Skip to main content
Hide Articles List

21 articles on this Page

Advertising

PWLLHELI.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

PWLLHELI. OVBORDDIADAU SABBOTHOL Cliwcf. 16 a. re ilart |\ A), am 10 a 6, Parch J. KHyrtderch, ? ?weip? ?.. ?? Seianig (A.) Cardiff Poa i, am 11 a 6-30, Parch D. W. Roberts, Gweiaid'?g. Penmount (M.C.), am 10, Mr Jones, Edeyrn, am 6, Parch J. Pu e=ton Jones, M A., Guein- idog. Salem ''M.C.), am 10 a 6, Parch. J. Glyn Davies, Rhyl. Capel Sei nif (NI.C.) Ala Road am il a 6-30, ParCH John Evans, Gweinidog. Tabernacl (B.), am 10 a 6, Parch H. Eiyri Jones, Garn Dolbecmaen. Hen Gapel y Bedyddwyr North Street, am 2. Vsgol. Vrsgol (renhadol iM.C.). Sand Street, am ]0, Parch J. Puleaton Jonc, NJ. A. am (;. Mr Jonts Edeym am 2, Vsgol. Vsgol Genhadol North Street (A.), am 10 a 6, Cyfarfod Gwedd'; am 2, Ysgol. r" South Beach (M.O.)am 2, Parch W. Lewis Joues, Babell. Tarsis (M.C), am 10 a 6, Parch W. Lewis Jones, Babell. Seion (W.) am 1( Parch D. M. Griffith, Cor- wen (gynt Nefyn; am 6, Parch D. Thomis, Gweinidog St. Pedr, 9-30 a (Cymrae), 11 a 6 (Seisn g) P..r\h. J. Ed war B.A., Ficer, a'r Parch. T. Woodings, B.A Ourad. Cenbad: eth I yd. North Street, R.G., am 10-30, Offeren Sane a:dd, am 2, Ysgol; am 6-30 Pregeth Gymrae. gan y Parch P. Merour, bent d'Cisiwn LLWYDDIANT. — Llongvfarchwn Mr. Tom Tudor Ovren, mab Mrs. Owen, 65, High Street, ar ei lwydd yn pasio arholiad Bwrdd Masnach fel capten. APWYNTIADAL —Y mae Mr. W. Charles Evans, B. A., B Sc., Rhianfa, South Beach, wedi ei apwyntio yn Arolygydd Ffati oedd o dan y Swyddfa Gartrefol, mew > canlyniad i arholiad ynglyn a'r Civil 'ervice. Hefyd, y mae Miss Muriel Prce, B.A o'r Ysgol Ganolraddol, w.di ei chytddethol yn aelod o Bwyllgor Addysg Sir Gaer. narfon. CYMDEITHAS LENYDDOL PENLAN.- Nos Wener diweddaf o dan lywyddiaeth y Parch J. Rhj Idderch, caed anerch- iad rhagorol gan Mr Alexander Parry, B. A., ar "Y dyn a'i wlad." Pasiwyd diolchgarwch gv. resocaf y Gymdeithas i Mr Parry am ei anerchiad ar gynyg- iad Mr O. H. I oberts, Shop yr Eifl, ac eiliad Mr D. John Jones, ac ategwyd gan y llywydd. CYMDEITHAS LENYDDOL SALEM—Nos Wener diweddaf, yn y Gymdeithas uchod, o dan lywyddiaeth y Parch. John Hughes, B.A., B. D., cafwyd papur rhagorol ar "Ysbrydegiaeth" ("Spiritualism") gan Mr. Maxwell Murtay. Siaradvvyd ymhellach gan y Mri. Samuel Jones, John Rowlands, J. Griffith Jones, Robert Murray, yn nghyd a'r llywydd. Diolchwyd yn gynes i Mr. Murray am ei bapur dyddorol. PRIODAS.—Boreu Gwener diweddaf, yn nghapel y Wesleyaid, Criccieth, un- ( wyd mewn glan briodas Mr. Richard Jones, Sand Street, a Miss Gwen Rob- erts, Abererch Road. Gwasanaethwyd gan y Parch. W. Phylip Roberts, Hen Golwyn, brawd y briodferch. Y gwas ydoedd Mr. H. Roberts, a'r forwyn, Miss Nell Jones, chwaer y priodfab. Rhoed y briodferch ymaith gan ei thad, Mr. Richard Roberts. Eiddunwn i'r pAr ieuanc hir oes a phob Iwc yn eu bywyd newydd. DARLUNIAU BYW.—Dal i gynyddu yn barhaus y mae y cynulliadau yn y Neuadd Drefol i weled y darluniau byw ddangosir gan Gvvmni yr Anglo-Cymric Cinemas. Eglur yw hyn fod y darlun- iau ddangosir yn enill cymeradwyaeth y dorf. Y mae y darluniau yn rhai chwaethus, a gofelir eu newid ddwy waith yn yr wythnos. Y maent wedi trefnu darluniau o deitlau dyddorol dros ben ar gyfer yr wythnos hon, a sicr genym y cant y gefnogaeth ddyl- adwy. Haedda Mr. Browne, y goruch- wyliwr, glod mawr am y modd y cerir y gweithrediadau drwodd. MARW'N Y GWALLGOFDY.—Yr wyth- nos ddiweddaf, yn Ngwallgofdy Din- bych, bu farw Mr. Robert Hughes, Llanengan, yr hwn fu gynt yn ysgol- feistr, ac a fu am flynyddau yn glochydd Eglwys Llanengan. Yn ei hen ddydd- hu ffawd yn ang-haredig wrtho, a T,? gjr  iddo fyn'd i nawdd tlotty Pwll- i?), ac oddiyno drachefn cymerwyd ef i'r gwallgofdy. Yr oedd yn hen gym- criad hynod iawn. Honai ei fod yn pcrthyn i'r teu'u brsuhinol, ac ysgrif- enai atynt ar achlysurcn arbenig. Credai hefyd ei fod yn meddu ar allu i ddwyn ffawd i !-an pwy bynag y cyff- yrddai ei 1 nv yrddynt. TEML SOAR.—Agorwyd y Demi am 7-30 nos Kerch or diweddaf, yn Festri Penmourt. A -ddewiswyd y swydd- ogion canlynol m y chwarter nesal Prif Dr.,mlydd, Darcn. D. E. Davies Ysgrifenydd A anol, Mr. R. Barker Jones Ysgrifet dd, Mr. Wm. Hughes, Awelon Ysg ifcnydd Cynorthwyol, Willie John Jones Dirprwywr, Parcb. Henry Rees Dirprwywr etholiadol, Mr. Thomas Ellis. Da rllenwyd llythyr g-an y Pdrch Henry Rees oddiwrth yr Uwch Demi yn croesawu y gwaith da sydd yn cael ei wneud gan y Temlau, ac yn erfyn ar i'r aeljdau wneud eu goreu er cael mwy i ymuno. Bydd cyfarfod cyhoeddus yn cael ei gynal nos Fercher yn Hen Gapel y Bedydd- wyr, am 7-30 o'r gloch. CYMDEITHAS LENYDDOL SOUTH BEACH. —Nos lau diweddaf, yn y Gymdeithas uchod, traddododd y Parch. John Evans, Ala Road, anerchiad ar Rai o'r prif syniadau ar athrawiaeth yr lawn." Y Llywydd oedd y Parch. D. E. Davies, Glyn. Olrheiniodd Mr. Evans y prit syniadau o'r oes apostol- aidd i lawr i'r dyddiau hyn, a rhoddwyd iddo wrandawiad tra astud. Gwnaed sylwadau pellach gan y Mri. J. Jones, J. T. Owen, J. Robinson, Mrs. D. E. Davies, Miss Hughes, Post Office, y Llywydd, &c. Pasiwyd diolchgarwch calonog y Gymdeithas i Mr. Evans am y fath anerchiad dyddorol, ac hysbysai amryw o'r aelodau eu gofid am nad yw yr ieuengctyd yn cymeryd gafael mewn materion fel hwn. Datganai y cyfeill- ion eu gobaith y >yddai Mr. a Mrs. Evans yn ddedw 'N id iawn yn maes newydd eu llafur yn Milffwrdd. CYNGERDD Y BABANOD.—Nos Fawrth diweddaf cynhaliwyd cyngerdd llwydd- ianus iawn yn y Neuadd Drefol gan fabanod Ysgol Troedyrallt. Yn absen- oldeb y llywydd penodedig, sef Dr. O. Wynne Griffith, y Maer, cymerwyd y gadair gan yr Henadur Maurice Jones, Ysw., U.H ond anfonodd y Dr. rodd sylweddol at y mudiad, am yr hyn y diolchwyd iddo. Yr oedd y neuadd yn llawr hyd yr ymylon, a gwnaed elw clir o i )P., yr hyn a roddir tuag at sicrhau pe ant diffodd tan i'r dref. Aeth y plan' y rhai a ddysgwyd gan Miss M. A. Jo ;s, y brif athrawes, yn cael ei chynorthv o gan yr athrawon eraill, drwy y g thanol ranau o'r rhaglen gyda med: Jer a deheurwydd nodedig, a rhoed dynt gymeradwy- aeth trwdfrydig dr hefn a thrachefn gan y cynhulliad.. iolchwyd yn gynes i Miss Jones a'r hrawon eraill a'r plant, a'r gynygiad Henadur Maurice Jones, yn cael ei eil gan y Cynghorwr Hugh Pritchard. CYMDEITHAS Y NI RCHED IEUAINC.- Nos Fercher diwej, ;f, yn Festri Capel Ala Road, cynhaliu d cyfarfod amryw- iaethol, o dan lyv ddiaeth Mrs. H. Pritchard. Dechr.. -vyd trwy adrodd Salm a Gweddi yr .uglwydd. Cymer- wyd rhan trwy ad dd a chanu gan amryw o'r aelodai ieuengaf. Yn y gystadleuaeth ar ad odd hanesyn oedd wedi cael ei ddarlle,- yn y cyfartod yr wythnos cynt, yr oreu oedd Saliie Griffith 2i', E. J Green. Adrodd Salm, laf, J. Robe. 2il, M. Wright. Cafwyd caneuon gan Miss E. W. Jones a B. Jones, ac adroi-iiad o Damwain mewti Chware l mewn Chwarel" g n Mrs. Dowsing, Church Place. Yn -.tredl,- iawn daeth Miss Jones, Nantlle 4ouse, i'n gwasan- aethu, a chawsom ddwy gan ganddi. Darllenodd y Lywyddes tythyr oedd wedi ei dderbyn oddiwrth un o'r aelod- au sydd yn yr Ystvtty, a pharodd ei gynwysiad lawenydd mawr, yn t)eill- duol i'r rhai sydd yn gofalu am y Guild. Pasiwyd i anion ein cofion ati, ac addawodd amryv. o'r aelodau ysgrif- enu ati. Cafwyd gair gan Mrs. Davies ac eraill. Diwedcwyd trwy adrodd Emyn Weddi.

LLITHFAEN I

LLANAElHAIAliN.

1U IW.I

cy-fleusterau Teithiol rhwng…

DiHaniad y Ficer.

-u - Rhosteo i Farvt?olaeth.

Tan mewn Capel.

Bachgen yn 3oddi.

Y Suffragettes Eto.

Capten Scott wedi Trengu.

IY Barnwr a'r Cynrychiolydd…

¡I j Tan yn Swyddfa'r I I…

II ! Cwymp Ofnadwy

! Cyhuddo Milwr o Ladrad i

Gwasanaeth Cymreig yn Egiwys…

[No title]

-V- I (Bobc?aetbau. |

YMADAWIAD Y PARCH. J. SAM-…

Advertising