Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Advertising

Advertising

Advertising
Cite
Share

-'1;1 r> p)1 DC" DRr'1F ]-"f D ,,$;; ""n"- -t'R' ;F':C 1 L .> U \J ,,J, *4=    =: =:= ¡ k",  Y f, ,ç £ ¡ ( -<;J 'l rJ; i" r: 11 .i,; d''?, t- '1 'j1 11' )'" ?f:' .L ;¡ ¡¡> ';c'8 c', J w, ¡ i 5 « I E'OU-SE :'1:JR -w- J'EJ '71:R ¡ ¡o;=i, ¡ -i.. ..1:' V "). ':I CAERW ABFON, E A.HGOE, A PHWLLIfflLI | Aa -a L ?s&* '??iA?B? jt?8 ? ??iJt.Mt&!?.?s (?? -r('t?Jja-?'t ?A.-B? <]-&r' 'jM&o.J? L wt? ??????J??-t ??iJJL??lJ?? — ¡ r ARDDANGHOSIAD NraLLDUOL YR WYTHNOS HON 0 I Curbst1 rrn-er oai as. es ,A)-C I i,1 u 18 'I;V Æ V EZ?r.? EJ YiC is iY i? I STOC hblae;thac e NAG NR. OED 0 I J:!J ¡ ..L"-1.. Ll T .J -A.. '1 .1 b:' "!c- I: Y.' :{::ij.' t:; i i\; .$ ¿Sj i. BO B A' r' 0 D?-" OD'" 1i!11 i t'¿ L 'j .:¡:' f: ro-:t: j t. -â .&I i: t iu .l.¿- '-J ¡ :\(. r Cypyrdclau G-wydr, Grandfather's Clock, Byrddau Cegin, yr oU yn waith I cartref, am y prisiau iselaf yn bosibl. j [ Sofas, Couches, Cadeiriau Ce'in Cryfion, Easy Chairs Hef-)ver I .vd cedwir mewn Stoc ger.ym. bob amser ugeini bU o Parlour Suites, Over- | mantles, Cabinets, Bedroom Suites a Bedroom Tables, yr ol )r designs mwyaf I diweddar. j Stoc anferth 0 Linoleums, Floor-Oloths, Uattings, Hearthrugs, &c. 1 Stoc anrrth -L-.iinol,a-u L i hi > hihummiui—— i in mm in iM»i'in«mii iiiT-mra iinMinnri—ir-irrr-rr 1—nrr r n 11 n— fc ¡ ¡ Gallwii dewis cyfsiddus i ehwi. nag uurhyw fasiiacliriy a rail yug I >ghyi«ivu. I Mae ai.jsjiwdd ClIl <todrefu y o-oreu y gall rhag-feddv I t gofal ei sicrhau. I w< ill-ae pob dodrefnyn yn gyfryw y geliir rlioddi y dil»Yiiia<l lhvyraf yo<klo. JIae ein prisiau mor isel ag y gall Imsnes anferth a phroflit byeSian eu f gWKCutliur. I Nid ydym yn aros gyda hyu, «>nd ar gvfrif ein telen u ysgafn gwnawn 1)01) I dodrefnyn y petit lianduaf yn y hyd iw bwrcasu. I A ? n i is Arddanghosiad neirduol o bob -natll 0 LESrrRI. f? ? i! jl? 0?1.11. :JL f- I .) II f 0 1 11 "<; .f f'l.. 11 I ?' ?nvch yn fnan a i?amcishvcl? ar y cy e hw?.. n?u a?i?uweh a.L? ein Cat.???!?. | ?H??IE Y ?YLW MANYL..F I ORDERS MDE?BYNIR GY?A'R POST. j TeUr cludiad i'r Station igosat, neu cludir yn 3in Covered Vans. j 5l -te ci ct; Dymuna G.J. alw sylw neillduol it adran y CARPETSLINOLBUMB, a F jOOH- CLOTHS. Y mae yn wj byddus trwy bob man erbyn hvn fod y STOO | gedwir ganddo gymaint B JDAIR GW AITH af unrhyw Fasnachd;arall I yng ??GOGLEDD CYMR' a'i fod yn gwerthu ?n hynod o isel. j a CC) ?-,v7 c u ues CASH OR CREDIT. :wch am un o'r Cats ,ogus j ;k 111 u Ani" h an-1 uii o'r Cale. G-wneir pob math o Al!:¡affwaith 'm? yn rhad a clestlus yn  ?? y Swydcfa'r UDGORN. Rhoddir s dw arberlig i bob archeb a ymddirie lir in gofal, a gwneir y gwaith yn IE ;11 a dioed. Gwneir Bob math o ??€? 1 y n r -ri a n-stlus yn ,,¡ r. r {;¡' riJ. \a .JL U (,:1 \J""r""S""r ,0..1 r, p! 0; '"r -'r-\ tirr U. R, '.r o B (¡ ç OJ 'f r { t,"<ø J Ç, oc: Rhoddir sylw arbenig i bob archeb a ymddirie tir i'n gofal, a gwneir y y 1 r j. 0 ,-a,. "v y gwaith yn Ian a dioed. ¿ v/v Cf,¡ 1 -1. y. .í. L. I 1 t < <' J (! EM ROBERTS S Co, FL ? § n <! ?n u ? FL ? ? ¡'i¡J I ¡ U ;.J ¡ V t\. L_: fi (i i i t 'j } ,}: J Vi me & bjjifits fe-Di'cliaiils, STATION SQUARE, rO V A LJ r— 1 f[ If'. I ¡ I 'i U ¿. L- P\¡: Lt- H E ?. i • Tarragona Fori Fine Old Durn Port 2 Whisky, Gin, Rum from 2 j Brandy from 2, A Choice Seiecr in of" High-Class Wines & Sp its in Stock Prices on applic lion. =- .o:> 'W, P's, Ii p. i,.1' r' n, The Pwllheli Back IV. Fine Co o i • \N w \A ,L ^<{ NEW YDD no; MIL (j. NS'.L i lJLlvi I i. lirc-iiii a ? P!?sc! P('ipi: i Ti risu A'naeth- v<l=]"l (p'sh m :int>. yn ;-i. i-. Potiau Hloslau 'pob maii;t a • ri I'r?i.') oreil!. Y Pi i -1 iU nnvy.if :h.- r-o. ? y.i? iighyniod i l):b. Am i.yla):i p?ihuh n: i'yyu — 1 T _4 DANHDD: ¡ 5\ "<. ;"V: ,r ¡: ,t L c.$. L>J..ç T v, Daaeda yn JdiboeD, !I .l ..I. -J, U -J"" L t Lleiiwi Daned &c. .JL v 1 .1. 'A..4 'J' L' .1\ 1, :\¡, W. G. G. WIL] iAMS, V. r. J < ;'t.) 1, Bay View Terrace, WL [ M ELi Oi-iauoo y boreu hvO yr 'wyr, .yr.r. I) AT^. \II(T, M 'M.Ks H :Jvr:>'AC;!KS u Ilc-I'A'.le" r: in t U'i:cb .1 Wvit.ia d y up v■: o ssm-l 1; S ,1 2.-L —<i. \V. HAP,HI.SON, ( ai K-^ Suld?yC?enm?". A?t" t.?'h?<H — J. BALDWIN JO.vn >, U., *t, Jli. Uigh Street. 0 bwys i Dai-feddianwyr a Centra c to r-s Dymuna R. L. PUfiHE, il? u: iUuilU) 39. NEW ROW, & W ea, wneud yn hysbys ei fod yn bared i ymgymeivJ a Thai, Piastre- a Oementio, a Repairio. Gwarentir pcb Boddlonrwydd. R hoJdir Estinntcs rhad. Teiml.; R. f, P yn dra diolchgar am her. cc-fnogacth. W EVERY WOMAN Q i 'i'i t) send 2 St1mp for cur 32 p?e IIIus- t'»ted B -ok c<itavalu bic inforifi-t'oa bow all Irreg iiaritics and !■ r.pprc-s ods may be zil I.- ar; tics aii d may le P. Blanchard, Clarsmont House, Dalstoa Lfirie. London. !— C?MO-BAME —. THE NEW ??ECT KILLER. T'.K;LLS Fleas. Li,(,, I\lctlis. -,ind all Insects. Fl,?a, & S-.id Uv Chemists. No-I, 5.I., 6J. & 1/- Postage Id. G. W. Harrison, Chesrtist, Reading: G. I i ReaLding; h igh Si: i. t. S'¡ JL-,8 jl JEEm HL \N( It Ai-U'S APíOL and STEEL PILLS :sr;valied h- all Irregularities, &c., they speedily artorJ t:hef a';d never fail to alie\rial« all suffering. I BL:l:'iCU:ARD'S are th Best of all Pills for Woman per box, <.f all Cl-.en-.isl-s, or post free from TIE. MARTirN. Ltd U Dalston Lane. LONDON