Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

16 articles on this Page

Advertising

NODION A HANESION.

Dat& /sylltu'r Erlwys.

At diad Pwllheli.

Llefrit-h Ami-isr,I

Y Suffra -.,ettes a'r Y ;grythyr

Llys y Man-Ddyledion, Pwll,heli.

News
Cite
Share

Llys y Man-Ddyledion, Pwll- heli. Dydd Mawrth, Chwef. 4ydd, -Ger- bro:i y B.irnwr William Evans. Iatvn JhOiadaa. — Apeliai Mr. Evan Jones am daliad o 7p. 7s. ar unwaith, a ip y mis allan o'r 75p. iawn-dal gan- iatawyd yn achos William Williams, Llanaelhaiarn. Caniatawyd. Apeliai Mr. Hugh Pritchard, ar ran Ann Ellen Jones,atii daliad o 50p. ar unwaith a 2p y mis o iawn-dal ar farwolaeth ei mab. Caniatawyd yr apel.-Apeliai Mr. O. Robyns Owen, ar ran Kate Williams, i'r hon y caniatawyd 200p. o iawn ar farwolaeth ei g-wr. am daliad o too? ar unwaith, a dywedai y gwneid apel yn y llys nesaf am daliad y gweddill er budd y plant. Cydsyniodd y Barnwr a'r cais. Lfhjn (j'yiHjor Sir. — Erlynid Cyngor Sir Caernarfon gan Joseph Saunders, tyr- chwr, am y swm o 7p. am wasanaeth o'i eiddo ar Fferm Madryn. Hysbys- vvyd yn y llys y daethai y partion i gytundeb, ac y caniatawyd 5p. i'r ach- wynydJ ar yr ape!. N,Irs. V. Clark, LHindain, gan Mrs. E. Pughe Jones, Criccieth, am y swm o iop. 6s., set gweddill oedd yn ddyledus am ys- tatc: Iledd oedd wedi eu hurio i'r ddiff- ynyddes yn ystod yr hat. Gwnaed archeb am y swm yda'r costau. Dau Gyfrif.—Gofynai G. Cornelius Roberts, Pwllheli, am 30s. oedd yn ddyledus am gig oddiar Seymour Eady, cyn-drwyddedydd y W 6t End W nti^l nml i t p i r1 I: IV H flTi? T i V' c1 c1 • W.J" ) fel tal am hysbysiad mewn parnphledyn a gyhoeddwyd gan y diffvnydd. Honai y diffynydd fod yr arian wedi eu talu yn llaw n, gan fod yr eilynydd yn caniatau rhodd 0 5 Y cant ar y cyfrif, ac fod y 15s. yn ddyledus iddo ef am yr hysbys- iad. Rhoes y Barnwr ddyfarniad i'r perwyl nad oedd dim yn ddyledus ar y partion y naill i'r llall, a gorchy 1 ynwyd fod i'r ddau dalu eu costau eu h 411. Llyft y Stop. — Erlynid Mis. Parry, gan John Roberts, Llanaelha irn, am i 5s. gweddill ol-ddyledus am ">vyddau o'r siop Gwnaed archeb am daliad o ddeg swllt. Eil.tlii, Cw?iiitt F,,rl),iiid Cwmni'r London a North Wes'ern gan O. Wynne Hughes, Bala, am ïp., fel iawn am niweidiau i geffyl ac ri was- anaeth milfeddyg. Honid i'r certyl gael ei nivveidio \rth ei symud o un cerbyd i'r llall i'w anfon gyda'r tren. O'r ochr arall dywedid nad oedd y ceffyl yn ngofal y Cwmni pan ddigwyddodd y ddamwain iddo, gan nad oedd wedi ei roi yn y cerbyd. Yr oeJd y Barnwr yn tybio yr un fath, a dyfarnodd ar ran y Cwmni gyda'r costau. Y Ciar leii-Erlyiiid Morris Hughes, Coed Bodfel, gan Mrs Owen Hughes, Pwllheli, am y swm o 17s. 6c., set pris cywion ieir a laddwyd gan gi y diffyn- ydd. Gwnaed archeb am y swm a j haw lid.

— — o —— Arddangosfa Amaethyddol…

Ysgwner yr 3udd?.I \.J —.-I

I Llys Trwyddedol Pwllheli.…

!Lloyd George a'i Feirnte…

Rhai ffeithiau ynglyn a doohreuad…

IY Rhyfel.

-o - Difrod y Dymestl.

Dau Fodur mewr GwrthdaïaWhc

U-Stesion ar Dan.