Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

17 articles on this Page

Advertising

PWLLHELI.

EFAILNEWYDD. I

- - 0-. HEBRON.

LLANBEDEOQ A MYN-YTIIU.

RHIW.

KIIOSFAWR.

Modur i Bwlheii.

IAil ddechreu -Rhyfela yn…

I -Darlun Mr Lloyd -George.

ILlong Brydeinig yn Ddrylliau.

-0-.-Heb erioed ei Glywed!

Ariandy National Provin-II…

iMr D. Lloyd George fel I…

I P'le Mae'r Fiosr ?

Rhybuddio Tafarnwr.

Advertising

Advertising
Cite
Share

To be Le t. ?ADRYN HOUSE, South Beach, 1. Pwllheli. Favourable t?rms. Immediate possession. App'y to MESSRS. ROUT. PARRY & SOX. Auctioneers, i\viilu:li. A SEMI-DETACHED HOUSE, lac- ing sea (next to South Beach Chapel) also "WINTONIA," South Beach Parade. Apply to—ROBINSON, Allandale, Ala Road. HOMPORTABLE HOUSE in R?- Cl reation Road to Let. Rent, £ 18 Apply S. ANDREWS & SON, Estate Ohice. SnUTH BEACH HOTEL, PwLheli, Thursday Evening, Feb. 6t. A GRAND SOCIÂI. including Billiards, Dancing, Whist Drive & Refreshments. ADMISSION Is. Commencing 7 p. m. Tickets may be obtained from the Hotel or at Newell's, Central Build- ings, Pwllheli Messrs D. John Jones, Printer, and 1. M. Anthony, The Lodge. CYMDEITHAS BRYDENIQ. Y GROES GOCH. (British Red Cross Society). CYNHELIR C Y Li i- i t Ir O 131 mewn cvsylltiad a'r uchod y 1 NEUADD DREFOL PWLLHELI, am 5 o'r gloch lau nesaf, Chwef. 6. Cadeirydd — Richd. Robeits, Ysw. Siaradwyr — lOL. ALAN GOUGH, D.S.O. Of'. JONES ROBERTS, Peir groes. Gwahoddir pa\vb yno. Mynediad i mewn yn rhad. C AMBRIAN COAST LEAHU E. Re-reation Ground, Pwllheli, Next Saturday, Feb. 8th. PWLIjHELjl v. iBALA PRESS. Kick-Off 1-45. i Admission, 4d. Boys, 2d. Gwyl Lenyddol Efailnewydd, Dydd Iau, Chwef. 27ain, 1913. Beirniad Cerddoro! :— PARCH. ARTHUR DAVIES, PENRHYN DEUDRAETH. P&M-AT Arwelnwyr Corau Plant. Dymunir hysbysu mai "'Siglo! Siglo!" (T. O. Hughes) )wlr dernyn i'r Corau Plant gystad/u arno, ac nid Y For- daith fel y nodir ar y Test) nau. R. J. JONES, I Cycle Stores, Ysgrifenydd. jj Efailnewydd. DA tiER SYLW TABERNACLP PWLLHELI. YMGOMWEST ■ A CIIN, Nos lau, Mawrth 13eJt. GWYL LENYDDOL, GERDDOROL A CHADEIBIOL, EGLWYS ANIBYNOL ABERSOCH, Cwener y Croglith, Mawrth 21, 1913 Beirniad Cerddorol: THOS. OWEN, Ysw, Prestatyn. Beirniad Llenyddol: DEINIOL FYCHAN, Bangor. PvUAl O'lt PRIF DESTYNAU j lestyn y Gadair; "Y Ddeddf Yswiriol," (heb fod dan gaa' llinell. Gwobr, Cadair Hardd CElt D DORIAETH. I'r cor heb f < 1 of: 25 mewn nifer a gano orcu Sti,en U-: (isa!aw). (.iwobr, £ 5 5" IU: Awila s. gwerch del, swllt ar hugiaa i'r arv ein- ydd. I'r cor BILt, heb fod tros 16 <>ed na thros ugain rnewn after, Siglo! Siglo:" (T. O. Hnghe*). Gwubr, ft 58. a Medal Arian i'r ar- weinylil. I't c r Meibion, heb fod dan 12 meWB nifer, '•(,%dia'l yr Khi dydd ac Vn Nytfiyn Clwyd" (allan o Alavvnii (iymreig," trefu Dr Rogers). G w ï. 06. Her Unawd. Unrhyw. Gwobr, £ 1 Is. Hhestr livn u'r Testyi(au ilw cael oddiwrth yr Vsgr fci-yh!, — C V oT A D L E U A ET H Y ( H WA X KG O L. Ffon l>Uai-(;u D,lu.- GWuLi. 315. 6ch. Y [ buddn-ol jn eiddo tWoddwr y wobr. y (iiirn adroddia.dol Y l't .i-'iiw-i- ti'Ci, yn yr ail lie I o't- ail lJ¡¡:u;1I .LI111. ne1 wyiklwu ar iesni ci lliw," yu i!u • ■ ..N • v yd'l-vM am Ictn. ei lliw.' D. R. WILLIAMS, Cae Uo, Abeisoch. w -N H ALL, I'WI.LHELI. rropr?«t<s The Aog'n.-Cyniric; Ltd M »< ag;;r Mr A. ttrovnu I 7 45' bnce?igktiy -I M C 7-45 Door s O)èn i-IS. ANIMATED PICTURES CHANGE TWICE WEEKLY. Monday, Wednesday & Thursday, February 3rd, 5th & 6th. FIGHTING BLOOD. A Th lug I ale, thewing Low the Iudians train thr; r ch lilitu for I attle, which iu later is t .e means d their camp from the alti,,k m,de by all enemy. I A Fine Indian l'cture. Solomon's Son. A Pathetic Subject. The Five Senses. Comic. Dancing Mania. Screamer. AND A HOST OF OTHERS. Friday & Saturday, Feb. 7th & 8th. The Spirit Awakened. A Tar ;l subject dealing with vVistern life I n t, il I ar,(l Emotional. Calino Up-to-Date. H un .orous. Foolshead Returns. lOne Long Laugh. T 11 i: TEST. A Pi.-ure of Great Human Interest. Don't fail to see this. AND A HOST OF OTHERS. Popular Prices: 3d., Gd., 9d. Hah rime o o'clock-2d., 4d. & 6d. MATINEES Wednesday l 5 o'clock Saturday at 3 o'clock. Scho- lars Parents 2d., _)J. anc: ()d. RHAG-HYSBYSIAD. CYNHELIR ORViAX RECITAL YXG NGHAPEL PENMOUNT, yn ystod Mis AWST. Ymddengys yr holl fanylion yn fuan. J. O. Williams, Ysb.