Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

16 articles on this Page

Advertising

NODION A HANESION.

Dat& /sylltu'r Erlwys.

At diad Pwllheli.

Llefrit-h Ami-isr,I

Y Suffra -.,ettes a'r Y ;grythyr

Llys y Man-Ddyledion, Pwll,heli.

— — o —— Arddangosfa Amaethyddol…

News
Cite
Share

— — o —— Arddangosfa Amaethyddol i Lleyn ac Eifionydd. Cynhaii wyd cyfarfod gohiriedig o bwyllgor yr uchod yn y Neuadd Drelol, Pxvllliel;, nawn Mercher diweddaf, er ystyiied y priodoldeb o gynal ai ddang- osfa eleni Yn absenoldeb y I'vwydd, j Cyrnol 0, Lloyd J Evans, U. H., Broom Hall, cymerwyd y gadair gan Mr. 0. G. Jones, Tyddyn Llewelyn. Yr oedd cynuJliaJ liuosog yn bresen, I, yr hyn a brawf fod gan y ffermwyr afael mawr yn yr arddangosfa Cyuwynodd Mr. D. H. Parry, yr ysgrifenydd, adroddiad o weithrediadau y cyfarfod diweddat, a danghosodd yn mha safle yr oedd yr arddangosfa ynddi yn arianol. Y chydig- Ilynyddau yn ol yr oedd y ddyied i'r bane tros i-op., ond erbyn hyn yr oedd wedi ei thynu i lawr i yn agos i -op., ar 01 derbyn i fewn arian ag oedd yn ddyledus. Cynygiodd ,\11'. Griffith Jones, Bodfel, yn herwydd fod yr Arddangosfa Gened- laethol i'w chynal yn Mhorthmadog eleni, eu bod yn rhoddi yr Arddangosfa heibio am y flwyddyn hon. Ei iwyd ef gan Mr. Harry Griffith, Meilkeyrn. Cynygiwyd fel gwelliant gan Ylr. D. 1- f L ) ?iv i es, H. Davies, 'Rorsedd, fed Arddangosfa i'xx- cli%-ii-ii fcl irferol. Dywedot'd os y rhoddid i fyny am llvvyddyn mai an- hawcld fuasai creu ,I' un djddordeb ynddi dracheln Eiliwydh^n ^;an Mr. Lewis Jones, Rhosfavvr. Si radwyd vmhellach yn ffafr cael Arde; ngosfa gan y Mri J. H. Parr) Penllv /n R. O. Roberts, Bronmiod Robert Evans, Tyddyn Cae Robert Williams, Vyddyn Gwyn"; W. Frochas J ones, Bot l-an, ac eraill. Rhoed y cwesti wn i b! Jlais a chaed mvvyafrif mawr dros y g • Pliant. Penodwyd y dydd Gwener C) taf yn Medi fel dyddiad yr Arddan;; sfa, ac etholwyd Arthen O. Owen, Plas Heulog, yn llywydd, a'r Mri J Hywel Roberts, Gwnhingar, a David IV: Parry, Gvvynfrvn, yn is-'ywyddion Penodwyd pwyilgor i fyned tr y restr y gwobrwyon a chostau yr Arddangosfa er ceisio tynu y cyfiyw law r.

Ysgwner yr 3udd?.I \.J —.-I

I Llys Trwyddedol Pwllheli.…

!Lloyd George a'i Feirnte…

Rhai ffeithiau ynglyn a doohreuad…

IY Rhyfel.

-o - Difrod y Dymestl.

Dau Fodur mewr GwrthdaïaWhc

U-Stesion ar Dan.