoyddes yn tynu'r clawdd i lawr hefo rhaw. G 1 rthododd beidio, a gwthiodd ef hi y-naith-—-Ar ran y ddiffynyddes, dywedo .d Mr \V. George, mai y pwynt ddymu id ei godi ganddo ef oedd nas galla: y Fainc ddyfarnu yn y mater gan fo( cwestiwn o deitl ynglyn a'r achos. ) r oedd y ddiffynyddes, fel amryw erai yn honi fod ganddi hawl ar dir y my }dd i dori cithin man, .:odi tywerch, a awl porfa a dwr, ac yn unol a'r hawli; 1 honedig hyny yr oedd wedi tynu'r cla dd i lawr. Nid cwestiwn o fwriad oed o gwbl, ond cwestiwn o ddangos ei hawl. Nid pwnc i'r Fainc ei benderfyna oedd y cwestiwn o deitl, ond mater lys uwch, ac yr oedd yn gwestiwi pwysig. Addefodd Laura Jones id li dynu'r clawdd i lawr. Dywedodd fed hawl gan y trigoiion ar y myiv Jddir er's oesau. Yr cedd ei thaid, r hwn fu farw yn gant a naw tnlwvcf, oed, bob amser yn manteisio ar yr h. wl bwnw, a thynodd hi y clawdd i lawr vn y lie a wnaeth gan ei fod yn irchtiddio llwybr i ffynon. Barnodd y L^ainc fod yr acfios tu allan i'w dyfarni. J hwy, ac o ganlyniad taflwyd y wys ai. in.

Dwy Gaseg. I

- -U- -Y Twrc yn Collir Dydd.…

IModur Gerbyd ar Dan. IModurGerbydarDan.

IGwerth eu Gweled.-

Advertising