Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

21 articles on this Page

Advertising

PWLLHELI.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

PWLLHELI. OVBORDDIADAU SABBOTHOL Cliwcf. 16 a. re ilart |\ A), am 10 a 6, Parch J. KHyrtderch, ? ?weip? ?.. ?? Seianig (A.) Cardiff Poa i, am 11 a 6-30, Parch D. W. Roberts, Gweiaid'?g. Penmount (M.C.), am 10, Mr Jones, Edeyrn, am 6, Parch J. Pu e=ton Jones, M A., Guein- idog. Salem ''M.C.), am 10 a 6, Parch. J. Glyn Davies, Rhyl. Capel Sei nif (NI.C.) Ala Road am il a 6-30, ParCH John Evans, Gweinidog. Tabernacl (B.), am 10 a 6, Parch H. Eiyri Jones, Garn Dolbecmaen. Hen Gapel y Bedyddwyr North Street, am 2. Vsgol. Vrsgol (renhadol iM.C.). Sand Street, am ]0, Parch J. Puleaton Jonc, NJ. A. am (;. Mr Jonts Edeym am 2, Vsgol. Vsgol Genhadol North Street (A.), am 10 a 6, Cyfarfod Gwedd'; am 2, Ysgol. r" South Beach (M.O.)am 2, Parch W. Lewis Joues, Babell. Tarsis (M.C), am 10 a 6, Parch W. Lewis Jones, Babell. Seion (W.) am 1( Parch D. M. Griffith, Cor- wen (gynt Nefyn; am 6, Parch D. Thomis, Gweinidog St. Pedr, 9-30 a (Cymrae), 11 a 6 (Seisn g) P..r\h. J. Ed war B.A., Ficer, a'r Parch. T. Woodings, B.A Ourad. Cenbad: eth I yd. North Street, R.G., am 10-30, Offeren Sane a:dd, am 2, Ysgol; am 6-30 Pregeth Gymrae. gan y Parch P. Merour, bent d'Cisiwn LLWYDDIANT. — Llongvfarchwn Mr. Tom Tudor Ovren, mab Mrs. Owen, 65, High Street, ar ei lwydd yn pasio arholiad Bwrdd Masnach fel capten. APWYNTIADAL —Y mae Mr. W. Charles Evans, B. A., B Sc., Rhianfa, South Beach, wedi ei apwyntio yn Arolygydd Ffati oedd o dan y Swyddfa Gartrefol, mew > canlyniad i arholiad ynglyn a'r Civil 'ervice. Hefyd, y mae Miss Muriel Prce, B.A o'r Ysgol Ganolraddol, w.di ei chytddethol yn aelod o Bwyllgor Addysg Sir Gaer. narfon. CYMDEITHAS LENYDDOL PENLAN.- Nos Wener diweddaf o dan lywyddiaeth y Parch J. Rhj Idderch, caed anerch- iad rhagorol gan Mr Alexander Parry, B. A., ar "Y dyn a'i wlad." Pasiwyd diolchgarwch gv. resocaf y Gymdeithas i Mr Parry am ei anerchiad ar gynyg- iad Mr O. H. I oberts, Shop yr Eifl, ac eiliad Mr D. John Jones, ac ategwyd gan y llywydd. CYMDEITHAS LENYDDOL SALEM—Nos Wener diweddaf, yn y Gymdeithas uchod, o dan lywyddiaeth y Parch. John Hughes, B.A., B. D., cafwyd papur rhagorol ar "Ysbrydegiaeth" ("Spiritualism") gan Mr. Maxwell Murtay. Siaradvvyd ymhellach gan y Mri. Samuel Jones, John Rowlands, J. Griffith Jones, Robert Murray, yn nghyd a'r llywydd. Diolchwyd yn gynes i Mr. Murray am ei bapur dyddorol. PRIODAS.—Boreu Gwener diweddaf, yn nghapel y Wesleyaid, Criccieth, un- ( wyd mewn glan briodas Mr. Richard Jones, Sand Street, a Miss Gwen Rob- erts, Abererch Road. Gwasanaethwyd gan y Parch. W. Phylip Roberts, Hen Golwyn, brawd y briodferch. Y gwas ydoedd Mr. H. Roberts, a'r forwyn, Miss Nell Jones, chwaer y priodfab. Rhoed y briodferch ymaith gan ei thad, Mr. Richard Roberts. Eiddunwn i'r pAr ieuanc hir oes a phob Iwc yn eu bywyd newydd. DARLUNIAU BYW.—Dal i gynyddu yn barhaus y mae y cynulliadau yn y Neuadd Drefol i weled y darluniau byw ddangosir gan Gvvmni yr Anglo-Cymric Cinemas. Eglur yw hyn fod y darlun- iau ddangosir yn enill cymeradwyaeth y dorf. Y mae y darluniau yn rhai chwaethus, a gofelir eu newid ddwy waith yn yr wythnos. Y maent wedi trefnu darluniau o deitlau dyddorol dros ben ar gyfer yr wythnos hon, a sicr genym y cant y gefnogaeth ddyl- adwy. Haedda Mr. Browne, y goruch- wyliwr, glod mawr am y modd y cerir y gweithrediadau drwodd. MARW'N Y GWALLGOFDY.—Yr wyth- nos ddiweddaf, yn Ngwallgofdy Din- bych, bu farw Mr. Robert Hughes, Llanengan, yr hwn fu gynt yn ysgol- feistr, ac a fu am flynyddau yn glochydd Eglwys Llanengan. Yn ei hen ddydd- hu ffawd yn ang-haredig wrtho, a T,? gjr  iddo fyn'd i nawdd tlotty Pwll- i?), ac oddiyno drachefn cymerwyd ef i'r gwallgofdy. Yr oedd yn hen gym- criad hynod iawn. Honai ei fod yn pcrthyn i'r teu'u brsuhinol, ac ysgrif- enai atynt ar achlysurcn arbenig. Credai hefyd ei fod yn meddu ar allu i ddwyn ffawd i !-an pwy bynag y cyff- yrddai ei 1 nv yrddynt. TEML SOAR.—Agorwyd y Demi am 7-30 nos Kerch or diweddaf, yn Festri Penmourt. A -ddewiswyd y swydd- ogion canlynol m y chwarter nesal Prif Dr.,mlydd, Darcn. D. E. Davies Ysgrifenydd A anol, Mr. R. Barker Jones Ysgrifet dd, Mr. Wm. Hughes, Awelon Ysg ifcnydd Cynorthwyol, Willie John Jones Dirprwywr, Parcb. Henry Rees Dirprwywr etholiadol, Mr. Thomas Ellis. Da rllenwyd llythyr g-an y Pdrch Henry Rees oddiwrth yr Uwch Demi yn croesawu y gwaith da sydd yn cael ei wneud gan y Temlau, ac yn erfyn ar i'r aeljdau wneud eu goreu er cael mwy i ymuno. Bydd cyfarfod cyhoeddus yn cael ei gynal nos Fercher yn Hen Gapel y Bedydd- wyr, am 7-30 o'r gloch. CYMDEITHAS LENYDDOL SOUTH BEACH. —Nos lau diweddaf, yn y Gymdeithas uchod, traddododd y Parch. John Evans, Ala Road, anerchiad ar Rai o'r prif syniadau ar athrawiaeth yr lawn." Y Llywydd oedd y Parch. D. E. Davies, Glyn. Olrheiniodd Mr. Evans y prit syniadau o'r oes apostol- aidd i lawr i'r dyddiau hyn, a rhoddwyd iddo wrandawiad tra astud. Gwnaed sylwadau pellach gan y Mri. J. Jones, J. T. Owen, J. Robinson, Mrs. D. E. Davies, Miss Hughes, Post Office, y Llywydd, &c. Pasiwyd diolchgarwch calonog y Gymdeithas i Mr. Evans am y fath anerchiad dyddorol, ac hysbysai amryw o'r aelodau eu gofid am nad yw yr ieuengctyd yn cymeryd gafael mewn materion fel hwn. Datganai y cyfeill- ion eu gobaith y >yddai Mr. a Mrs. Evans yn ddedw 'N id iawn yn maes newydd eu llafur yn Milffwrdd. CYNGERDD Y BABANOD.—Nos Fawrth diweddaf cynhaliwyd cyngerdd llwydd- ianus iawn yn y Neuadd Drefol gan fabanod Ysgol Troedyrallt. Yn absen- oldeb y llywydd penodedig, sef Dr. O. Wynne Griffith, y Maer, cymerwyd y gadair gan yr Henadur Maurice Jones, Ysw., U.H ond anfonodd y Dr. rodd sylweddol at y mudiad, am yr hyn y diolchwyd iddo. Yr oedd y neuadd yn llawr hyd yr ymylon, a gwnaed elw clir o i )P., yr hyn a roddir tuag at sicrhau pe ant diffodd tan i'r dref. Aeth y plan' y rhai a ddysgwyd gan Miss M. A. Jo ;s, y brif athrawes, yn cael ei chynorthv o gan yr athrawon eraill, drwy y g thanol ranau o'r rhaglen gyda med: Jer a deheurwydd nodedig, a rhoed dynt gymeradwy- aeth trwdfrydig dr hefn a thrachefn gan y cynhulliad.. iolchwyd yn gynes i Miss Jones a'r hrawon eraill a'r plant, a'r gynygiad Henadur Maurice Jones, yn cael ei eil gan y Cynghorwr Hugh Pritchard. CYMDEITHAS Y NI RCHED IEUAINC.- Nos Fercher diwej, ;f, yn Festri Capel Ala Road, cynhaliu d cyfarfod amryw- iaethol, o dan lyv ddiaeth Mrs. H. Pritchard. Dechr.. -vyd trwy adrodd Salm a Gweddi yr .uglwydd. Cymer- wyd rhan trwy ad dd a chanu gan amryw o'r aelodai ieuengaf. Yn y gystadleuaeth ar ad odd hanesyn oedd wedi cael ei ddarlle,- yn y cyfartod yr wythnos cynt, yr oreu oedd Saliie Griffith 2i', E. J Green. Adrodd Salm, laf, J. Robe. 2il, M. Wright. Cafwyd caneuon gan Miss E. W. Jones a B. Jones, ac adroi-iiad o Damwain mewti Chware l mewn Chwarel" g n Mrs. Dowsing, Church Place. Yn -.tredl,- iawn daeth Miss Jones, Nantlle 4ouse, i'n gwasan- aethu, a chawsom ddwy gan ganddi. Darllenodd y Lywyddes tythyr oedd wedi ei dderbyn oddiwrth un o'r aelod- au sydd yn yr Ystvtty, a pharodd ei gynwysiad lawenydd mawr, yn t)eill- duol i'r rhai sydd yn gofalu am y Guild. Pasiwyd i anion ein cofion ati, ac addawodd amryv. o'r aelodau ysgrif- enu ati. Cafwyd gair gan Mrs. Davies ac eraill. Diwedcwyd trwy adrodd Emyn Weddi.

LLITHFAEN I

LLANAElHAIAliN.

1U IW.I

cy-fleusterau Teithiol rhwng…

DiHaniad y Ficer.

-u - Rhosteo i Farvt?olaeth.

Tan mewn Capel.

Bachgen yn 3oddi.

Y Suffragettes Eto.

Capten Scott wedi Trengu.

IY Barnwr a'r Cynrychiolydd…

¡I j Tan yn Swyddfa'r I I…

II ! Cwymp Ofnadwy

! Cyhuddo Milwr o Ladrad i

Gwasanaeth Cymreig yn Egiwys…

[No title]

-V- I (Bobc?aetbau. |

YMADAWIAD Y PARCH. J. SAM-…

Advertising