Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

12 articles on this Page

Advertising

AT EIN GOHEBWYR. \

NOD!ON A HANESION.

ETHOLIAD DERRY.

-o - Y TIR AR BOBL.

Yr Egtwys ag sydd yn Eisieu,

--u-Cyhuddo o Gano Gwn h€…

Ei Chicio ! Farwotaeth

Dechreuad Ymneillduaeth ym…

Damwain Angeuol ynI Chwaret…

Cyngor Trefo! Pw!!he!t.

Cwmni Yswiriol y " Mutua!…

News
Cite
Share

Cwmni Yswiriol y Mutua! Life. Deallwn fed Rheotwr Cymre!g y Cwmni uchod, set Mr D. E. Davies, PwItheH, wedi derbyn hysbysrwydd cddiwrth Co!. Harrison Hogge, y Prif Reolwr am Brydain Fawr a'r Iwerddoa, am y prit ffigyrau am fusnes y nwyddyn ddiweddaf. Daw y manytion Hawn aHan wedi i Fwrdd Masnach eu derbyn. Vr oedd cytanswm y Trysorfeydd ar ddiwedd )912 yn ;c 123,0239000 os. oc., yn dangos cynydd o yn ages i ddwy fUlwn a haner o bunau y flwyddyn ddiweddaf. Cyfanswm derbyniadau 1912 oedd £17,750,000 os. oc., yn dances cynydd o dros dri chan mi! o bunau. Y mae yr enillion i'r aeiodau wedi codi i £3,566,000 os. oc., yr. dangos cynydd o yn ages i hannf, miliwn o bunau. Dyna y swm mwyat a dalwyd.;rioe fel enitHon gan unrhyw. Owly)r-i Yswiriol. Yr oedd y taliad aelodau mewn E?zdu-tcrnent, wed' addredu a'r enittion, ac ar tarwolae,jau yn cyraedd i -612,5 18, 000 os. oc. yn dangos cynydd o yn agos i dri cp- arter mlhwn. Ond y mgf mwyaf rhyfedd yn ddiau yw yr .n ,am Y busnes newydd a wnaed vn ;/12, Sef.,C,32,252,000 os. oc. yn dao?s cynydd er y Bwyddyn igu y ,r'gos ?"* '??iwn a thri chan ;Yo bunau. Mae'n ymddangos ma! .d caei busnes newydd fydd y pwynt I'r Mutual Hie yn y dyfcdoi,—end mai yr anhawsder fydd i neb gael yswirio gyda'r Cwmni, end y bywydau ."oreu,-mwyaf cryf ac iach. Dis- 5wyliwn y nigyrau !)awn cyn hir hyd "1eS y deuant i taw y mae y ffigyrau uchod yn rhai y bydd yr aeiodau a'r cynrychiolwyr yn tiawen o'u cae!.