Hide Articles List

21 articles on this Page

Advertising

PWLLHELI.

LLITHFAEN I

LLANAElHAIAliN.

1U IW.I

cy-fleusterau Teithiol rhwng…

DiHaniad y Ficer.

-u - Rhosteo i Farvt?olaeth.

Tan mewn Capel.

Bachgen yn 3oddi.

Y Suffragettes Eto.

Capten Scott wedi Trengu.

News
Cite
Share

Capten Scott wedi Trengu. WEDI CYRAEDD Y PEGWN DEHEUOL. Y mae Capten Robert Falcon Scott wedi trengu yn ei antur i'r Pegwn De- heuol, ynghyd a'r pedwar dyn ddewis- i wyd ganddo o'r fintai i'w ddilyn ar y rhan olaf o'r daith. Cyrhaeddasant y Pegwn ar Ionawr i8ted, 1912, wedi cwrdd ag ystormydd na fu eu cyffelyb yn hanes yr un antur- iaethvvr o'r blaen, ac ar eu taith yn ol cawsant dywydd ofnadwy. Bu'r mor- wr Evans, fel y tybir, tarw mewn can- lyniad i ddamwain, trengodd Capten Oates oddi\\ rth eft'eithiau'( oerni, a bu farw Capten Scott, Dr Wilson, a Lieut Bowers, o newyn ac eisieu yn y storm ar Fawrth 29ain. Yr oedd y Norwegiad, Capten Amunsden, wedi cyraedd y Pegwn tua phum' wythnos o flaen Capten Scott, ond ni chafodd ef dywydd cyffelyb i'r hyr. a gyfarfu y fintai Brydeinie:. Dygwyd y newydd am y trychineb ofnadwy gan y Terra Nova, y llong yn yr hon yr aeth Capten Scott a'i barti allan ar eu hantur enbyd. Cychwyn- odd y llong o Gaerdydd ar Mehefin 15, 1910. Cynwysai y parti bedwar-ar- hugain o swyddogion a dynion yn hyddysg ymhob cangen o wyddoniaeth, a phymtheg o forwyr, yn cynwys deg o swyddogion o'r Llynges. Ymunodd Capten Scott a Lieut. Evans y parti yn Cape Town, ac ar ol cyraedd Lyttelton, New Zealand, cymerodd ar fwrdd y llong nifer o ferlod a chwn, y rhai oedd wedi eu haddasu i oddef yr oerni mwy- at, a gallai y merlod, meddir, fyw ar ychydig iawn o borfa. Cymerodd Capten Scott gydag ef ddigon o ymborth i barha ) am dair blynedd, wedi ei bacio yn otalus mewn bocsus, pob bocs yn ddigon ysgafn i ddyn allu ei gar io, ac yr o ,!d ganddo geir llusg i'w cludo hyd y rh JW, a lie yn y rhai hyny i gynwys tunell o danwydd a thunell o fwyd. Gadawsant New Zealand ar Tach. ,29, 1910, a chyrhaeddw)- Penrliyn Evans ar Ionawr gfed, if i i. Glan- iasant yno acymranwyd yn dwy fintai a darparodd Capten Scott bi f-wersyllfa tros y gauaf, a selydlodd wt syllfaoedd yma ac acw ar y rhew mait! Yn ol yr hysbysrwydd a geid oddi- wrth Capten Scott pan o ft vn cant a haner o filltiroedd i'r Peg ,> n, bu y sivvrnai yn liawn o anturiaet au enbyd. Bu agos iddynt golli yr holl gwn oedd ganddynt unwaith, a thro t all torodd y rhew y teithient hyd-ddo, 1 bu raid iddynt hwy a'r merlod neidic o ddarn i ddarn o'r rhew toredig am :u bywyd. Yr oedd y tywydd ar brydiau yn erwinol i'r eithaf, di>gynai y tymher dd i lawr 77 gradd iSI;1"7 zero Dyvvedai Capten Scott cyi, cychuyn y byddent yn dechreu ar ran oiat o'r siwrnai am y Pegwn yn Hydref, 1911. Byddai raid iddynt deithio dros wyth cant o filltiroedd, tros y rhow, ac nis gallent wneud ond tua deng neu bym- theng milltir y dydd. Byddai hyny yn golygu, meddai, y cyrhaeddent y Peg- wn tua Rhagfyr—os y cyrhaeddent yno o gwbl. Costiodd yr anturiaeth, fei yr amcan-j gyfiifir, tua 40,ooop. C:: franai y Llywodraeth Brydeinig 20,OOOP, a chaed i 5,ooop. trwy gyfraniadau. Dis- gwylid hefyd y byddai i A wstralia a New Zealand gyfranu. MRS SCOTT. Y mae Mrs Scott, priod Capten Scott, ar ei ffordd o San Francisco i New Zealand, a chyrhaedda ben ei thaith ymhen tua pythetnos, a'r pryd hwnw y clyw hi gyntat y newydd trist am farwolaeth adfydus ei r.

IY Barnwr a'r Cynrychiolydd…

¡I j Tan yn Swyddfa'r I I…

II ! Cwymp Ofnadwy

! Cyhuddo Milwr o Ladrad i

Gwasanaeth Cymreig yn Egiwys…

[No title]

-V- I (Bobc?aetbau. |

YMADAWIAD Y PARCH. J. SAM-…

Advertising