Hide Articles List

17 articles on this Page

Advertising

PWLLHELI.

EFAILNEWYDD. I

- - 0-. HEBRON.

LLANBEDEOQ A MYN-YTIIU.

RHIW.

KIIOSFAWR.

Modur i Bwlheii.

News
Cite
Share

Modur i Bwlheii. Brydnawn Llun diweddaf cy nhaliwyd cytailod o fasnachwyr Pwllheli yn y neuadLi drefol i ystyried y priodoldeb o gymeryd cyfranau yn ngl.erbyd modur newydJ Trefor. Yr oedd ilythyr wedi ei dderbyn oddiwith Mr R. R. Jones, ar ran y Cwmni, yn datgan eu parod- rwydd i gyfarfod y masnachwyr ynglyn a rfod a hyn i weithrediad, ac i egluro eu bwriad ynglyn a chymeryd cyfranau yn y modur modd y gellid ei redeg i Bwlllieli. Cymerwyd y gadair gan Mr Samuel Lloyd, Bee Hive. Eglurwyd amcan y cwmni gan Mr D. Griffith, Hirwaen House, a slaradwyd ymhellach gan Mri D. Lloyd Jones, Robert Wil- liams, R Isaac Jones, James Griffith, R. Albert Jones, T. W. Thomas, ac eraill. Ar gynygiad Mr D. Lloyd Jones ac eiliad Mr Robert Williams pasiwyd trwy fwyafrif i benodi xvy-h o bersonau i gyfarfod y cyfarwyddwyr am bump o'r gloch nawn Iau nes,. f yn ysgoldy Tabernacl, ac fod rhyddid i eraill tod yn bresenol. Enwyd y personau can- lynol yn bwyllgor i gyfarfod y cyfar- wyddwyr ac i ddwyn tLIroddiad o'r gweithrediadau i gyfarfed pellach o'r masnachwyr :-Mri Samuel Lloyd, D. Lloyd Jones, D. Griffith, D. Williams, W. Wiliiams, H. Williams, M. G. Jones, a Hugh Jones. Pasiwyd i Mr D. John Jones fod yn bresenol i gym- eryd y cofnodion.

IAil ddechreu -Rhyfela yn…

I -Darlun Mr Lloyd -George.

ILlong Brydeinig yn Ddrylliau.

-0-.-Heb erioed ei Glywed!

Ariandy National Provin-II…

iMr D. Lloyd George fel I…

I P'le Mae'r Fiosr ?

Rhybuddio Tafarnwr.

Advertising