Hide Articles List

12 articles on this Page

Advertising

AT EIN GOHEBWYR. \

NOD!ON A HANESION.

News
Cite
Share

NOD!ON A HANESION. Lletdr Cwrteisgar. Derfrodd priod Sir Frederick Frake, mMcr Dartmouth, yn oriau man y bore, agwetaiysbeitiwrynyrystateH-wety. ('otynodd iddo beth oedd arno eisieu yno, a begiodd y dyn ei phardwn ac acth aHan, ond cymerodd i'w gan)yn wcrth ar!an o nwyddau gwerthfawr. Liadd Defaid. Y mae'r ffermwyr yn nghymydogaeth Ltanfrothen dan orfod arcs ar e ] traed y nos i wyl:o, gan tod cwn wed! Hadd amryw o'u detaid. Y mae tua deg ar hugain wedi eu !)add yn ffermydd Bryn Liydan a Tyddyn Han. Er y cedwir gwliadwriaeth fanwt nid oes yr un ci wedi ei dda! hyd yn hyn. 11- Gwynt- yn Dymchwet Tren. Yn ystod ystorm fawr o eirlaw a gwynt yn Saxony yr wythos ddiweddaf dymchwetwyd tren gan y dymest!, ac aeth un o'r cerbydau ar dan. Cafodd y teithwyr ddihangfa gyfyng rhag eu Hadd. Trychineb ger UanLysiUo. Cafwyd corff boneddwr o'r enw Capt. GranviHe Eardies Forbes, yn agos i Raiadr y Bedoi, LtantysHio, dydd Mercher di\\eddar. Yn y trenghoHad dy\vedai Annie Davies, gyda'r hon y Hetyai y trancedig, ei fed yn bur isel ei ft?ddwi hrydna\vn ddydd L!un, pan y g%elodd hi ef yn fyw ddiweddar, a thystiwyd gan fferyllydd y bu yn prynu wenwyn yn ei siop brydnawn dydd L!un. Ond dywedai y meddyg a ar- corff nad oedd "'edí canfod o!)on gwenwyn arno, ac nas gi,Iai d.Jweyd iddo farw ai peidio odJt\vrth etfeithiau gwenwyn heb wneyd dadan- soddiad arno. i'asiwyd r!fc;thfttt"i 0 "caf\\ydwed!mar\v." <* — Gwr C.r-eu!on. 0 naen ynadon Berriw, ddydd Sad. rn, c)hadJwyd David Evans, amacthwr, I\:ngeIJ:, LlanwydJelen, o ymddwyn yn greuton at ei wraig. Tystiodd Mrs Evans i'w gwr ddod adtef un noson dan ddyianwad diod fedd\\o!, ac iddo droi y gwas at!an o'r ty. Acth hithau a!)an hefyd gan tod ami ofn y diftynydd Tynodd y g\\r hi yn ei ho), taraw0dd hi amryw weith- iau nes oedd ei gwaed yn Hito, a Husg- odd hi gerfydd ei gwa!!t i fynu'r grisiau. Danghoswyd dyrneidiau o'i gwaHt yn y !!ys. yr h\\n oedd \,edi ei dynu o'r gwraidd gan y dirfynydd Dirvvywyd ef i top tos. a'r costau. -t Gael Corn' ar y Mynydd-dir Cantu cipar gorrf dynes ar y mynydd- dir rhwng Stanedge :t Buckstonl's foreu Sut diweddaL Yn ot pob gohvg bu farw o newyn oddeutu tri mis yn oJ. Yr oedd oddeutu tri ugain oed, Hbernid oddi\\rth fathodyn oedd ar ei myn'.ves mai perthyn i Egtwys Rufain yr oedd. -? Y SuHYaget.t.es. i\J ä'n am!g tod merched y bleidleis am ddia) ga)\\ad yn o) Fesur yr Ethot- fraint a'r g\\e!)iantau gyn\\ysid ynddo. Gwnaethant amryw ymosodiadau beidd- gar yr wythnos ddiweddat ar adeitadau cyhoeddus yn Dundain. Torasant ffenestri a ditasant tythyrau yn y bocsus. Y mae yr heddiu yn y brir- ddinas mewn penb!eth ddirf«wr o'u herwydd, gan yr ymddengys tad oes unrhyw-ddiftrod yn rhy eithato gan y merched hyn i'w wneyd. YsbeiHo yn Nghaernarfon. Yn ystod y dyddiau diwedda! y mae amryw ysbei)iad'<u wedi cymcr:: ,j He yn Nghaernatton. Torwyd i !a(d-dy y Gorfforaeth, a Hadratawyd aria. y nwy. Liadratawyd cwpan arian o dy, a thor wyd i ifactri a dy¡. yd odd no tua thri ugain tiath o wi:)n .). Ei Eni heb Grys Cyhuddwyd Sarah Davies, h' cer, yn Berriw, ddydd Sadwrn di\\c'daf, o. esgeutuso anton ei phientyn i'r ysgo). Dywedai hi fod y bachgen yr. ddigon hen i beid<o myn'd i'r ysgo! Gan bwyntio at y swyddog a :rlynai, dywedodd:—Dywed ef i'r bachgen gaet ei eni yn Bwthyn Pentrelli ft,ii, ond nid yno y ganwyd ef. Cafodd ei eni mewn cert ar y rfordd —heh t?rys am ei ?ctu.

ETHOLIAD DERRY.

-o - Y TIR AR BOBL.

Yr Egtwys ag sydd yn Eisieu,

--u-Cyhuddo o Gano Gwn h€…

Ei Chicio ! Farwotaeth

Dechreuad Ymneillduaeth ym…

Damwain Angeuol ynI Chwaret…

Cyngor Trefo! Pw!!he!t.

Cwmni Yswiriol y " Mutua!…