Hide Articles List

16 articles on this Page

Advertising

NODION A HANESION.

News
Cite
Share

NODION A HANESION. Cael CorfT Dynes ar y Ffordd. Ddydd Iau diweddaf cafwyd corff dynes, tua deugain rrhvydd oed, o'r enw Annie McCormick, ar y brif ffordd yn Werneth Low. Yr oedd y dran- cedig wedi ei gosod fel pe yn eistedd a'i chefn yn gorlf%)-s ar y cia wdd. Y r oedd archoliion dyfnion ar ei phen, ac olion y cymerodd ymdrech galed le ar y ffordd. Dydd Gwener dygwyd un o'r enw William Smith o flaen y llys at amheuaeth ei fod yn euog o achosi marvvolaeth y ddynes trivy guro ei phen yn erbyn y mur. Gwadai y cyhuddedig ei fod yn euog, a gohiriwyd yr achos hyd ddydd Llun i aros hyd nes y cymer- ai y trengholiad le. Masnach yn Dal i Wella. Yn o! adroddiadau Bwrdd Masnach am lis Ionavvr y niae masnach y wlad j yn dal i wella. Yr oedd cynydd bron ymhob cangen hyd yn nod ar ffigyrau eithriadol y flwyddyn ddiweddaf, yn arbenig felly mewu coltwm a gwlan. ir Crogi c'i Hun yn y Carchar. Yr o Id William Barclay, arwerthwr o Notti brham, yn y carchar yn arcs ei brawt a amryw o gyhuddiadau, a dydd lati diw ddaf crogodd ei hun yn ei gell helo i fr-sus. Yr oedd wedi ysgrifenu ar y p: red y geiriau a g;iiii)-n :I Y benyd v edi ei thalu dim angen tyst- ion." I Roedd Barclay yn lleidr medrus. YmfakHCli yn y flfaith y bu fyw am ugain p. ynedd yn hollol ar arian wedi eu cael trwy dwyll. Hunar iaddiad Genet h Ieuanc Ddyc d Mawrth diwr idaf cyflavvnodd geneth ieuanc hun hddiad. trwy saethu J hun, yn un o heolydd Uun- dain. y ferch ieu;.nc oedd Marie Kilpingion Prescind, a gwasanaethai fel vsgrifenyddes yn swyddfa ei thud, William Thomas Presshtnd, peirianvdd. V r oedd y drancedig yn eneth barchus ac o deulu da, ac nis gvvyddis beth a In i r achos c'r trychineb. Dihaiigfa Gyfyng Efrydwyr. Vn ntjvvestta'r merched yn Ngboleg y HI ifysgol, Bangor, to-odd tan allan yn un o'r ystafelloedd a ddelid gan ddwy o'r efrydwyr. Llwyddndd y merched 1 ddiffodd y Itlamau wedi ymdrech tuwr. ond nid cyn y dinystr- iwyd amryw ddilladau a rhan o'r dod- retn. Catodd un o'r merched ei llosgi'n dost yn ei dwvlo a'i breichiau. Danivvain Fawr nievvn G ofa. Diguvddodd dam wain dditrifol lawn mewn glofa yn Rainwoah. ger Don- caster, trwy i beiriant codi (Lq gael ei or-ddirwyn a myn'd allan o reol. Cafodd tri-ar-ddeg eu lladd ac anafwyd pump eraill yn ddifrifol. Gael Cor If ar Draoth Colvv/n. Brydnawn Gwcner diweddat caed dillad dynes ar draeth Ban Colwyn, a hcfyd lythyr yn pel thyn i ddvnes o Landudno o'r enw Rliz dx-lh *Mafrec Oangosai y Jhlhyr y bw, iadaj y ddynes wneud diwedd ar In uyd. Yn gynar foreu Sadwrn daeth corlt i'r Ian, ac adnabyddwyd I:f fd yr eiddo Mrs Magee, 4j nilwydd oed, gwraig i Lewis Magee, !la/ur\n. Pruspct Place, Llall- dudno. Gwelwyd hi yn fyw ddiwedd««f gan ei gwr tua ch wech wythnos yn ol, pan y gadawodd ef. Medal am Waredu Ci. y mae'r Gymdcitli is Genedlaethol er AmddifVyn fun uedi penderlynu cytlwyuo ei medal ariai- i John Jones ac Owen Edwards, Llaiu iilno, y rhai er perygl mawr i'w bvwydau a achubasant gi oedd vscdi myud i le peryglus ar greigiau Pen Dinds. ♦ Hunanladdiad yn Nhre/Tynon. Cynhaliwyd trengholiad ddydd SaJ- wrn, yn Pvvllclai, ger Treffynon, ar goity John Smith, plastrwr. Dywed-i wyd y bu y trancedig yn dioddcf oddi- wrth g-rydcyrnalau yr hyn a achosodd l,icio "()Ili ei peth an^er uvdi mynd yn bur isel ei feddwl. Nos Wener cafodd wasgfa ac aeth ei wr..i g al an i chwilio am gynorthwy. Pan ddacth yn ol canfu ei gwr yn gor- wedd a'i wyneb yn isaf ar y JlofiFt, ac I archoll ddofu yn ei wddw, a'i anadl olaf yn e adael. Wrth ei ochr yr oedd ra"?! wedi ti gnrclvjddij .t o-v acd. Priodi ar Wely Angau. Yr oedd dyn n dynes ieuane ar fin priodi yn Ys^otland, pan y gorfu i'r darpar wr tynd i'r ysbytty o dan \veith- red law-feddygol. Dywedwyd wrtho yno led ei aiiechyd yn anfeddyg-iniaeth- ol, ac nad oedd g.mddo ond ychydi ddyddiau i tyw. Yr oedd y llanc ieuanc yn dymuno cael gwneud ei anwylyd yn wraig iddo cyn ei farw, a chan ei bod hitlviu yn cydsynio a'i ewvllvs priodwyd hwy. Bu farw y gwr ymhen pum' di wrnod. ? Lynsio Dau Negro. Hysbysir o Houston, yr Ame-ig, fod torf wedi "lynsio" Negro I-)rN-diiaxx-li Sadwrn, ar dybia-lh mai efe lofrudd- iodd ddynes wen a gaed yn larw yn ei thy nos Iau. Yr oeddynt wedi lladd un arall brydnawn Gwener ar yr un dybiaeth, ond gan y cawsant fodrwy a dybid oedd yn eiddo i'r ddynes yn meddiant y llall, b irnent fod hyny yn ddigoii o dystiolaeth tros ei ladd yntau. Cymerwyd y truan a ddaliwyd ddydd Sadwrn i'r ys^ war, a rhwymwyd et wrth ystanc. Tyw alltwj-d llond piser o tar drosto, ac 1)1 rhoed tanwydd o'i amgylch. Gad;I\\ d ef i siatad am ychydig, ac wedi hyny taniwyd y coed gan Irawd y ddynes lofruddiwjd. Daeth tad y ddynes yno a rhoes y truan allan o'i bocnau trwy ei saethu yn larw

Dat& /sylltu'r Erlwys.

At diad Pwllheli.

Llefrit-h Ami-isr,I

Y Suffra -.,ettes a'r Y ;grythyr

Llys y Man-Ddyledion, Pwll,heli.

— — o —— Arddangosfa Amaethyddol…

Ysgwner yr 3udd?.I \.J —.-I

I Llys Trwyddedol Pwllheli.…

!Lloyd George a'i Feirnte…

Rhai ffeithiau ynglyn a doohreuad…

IY Rhyfel.

-o - Difrod y Dymestl.

Dau Fodur mewr GwrthdaïaWhc

U-Stesion ar Dan.