Hide Articles List

13 articles on this Page

Advertising

NODION A HANESION.

Advertising

- - - - - - -- - - - -Nil"…

News
Cite
Share

Nil" Lloyd George ar y Safle I Wleidyddol. Y mae Mr Lloyd George wedi cych- wyn am Ddeheudir Ffrainc i geisio hedd a gorffwysdra ar ol senedd-dymor I a fu'n Ii a f ur u s iawn iddo et. E r's lychydig o wythnosau yr oedd yn teimlo effaith ei ymdrechion, ac yn ychvvanegol yr oedd dan anwyd trwm, yr hvn a'i cadwodd o eisicddiadau diwedd^f y Ty. Er hyny y mac ei ysbryd mor fy wiag a disglaer ag erioed. Mewn ymddiddan a chynrychiolydd y Jlanchcdcr GaarJitia cyn cychwyn o Lundain dywedai y Cangbcllor nad oeddis yn disgwyl i'r Argiwyddi basio Mesur Uad^ysylUiad yr Fgiwys. Yr oedd y Mesur Serieddol wedi ei hasi) i ymwijiiud a'r sefylifa oedd yn av.r wedi codi ynglyn a'r Mesur hwnu. Nid oedd amheuaeth na byddai i'r Mesur gael ci anfon i fyny yr ail a'r drydedd waith, nes y deuai yn ddeddt. Ynglyn a gwelliantau posibl i'r Mesur, cywedai Mr Lloyd George nas galLi Ty'r Cyffredin yn a wr wella na chytnewid dim ar y Mesur, ond y gallai y Ty Isaf yn yr ail neu y trydydd tymor ,'derbyn gwe'liant neu gyfnewidiad a allasai gael ei basio gan yr Argl wyddi. y ng-lyn a'r Yswiriant Cenedhictnol | teimiai y Canghellor yn llawen iawn. j Ni phetrusai ddweyd y bu ei 11 v- yddiant y tuhwnt i freuddwydion ei get^ogwyr mwyaf aiddgar. Yr oeddynt oil yn credu y byddai yn llwyddiant ond ni ddychmygent y deuai mor fu: n. Yr oedd pedwar miliwn ar dde; wedi i talu yn rheolaidd am chwe mi: ac yr oedd tiiir mil ar ddeg- yo aelcd.au o'r naiil gymdeithas gymeradwy ue t'r lIall a chanddynt hawl mewn acnos o afiechyd i ddeg swllt yr wythnos o fudd- daliad (saith a chwech i tetched) a gwasanaeth meddyg yn rhad. Ynglyn 1 a'r rhyddid i ddewis meddyir, dywedai y ('aughellor iod hyny yn caei -i sicr- hau yn ddiamwys o dan y ddedaf. Yr oedd mwyafrif mawr medd) 'on y deyrnes yn awr ar y ptmels, modJai, ac yr oedd i'r person yswiriedij., rydd- ddewisiad o'r rhai oedd ar y rhe.-tr. Nid oedd y Canhellor yn barod i ddweyd ilawer ar hyn o bryti am ei "1 ) i c'?, y 0, d gynllun ynglyn ag ymgyrch y 1 r, ond dyuedodd y credai mai divvygi. d yn y gyfundrefn dirol yn ci farn er, oedd cwesliwn pwysicat y dydd yn ei idylan- wad ar gyflwr cymdeithasol y lt)bl ac yni a bywyd y genedl. Nid o dd un- rhyw Ymerodraeth, meddai, wedi ffynu erioed ar ol i'r bobl gae! eu chw.nu neu eu gyru oddiar y tir, a dyna oedd cyfhvr Piydain ar hyn o bryd. Dywedid ei tod yn bvvriadu ymosod ar dirfeddianvvvr, ond yr oedd hyny yn inwiredd. Credai ef fod y tirreddian- vvyr yn gwnend yr hyn oedd oreu o dan gviutid,efti triillo-,ibi. Nid hwy yn ber- i sonol oedd yn gyfritol am tetbiant y gyfundrefn, a gwnai llawer ymdrech ganmoladwy i leddfu y drwg drwy an- hawsterau ac aberth mawr Nid oedd am ddwyn cyhuddiadau yn erbyn tir- teddianwyr unigol, ond gosodai yr achos ar dir cenedlaethol agwladgarol. Nid oedd eto wedi penderfynu pa bryd nac ymhle y dechreuai yr ymgyrch. j 0-

IAthraw Ysgol Amaethyddol…

Mam yn Canfod ei Phlant I…

[No title]

Cymanfa Ddirwestol Gwynedd.\…

Ein Cyfeiilion yn Nghasrnarfon.…

-I Undeb Ysgolion Annibynv,…

Rhai ffeithiau yriglyn a tlechreuad…

- _.- - - - - - - Y TRYCHINEB…

Y Trengholiad ar Gorff Trevanion.