Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Advertising

Advertising

Advertising
Cite
Share

N '• ""V>^ V*r- XX. -VX" »' V >VAV\VV \V '0. XVVV :i J tj', '< ,r: D ( D R- Fl f 1 Til F""x$. ,j "h 111. j, e ill U. 'g. ,1 [I 1',1 ,ç; AJ- 'é J' R' ???-? ?! ? ,!?? ? ?S?=? .+. +*- ??C???? ? =1=. -S  ? ? -?-?——?—. ? ? ? ???N? T ^•^ :TTTHT^? ^h^ ss; mjj ? :1 \J @ t ??-  ??-     ? dlr :E"[OU-SE F. 1:TB" -l=''j-r;R, line m» ^as^y ."«!■»« 1i i «it iiii -&. "J "t<; ::J OAERlfARFON, BANGOR, A PHWLLHELI. ARDDANGHOSIAD NEILLDUOL YR WTTHNOS HON 0 Curbs, Fenders, Coal Vases, Brasses, &c.    STOC HBLAETBACa NA G EEIOSD O f :t, ¡;, ¡ ;.{::l J mom, ¿- > .1 '.è J¡" ,)!¡ 't' ':it" '.I. Cypyrddau Gwydr, Grandfather's Clock, Byrddau Cegin, yr oil yn waith cartref, am y prisiau iselaf yn bo-iibl. Sofas, Couches, Cadeiriau Ce .{in Cryflon, Easy Chairs Hefyd cedwir mewn Stoc gerrym bob amser ugeiniau o Parlour Suites, Over- mantles, Cabinets, Bedroom Suit .as a Bedroom Tables, yr oil o'r designs mwyaf diweddar. Stoc anferth o Linoleums, Floor-Cloths, Mattings, Hearthrugs, &c. i j Gair-vn voddi dew is eyfadd-is i e'uwi nag uurliyw fasnaclidy avail yng Xgiiyi«rii. Mac anawdd gofal ei fderhaii. .7 (»¡ c. 'I coy fae pob dodrefnyn yn w y gcliir rhotldi y diUcniad Ihvyraf vn ldo. lae ein prisiau rnor isel y gall Imsncs aufertli a pluollit byehau eu < wncutimr. ini(l Vjt ar(? gy<ln liyjr ond ar gyfrif ei H tcicr .? y?'af? g'w?w? b?h uodrefuyii y pet? ha?d at yM y byd i? bwrcas ?  T!? Aruldal"¡O'ho.l.a.l' u ol o bob0 l ,1-1 'rDI I -?i??? U ?\ ij? ?O%& ??f?< ll!. r 'L" I' Deuwcl yn fuan a manieisiUyel ar y cylie lnva, ncu ani niwch am ein rata logu's. I • RHODDIX ¥ SYLW MANY.L\F I OilDNUS l>i>l iiBYNIR G Y'i A'I> T.. 1 J I I. t""i ¡ L "I C -J V I Tear cludiad i'r Station igosat, nea cludir yn ein Covered Vans. ( -6' :r-r- :IIB!t'" r- _na- JS 7" -).T.' "Z- 1 Dymuna G.J. alw sylw neiilduol at adrau y CARPETH, LINOLEUMS, a FLOOR- CLOTHS. Y mae yn w, byddus trwy bob man erbyn 11Y11 fod y STOj gedw:r g'anddo gYl118i11t B'TIDAIR GVl AITH aL uIlrhr\N Fasnachdy arall yng I?GOGLEDD CYMR .J, ai fod yn gwerthu. hynod o isel. ^.CASH OK. CREDIT Anfo iwch am un o'r Catalogues 1. ——?.??? Aon K U 1.? ? C-wne pob math o I Ai affwHfit/li ,r) t: r+H;i IS i I &4\, tJ6 G wI AI v iiTzr."x? £ r.- •. »■ yB rhfed a destlus yn ¡ 1 1".1.1ö u- t1 t L1. ¡ Swyddfa'r UDGORN.  Rhoddir sylw arbenig i bob archeb a ymddiriedir in gofal, a gwneir y gwaith yn lan a dioed. Gwneir pob math o A .r ff"" .ah lJ d !Cft $1' i;1 f!T t", t f; die \lY ;j: aatoMJK'so" :t, j -r III iinmimm yn rhad a destlus yn ".w .L .1_.1 C, ):" UJ ,-L J.. i OJ ,c. *?"?"? -.r' (' O N: i3 w -y- (Ai t  I i5wyCi*J. £ U-L?G.URN. I Rhoddir sylw arbenig i bob archeb I a y m d d i r gofal, a gwneir y | gwaith yn Jan a ci ioe gnvaj, 1 ().ill cL lL i 'to i  ¡ i" f; f\! ¡ U ,] « I LriVMMIHV i Dnnrni' 9, P„ I' L?!? h?hlh & ?. L n: I e ft) t 5.. ,-i I Wine & Spirits sfthsals, r.! I I 'v n f '1_ i STATION SQUARE, I P \11 I I- I PWLLHl ;,J. II Tarragona Port per i;i'olt:e .(.1.. C".A t-' L ,-J I.. Fine Old Duro Port 2 II Invaiid Port j, Whisky, Gin, h u i-ii from Brandy from ;j A Choice Select -n oi High-Class Wines & S: its in Stock Prices on ion. A_C- -r_ m"1 =-"1,1:1' t' q.j,¡! ¡ r,' [ TiiO Fwiilicli Brick Ú: Pipe Do U 11 aN l»u'UCliW i id YFTi! NEWVId) nr. -i, i WNia'TiiL'liV. \d: • <d\ iiivdi!1 > ):. ..1 ? )'r.?c. I'en >? u I: .i'.n A'naetli- ¡ 1. \'d''r.i (?'i.?.?) i?. P?r? IJlo'lau 'pob luai1.1 n '.?-i p.t?: eri'il!. Y Prisiau id w vaf h ,1. ac iiyhyr::rd ]).vl». L Am yr. yn — Y Gwaitf !!iy at'u, lArdlh )!. LJ ¡' i ¡-$" ? iTJ? AA r? r! j.? L? p t f¡ _l. 'l. u.6. .r fI' T't d T¡1 Tu viju Eaoedd O yo Ddibcdu,' J l.J 4J J UU.V\J Lleuwi Daneo &c W. G. G. AI L; \J¡ ry j.lJ:i't). 1, Day View Terrace. AWL 1. t i Oriau o g y boreu hvd S vr i Rats. \J1a'K, M' '< OCK IN !Cii KS I,. ¡) '.) 1.-1 J 0 1? .?iHKrTi.K? _r.t',¡;" ?.; !so?. Rel.aiile" R .t IN>• fc.->i;. L .i i not touch ii. Vf-rmiu dry up arn! 5eav •• t;<> sn>' !L 1)¡- (),¡.. and i'- • t 2,1 (;. W. Sold by Cbenii^N. Auo>-a f->v Pwlihcli J. BAU>V. IN J(»: I•: i: Viili Street. ? I 0 bw; s i Oai-feddtinwyr a Contractors I h ¡ l', R. HE 39. NEW ROW, Pwllheli, wneud yn iiysbys ei fod yn bared i ymgymeiyd a The:, Piastre a Cementio, a Gwarentir pc i> Boddlonrwydd. Rhoddir I £ stimales rhad. Teimla R. 1. P vn dra diolchgar am b> ib eefoogaelh. *W EVERY WOMAN oa bcnr] '2 Stamps for cur V,2 page Illus- J t L.t 11 (,k L'O lt:i nil) VtiUl ioforili. l.OU '•"••v I-ifgi'si'' t; :.• jd ii.:j.r.i«sions may he 1 !••-•' V UV -i(■ ] v ]. d. :m1.:Ehr.i. Clare most House, Dalstoa Lane. Londor. ..— CIMO-BANE —. THE NEW iNSECT KILLER. KILLS FIcas. Lice, Moths. Wacki-ceiLs nnd all Insects. NoN-roiM'Nors. ? S"ld l.v ClifinUts. Pi: 5 6,1. c: 1 ?"g, Id. G. W. Harrison. Chemist, Restding, .-)Ii, I ga Sin- I- AOIESS iii, ¡ I B U' s APIOL and STEEL PILLS \:C unri va lled for all Irregularities, &c., they spedmy djcf i..d r.-erer fail to :111eviat. all uffering. are tin Best of all Pills for Woman Ll por hax, "i all or post free from ■ -LR MAKT7lr. LW <Ll 7.