Skip to main content
Hide Articles List

16 articles on this Page

Advertising

NODION A HANESION.

Dat& /sylltu'r Erlwys.

At diad Pwllheli.

Llefrit-h Ami-isr,I

Y Suffra -.,ettes a'r Y ;grythyr

Llys y Man-Ddyledion, Pwll,heli.

— — o —— Arddangosfa Amaethyddol…

Ysgwner yr 3udd?.I \.J —.-I

I Llys Trwyddedol Pwllheli.…

News
Cite
Share

Llys Trwyddedol Pwllheli. Dydd Mercher, Chwef. ied.Ger- bron J. G. Jones, Ysw., yn y gadair Cyrnol Alan (i )u-h yr Henaduriaid Maurice Jones, Wm. Anthony, a G. Hughes Roberts, C. Lloyd Edwards, Vsw., C. H. Lloyd Ysw., a J. R. Jones, Ysw. Yn ei adroddiad blynyddol dywed- odJ yr Arolygydd Owen fod 46 o dai trwyddedol yn y dosbarth, un ar gyfer pob 442 o drfgolion, o id yr oedd 14 o bhvyfi, gan gynwys Vnys Enlli, heb dy trwyddedol ynddynt. Yr oedd 47 o bersonau wedi eu gwysio am teddwdod yn ystod y flwyddyn, mwy o 13 na'r flwyddyn 1911. Cafodd 38 eu cosbi. Cyfartaledd y rhai gosbwyd oedd un ar gyfer pob 813 o'r trigolion. Ni chosb- wyd yr un trwyddedydd yn ystod y flwyddyn Yr oedd y tai trwyddedol yn y dosbarth wedi lleihau 27 er y flwyddyn 1892. Dywedodd Mr Wm George, yr hwn a ymddangosai ar ran y Gymdeithas Ddirwestol, y rhoed rhybudd o wrth- wynebiad i adnewyddiad trwyddedau New Inn, Llanengan, White Horse, | Llanengan, a Penboncyn, Rhiw. Cymerwyd achos White Horse, Llan- engan, yn gyntaf, Yr oedd dau daf.u n- dy yn Llanengan. meddai Mr George, sef y White Horse a'r Sun, Buasai un yn ddigon ar gyfer hyny o drigolion oedd yn y lie. Bu y dosharth yn fvvy poblog o lawer nag y mae yn awr — Cyflwynodd Mr Abel Williams, Aber- soch, ddeiseb yn erbyn adne\\vddu'r drwydded, yr hon oedd wedi ei har- wyddo gan Ymneillduwyr yr yrdal. Dywedodd Mr Williams, mewn ateb i gvvestiwn o eiddo Cyrnol Gough, fod y rheithor yn foddlon arwyddo'r ddeiseb o'i ran ei hun, ond na hoflai ddigio'r trwyddedydd. Tystiwyd gan wr y White Horse fod y dafarn yn gwneud busnes da, ond nis gallai ddvvey pa sawl casgen o gwrw werthid y yr wythnos — Pasiwyd fod i'r drwy led gael ei diddymu a'i chyflwyno ilw Awdurdod yr Iawn-dal. PENBONCYN, RHIW.—Dywedodd Mr George ei fod wedi edrych i mew i'r mater hwn er y pryd y rhoed rhy .dd o wrthwynebiad gan y Blaid Ddirv st- ol. Ar y cyfan, yn arbenig gan tad oedd trwydded y White Horse lidi ei hadnevvyddu, credai nad oedc yr achos hwn y;. un ag y dylid gofy, ar hyn o bryd i'r Fainc wrthod cani tau yr adnewyddiad. CaniataoJd y Fame adnewyddiad y drwydded. NEW LW, LLANENGAN.— Dywedodd Mr NVm. George y gwneid apel y d wr- nod hwnw am drosglwyddiad y drw dd- ed hon oddiwrth Mrs Jane Ann J. nes i Wm. Jones, ei brawd. Gwrthwynr bid [ yr apel ar y tir nad oedd yn gyn vys fel lie y clylid caniatau trwydded i ;do. Yr oedd y ty wedi ei gau fel tafarndy er yr 2il o Fedi, a gwastraff fuasai ad- newyddu y drwydded ac nid darpa ar gyfer anghenion y dosbarth Yr (i.- d cl y ty mewn cyflwr truenus—yn prvsur ddadteilio. Tysti wyd gan yr Arct yg- y(d Owen a'r Heddwas Owen i gythvr anfoddhaol yr adeilad. Nid oedd yno chwaith ystablau na darpariaeth ar gyfer trafaelwyr yn y lie.— Tystiwyd gan amryw nad oedd angen y drwydded. -Dywedodd yr apelydd, Wm. Jor.es, Valley, Sir Fon, y bwriAdai fynd i t yw i New Inn, ac adgyweirio'r ty. Yr oedd ar hyn o bryd yn cadw siop yn Sir Fon. Nis gwyddai pan: na adgy- weiriai ei chwaer y ty. Rhoes ef y ty iddi am rent isel.—Apeliai Mr Gordon Roberts, ar ran Wm. jenes, am i'r drwydded gael ei hadnewyddu, pe na bae ond am flwyddyn i'r apelydd ad- gyweirio'r lie. Credai ef fed angen am y dafarn er onvyn y llafurvvyr oedd yn yr zirdal.Dywedodd Mrs Jane Jones, 1 chwaer yr apelydd, nad oedd yn f..dd- Ion i'r drwydded gael ei throsghvjddo t'w brawd, ond yr oedd arni eisieu ad- newyddiad o'r drwydded ei hun. —Pen- derfynodd y Fainc ohirio'r mater am dair wythnos. I GWRTHOD—Gwnai Mr J. R. Anthony apel, ar ran Miss Rowe, am drwy/led fanwerthol i'r siop yn Station Sqi, re. Meddai drwydded gyfanwerthol, ,:nd gofynai am bawl i weithu diodydc i'w hyfeli ar y lie.—Gwrthododd y Fine yr apel. -()

!Lloyd George a'i Feirnte…

Rhai ffeithiau ynglyn a doohreuad…

IY Rhyfel.

-o - Difrod y Dymestl.

Dau Fodur mewr GwrthdaïaWhc

U-Stesion ar Dan.