Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

17 articles on this Page

Advertising

PWLLHELI. I

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

PWLLHELI. I CYHORDDIADAU SABBOTHOL-Chwef. 23 Pe"lan (A), am tO, Parch D. W. Roberts, Cardiff Road am 6, Parch Thomas Williams, Capel Helyg. Cayel Seianig (A.1 Cardiff Foal, am 11, Parch f Thomas Williams, Capel Helyg; am 0-30. Parch U. W. Roberta, Uweinidog. Penmount (M.C.), am 10 a 6, Parch Thomas Williams, Pwllheli Salem M.C.) urn 10 a 6, Parch. Morris Thotna*, B.A., Penmorfa. Capal sci-nig Road am 11 a 6-30, Parcl) .fohn Evans, nweiniJog. Tabernaci (R.), am 10 a 6, Parch ———— Hen Gapel y Bedvddwyr North Street, am 2. Yagol. Ysgol GoDbadol (M.C.), Saud street, am 10 a 6, Mr Thomas Roberts, Tydweiliog am 2, Yiigol. Yagol Gpnhadol ^orth Street (A.), am 10 a 6, Cyfarfod Gweddi; 2, Ysgol. .gu,h Beaoh (M.G.) am 2 a 6, P,ircli Parch D. E. Davies. Tar,is (M.C), am 10, Parch D. E. Davies. Seion (W.) am 10 Parch D. Thomas, Gwein. idog am 6. Mr H. Roberta, Pw llheli. St. Pedr, 9-30 a 6 :Cymraeg), 11 a 6 (Seianig) P.r, h. J. Kd wart's, B. A., Fiter, a'r Parch, T. Waodiuga, B.A., Cut ad. Conhadaeth Lydewig North Street, R.G., am 10-30, Offeren Sauc a dd, am 2, Ysgol; am 6-30 Pregeth Gymraeg :¡m y Parch P. Meroar, ben<;dicMwn Y.M.A.—Bwr ada y Gymdeithas hon ddathlu dygwy! ein nawdd-sant nos Wener, yr 28ain cyfisol, trwy wledd at ymgomfa yn Ng A esty'r Gwalia. DYRCHAFIAD.- -Mae Mr Walis Tho- mas. yr hwn oec d mewn ngwasanaeth yn Shop Goch, v edi cael ei benodi yn drafaeliwr dros wmni pwysig. | GALWAD. — Ms.: y Parch. John Evans, B. A., gweinido. Capel Seisnig Ala Road wedi ateb n gadarnhaol yr alwad dderbyniodd oej.'wys Rehoboth (M.C.) Milford Haven. Bydd yn dechreu ar ei weinidogaeth yn Ebriil. CVWIRIAD y, ein hadroddiad o'r Llys Trwyddedoi yn ein rhifyn diweddaf gwnaethom gairgymeriad trwy ddweyd yr apeliai Miss Roe am drwydded i werthu diod ar j ile yn Station Square Apelio am drwydded fan-werthol yr oedd yn lie cyfaiiiverthol-y ddiod j werthid i'w hyfed oddiar y llea. MARWOLAETH A CHLADDEDIGAETH.— Dydd Gwener diweddaf bu farw Mrs. Elizabeth Parry, Tan'rallt Terrace, North Street, yn 64ain mlwydd oed. Heddyw (dydd Mawrth) claddwyd ei gwed(ldiion yn my 1, went newydd Denio (angladd preifa:). Gwasanaethwyd gan y Parch. J. Puleston Junes. A GHIR ETHOHAD ?--Sibrydir y bydd i'r hen aelod dr s y fwrdeisdref ar y Cyngor Sir gael ei wrthwynebu yn yr etholiad agoshaoi. Pwy fydd ei wrth- wynebydd, tybed ? Siawns wael tydd gan neb yn erbyn y Doctor." Mae'n debyg y ceir etholiad yn fuan, os gwir y si y bydd y Cyngor newydd yn pasio fod y dref i gael dau aelod i'w chyn- rvchioli. CYMDEITHAS LENYDDOL ZIoN.-Neith- iwr, nos Lun, o dan lywyddiaeth y Parch. W. G. Hughes, Criccieth, caed papur gan Miss Foulkes, Artro, ar Ruth a Naomi." Diolchodd y Gym- deithas i Miss Foulkes am ei llafur ar eu rhan ar gynygiad y Llywydd, ac eiliad Mr. Richard Roberts, New Row, yn cael eu hategu gan Mr. H. E. Roberts, Gas Works. CYMDEITHAS LENYDDOL SOUTH BE, ACH. -Yn y Gymdeithas uchod yr wythncs ddiweddaf caed dadl ddyddorol ar y testyn A yw geirwiredd manwl yn fantais mewn masnach ai nad yw ?" Y siaradwyr oeddynt y Mri. John Jones, William Hughes, O. Llewelyn Evans, D. Lloyd Humphreys, J. T. Owen, Owen Jones, J. Robinson, Miss Evans, Miss Hughes, &c. Yn y diwedd pleidleisiodd yr oil ond dau ar yr ochr gadarnhaol. CAFE CHANTANT.-Fel y gwelir oddi- wrth ein colofnau hysbysiadol bydd hwn yn cymeryd He yn y Neuadd Drefol nos Iau nesaf, ac yn ol yr argoelion try allan yn llwyddianus. Noswaith o adloniant a difyrwch fydd. Dymunir arnom alw sylw arbenig at ddwy gys- tadleuaeth gymer le yn y cyfarfod, sef canu Pedwarawd ar yr olwg gyntat, a'r gan ddigrifol oreu. Pris mynediad i mewn fydd swllt, a bydd yr elw yn myned i Gor Undebol y dref. CYMDEITHAS LENYDDOL PENLA. Yn y Gymdeithas hon nos Wener diweddaf, o dan lywyddiaeth Mr Evan Thomas, Eifionydd, caed dadl-" A yw chwareu- on yr oes i'w cymeradwyo ? Agor- wyd o blaid y chwareuon gan Mr Edgar Davies, Aeronia, yn cael ei gefnogi gan Mr W. H. Jones, 74, Heol Fawr, ac yn erbyn gan Mr k. R. Rees, o orsat y Cambrian, yn cael ei eilio gan Mr John Ellis, New Street. Siaradwyd ymhell- ach gan Nbrse Pritchard, Cartrefle, a .4- Mr Richard Jones, argraffydd. Pan roed y ddadi i bleidiais caed mwyafrif yn erbyn y chwareuon. TEML SOAR. -Cytiliali wyd cyfarfod cyhoeddus o'r uchod nos Fercher di- weddaf yn Hen Gape! y Bedyddwyr, North Street. Llywyddwyd gan y Parch. Thomas Williams, The Elms. Caed anerchiad rha;.orol gan y Parch. John Evans, Ala Road Yr oedd ei sylwadau yn rhai pwrpasol a dyddorol iawn. Hefyd caed adroddiadau gan Miss A W. Jones, 6, Church Place, a Mr J. Robinson, South Beach, a chan gan Mr. Robert Williams, North Street, yr hwn oedd yn werth ei glywed, a dymunwn ei weled yn amlach. Gaiwyd pwyllgor ar ol y cyfarfod er mwyn trefnu ynglyn a'r sv. per sydd i gael ei gynal gan y Demi. Cynhelir y Demi nesaf am 7-30 o'r gl 1ch nos Fercher, a dymunit ar i'r oil o'r aeiodau roddi eu presenoldeb. Y SG. CYMDEITHAS Y MSRCHED IEUAINC — Nos Fercher diwedd ^f, yn Festri Capel Ala Road, cynhi. wyd cyfarfod o'r uchod, o dan lyt,, 'ddiaetli Mrs H. Pritchard Cymet vyd rhan mewn adrodd a chanu gan Misses J. Williams, S. M. Green, M. J. Wright, N. Elias, H. a M. Sampson. Cafwyd cystadleu- aeth adrodd "Y Gwynfydau," iaf, S. Griffith 2il, M. S;mpson. Am ateb cwestynau ar Waiti Ty, iaf, Marjorie Wright; 2il, H. J'. Roberts. Hefyd cafwyd c^n gan Miss J. Roberts. Rhoddwyd derbynir- 1 cynes a chroesaw- gar i Miss Hughes, Sand Street, i'n plith, ar ol bod yn absenol am amser maith yn herwydd y brofedigaeth o golli ei mham. Diol iodd Miss Hughes am y teimladau da. a dadganodd ei liawenydd o gael d' d yn 01. Rhodd- wyd cynghorion bL ;diol i'r aeiodau i fod yn wyliadwrus hag cael eu denu gan demtasiynau y oes gan y Lyw- yddes, Mrs. Davi es Mrs. Dowsing, a Mrs. Thomas. Div. Idwyd trwy ganu. CYNGHERDD CYS, GREDIG.—Nos Sul diweddaf caed cynj lerdd cyssi egedig yn Tarsis, o dan ly vyddiaeth Mr. W. Eifl Jones. Dect euwyd gan Mr. Charles Rowlands, aed trwy y rhng- len a ganlyn Ton an G6r Tar sis, o dan arweiniad Mr Edmund Lewis CAn gan Miss Myf nwy Evans Ton gan gyfeillion Pen ioutit-M rs. Will- iams, Misses Sydn y Hughes, M. A. Williams, Jane Ev; ns, Dr. R. Jones- Evans, Mri J. O. \Villiams ac E\an Hughes CAn gan liss Edith Wynne Jones Can gan D R. Jones-Evans Adroddiad gan Nlr. W. Jones Can gan Miss Myfanwy Evans Ton gan gyfeillion Penniount Anerchiad gan y Llywydd r6n i C)r Tars i s. C)!d. Llywydd Ton gan tor Tarsis. Cyd- ymdeimlwyd a'r gw Inidog oedd i fod yn y daith—y Par ). W. L. Jones, Babell—yr hwn oe I wedi ei luddias g-al afiechyd. C eiliwyd gan Mr. Hugh Williams. D Ichodd Mr. Hugh Pritchard i'r cyfeilli ) am eu gwasan- aeth. Caed cyfar d gwir dda, a'r capel yn orlawn.. )iweddwyd gan y llywydd.

-L3 -I ABEKL A RON.

ABRKSOCII -A'R CYLCII. I

-o-EFAILNWYDD.I

LLAN \ OR.

ILLANJf.STYN.

MORFA KEFYN.

-u- I -NEFYN. !

I PENRHOS.

RHIW.-

i iLlys Ynadol P.v!!he<<.

Dwy Gaseg. I

- -U- -Y Twrc yn Collir Dydd.…

IModur Gerbyd ar Dan. IModurGerbydarDan.

IGwerth eu Gweled.-

Advertising