Hide Articles List

13 articles on this Page

Advertising

NODION A HANESION.

News
Cite
Share

NODION A HANESION. Gwrthryfel yn Mexico. Y mae gwrthryfel wedi tcri allan yn ninas Mexico, a hysbysir iod llawer o'r adeiladau mwyaf urddasol yn y dret wedi eu gwneud yn garneddau gan dan y cyflegrau. ac yn heruydd y cyllto sydd yno ofnir y bydd mUoedd yn tuan vn marw o newvn V mac llawer o lywydau wedi eu colli yn yr ysgarmes- oedd gymerant le yn yr heolydd. ir- ,'Oli, Badell Ffrio ili- Tan." Yn Croydon vr oedd dyn ieuanc or enw Charles Uunc-in yn cael ei gymeryd gan yr Iseddlu i seiyli oi brawt, a phan yn agos i'r Llvs neidiodd allan o'r cer- byd a rhedodd ymaith. Rhedodd yr heddgeidwaid ar ei ol, a phan yn troi heibio cornel gwelent gerbyd modur yn rhedeg ar draws y ffoadur. Cafodd ei niweidio trior ddifrifüJ nes y bu raid ei gymeryd i'r ysbytly. 1) 1 p Ncwùct yc W I' t I 11) (J Yn unci a dymnniad Mr. Bonar Law y mae Arglwj UJ Edmund Tit; b,)t wed i ymgymeryd a'r dyledswyddau o Brit Chwip yr Wrthblaid tel olynydd i Arglwydd Bakarres. Betio. Am gadw swyddfeydd gyda'r amcan o fetio ynglyn a'r ymrysonfeydd gymerant le ar fite-i y bel droed, cafodd George Collins Thomas Chaytor eu dirwyo i gan' punt yr un a'r costau yn New castle yr wytlmos ddiweddaf. R!nvni,r llydrci a lonawr yr oedd 19 tlÜOp. wedi myn'd trwy ddwylo y diffynyddion, ac \r oedd 7,ooop. o'r rhai hyny yn eiw. Ymo-sod ar Suffragettes. Yr wythnos ddiweddaf yr oedd Mrs I'ankiui'st i siarad mewn ncuadd gy- hoeddus yn Croydon Daeth niler o suffrageltes yno at y ,yLufv,\ mewn cerbyd modur, a phan yn d'od i lawr o hono ymosodwyd arnynt, a gyrwyd hwy yn ol i'r cerbyd. Catodd dwy neu dair o lvmynt eu camdrin yn lied erwin. Yr oedd Mrs Pankhurst wedi cyraedd yn gvn.: ach ar r dydd. a chan nas adnabuwvd hi gin y dorf cafodd lon- ydd. Vr ocdd torf fawr wedi casglu o Raen y neuadd, a lluciiid cerrig drwy'r flenestri. •* Dyn Iftnc Meddw. I)N,iv\-d (lyii o'r enw John Hughc. o flaen ynad¡{1 Caernarfon, ddydd Sadwrn, am yr unfed tro ar ddeg. Cybuddid jf o feddwdod ac atreoteidd-dra y noswaith cynt. Dyued- ai yr A^olyyydd VViiliams nad oedd ei ddirwyo yn pet i iddo ddiwygio dim. tr?k.  .O \11 p Fodd bynag, rhoes y fainc ddirwy o 40s. a'r costau arno, neu fis o garchar yn nilTyg talu. 1Í- 1t Ei Gael yn Farw ar y Rheilffordd. Caed gwas (Term, o'r enw Thomas Evans, yn farw ar y rheillfordd ger g-orsaf Cacrwp, fdrcu Givetier diwedd- af. Yr oedd wedi bod mewn ymrysonfa aredig yn SallhtlHl, ddydd lau, a dywedwyd yn y ti-engliciliad y g welwyd et y noson mewn tafarn yn y ^V'yddgrug. d iief*d e:kN N'Ll e' N-j nl\iiL] W Li,- hefo'r trcn, a bernir y bur- iad ti dti'od i l i\ r o'r tren yn Nanerch, ond idiio tyn'd yn mhcilach nag- y bwriavlai. ac iddo ^ychwjn cerdded yn ei o! ar hvd y 1 nell ac i'r tren redetr tioslo. Bcesio yn Nghaernarfon. Nos Sadwrn bu y paffiv\r byd euuog t rcdd'e Welsh yn rhoi arddan^osiad n focsio o flaen tua mil o edryclnvyr ) 11 Mhaiiliwn Cacrn.iiioa. ^'r oedd cr\n v. rlhwynebiad ymysg arueinw yr neiilduol y dref i natur yr arddango^iad, a phe bae amser yn caniatau yn ddi- atr.au buasid uedi g\» neud ymdrech i'w rwystro. Mae'n lkbyg y go(ynir thag- lIaw i ymgeisuyr am seddau ar y Cyngor Sir i wrthwynebu caniatau ar- ddan^osiadau o'r natur yna gael eu cynwys yn nhrwyddedau chwarauyddol. < iwe 1 had IL I v ii ok!t. Yr oedd goneth ieuanc yn A»hford, i.r u:i\\ Lily Cat!, \n fad a byddar er'> trù:-i I!I rnl):ilc:Jd I: h:;¡iri. y mae'n y,i ciyv^ed ac ) ii .i ;;a d. Lu I oddi J; r i r aion SLc-ut, a pharodd v braw o'r nevwdd ad'et iddi ei chlyvv a'i llafar. Mewn IJyihyr a >j^nfenodd ychydig d».:yddiau c} n iddo toddi dywedai y bacligen ei fod wedi gweddio am bum' mlynedd ar i f>duw j. ^v Gwobrvvyc Gwroldeb. Mewn c N, li if, 1 o Gyngor lLu Col- wyn, yr wytl,.iios u hiaen, cyflwvnwyd tystysgrif a 151. mewn aur i N-Iri Robert Ward a James Jones am wroldeb ddangoswyd ganddvnt mewn arbed bywyd cyinrawd iddvnt. Lladrata A 2p. Torodd lladron i mewn i'r Burns Bar, Gs an^emouth, a llaJratasa it oddiyno 4 ?p mewn arian. Tot wyd y tapiau nes y llifodd oddcutu can' galwyn o whisci hyd y llawr. Nis gwyddis sut yr aeth y lladron i mewn gall fed yr holl ddrys- au yn gloedig. •A" Cr w r ad d 1 o; i a i:) 0. Ddydd Sadwin, yn Sural, cymerodd pod war cant o riodasau le ar yr un p: yd. Nid oedc yr un o'r I%v y d d oed. gwragedd t-os ddeuJdeg r iwydd oed. 0 un i saith miuydtl oedd y mwyafril mawr o honait. Yr oedd eu mamau yn rhoi melusion i rai o honynt i'w cadw'n ddibtaw yn tod y ?eremoni. ciidw'ii \i ?:?tod v Cytneryci Gwenwyii ac Edifarhau BlI Ltrw boneddi^ t-s N,ii I.lutidiiiii o'r enw MIs Bevan mewn canlyniad i gymeryd gwenwyn. Yr oedd Mrs Bevan yn efrydydd mewn fterylliaetb, ac ar ol cvmeryd y gwenw.n edifarha- odd a ywa.ddodd am j'I'. chyfeillion ddod a riL. meddyg'yn io.'i i ladd ei effaithiau. Ond yr oedd yn rhy ddi- weddar, bj y druan tarw ymhen ychydig am ier. Tryciiint-I mewn Tlolty. Yn Nhic Forden, Mynwy, foreu Liun caf"-N I intiss Bright, y famaeth, wedi boddi mewn cronell 4, Ixxr ymhen 'achat: yr a eilad. Yr oedd ei dillad nos am t'a i. Bu Miss Bright mewn gwasanaeli- yn Forden am ugaiii I N,r oet.k!is yn :ioff iawn o honi. -it Tr Dyfodol ( ni ru. Mewn c\ irfod o'r Gymtieithas Gen- edlaethol I mreig yn M nchester y dydd o'r icn (h wedai Mr F. E. l lamer fod "ymru wedi cy *raedd safle mewn dat! .-g,td pan yr ¿".Id yn rhaid iddi gymcr 1 ei lie yn ngir'nghorau y cenhedloed Rhaid iddi :sur ei hun yn 01 safon byd yn erbyn .;oreu'r byd Vr oedd 1: ■ yddiant y Cymry mewn gwicidyddi th. me>vn cy; au'a, m.is- nach aph )ce?,yn profi y ?a!ien) sefyll ochr I ochr ag unrl'vw genedl o dan haul. Yr oedd ILIII; (ILlyfOdIll disglaer no edig. -if 41- Gorsaf D.. vvifr ger Caernarfon. Y mae p: aiau o'r orsaf ddiwifr sydd i'w selydlu •. i nghymydogaeih y Waen- fawr, -,er C. I nadon, wedi eu cyflwyno i Gynghor I osbarlh Gwyrfai. Deallir y dcchreuit .r y gwaith rhdblaen. 4. Cwninger, Gostus. Yn Llani dno ddydd L un cyhudd- wyd tri dye. 'r enwau Hugh Jones, T. E. Simon Thomas Williams, o her- whela ar L r ArglwydJ Motyu, Ni daeth \Vi!i nis i'r ilys in<r '-vn ufudd- dod i'r W) s Tysliwyd gap gipar iddo wded r tri • -■ ceisio dal cw ihingod yn Nj^hod y ti1, ddaeth, a ph >r aetii atynt rhoes un o honynt gwn 'incn iddo. Mewn am i iffyniad dywedai Jones a Simon mai ood oddiwrth cr gwaith yr oeddynt ac r ci redeg ar o! cwnhingen a'i dal. Gar y bu Jones o flaen y llys j vn flaen "sro1 ar gyffelyb ^yhuddiadau dirwywyd e! i 10s. a'r costau a Simon i 5s ar costau. Am n.i ddaethai i'r llys mewn ufuud-dod i'r wys dirwywyd Willi ams i 1 p. a'r costau V li l l;tiil-? i ii). ;t'r co?,L;tLi

Advertising

- - - - - - -- - - - -Nil"…

IAthraw Ysgol Amaethyddol…

Mam yn Canfod ei Phlant I…

[No title]

Cymanfa Ddirwestol Gwynedd.\…

Ein Cyfeiilion yn Nghasrnarfon.…

-I Undeb Ysgolion Annibynv,…

Rhai ffeithiau yriglyn a tlechreuad…

- _.- - - - - - - Y TRYCHINEB…

Y Trengholiad ar Gorff Trevanion.