Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

12 articles on this Page

Advertising

AT EIN GOHEBWYR. \

NOD!ON A HANESION.

ETHOLIAD DERRY.

-o - Y TIR AR BOBL.

Yr Egtwys ag sydd yn Eisieu,

--u-Cyhuddo o Gano Gwn h€…

Ei Chicio ! Farwotaeth

Dechreuad Ymneillduaeth ym…

Damwain Angeuol ynI Chwaret…

Cyngor Trefo! Pw!!he!t.

News
Cite
Share

Cyngor Trefo! Pw!!he!t. Nos Fawrth, lonawr 28ain,— Presen- ot Y Maer (Henadur 0. Wynne Grif- tith) yn y gadair Henaduriaid R. Ivor Parry W. Eifl Jones a W. Anthony Cynghorwyr G. Cornelius Roberts; E. Jones Grirnth R. Albert Jones Dr R. Jones Evans W. M. Toieman T. W. Thomas; Richard Jones; W. Wynne Owen Hugh Pritchard 0. Ellis Jones a John Summers. Scd(I IVag.-Derbyiliwyd ymddis- wyddiad Dr Shekon Jones o fed yn aelod o'r cyngor, a phasiwyd trefnu tuag at ianw'r sedd wag. GU',ljZio'r A'(M.—Ar gynygiad Dr R. Jones Evans, ac eiiiad Mr Wynne Owen, pasiwyd gwneud apel i Bwyll- gor yr Heddtu am i heddwas fud ar wytiadwriaeth yn y dref drwy'r nos. F FfÛríau.-Hysbysodd y clerc y bu yn swyddfa Bwrdd y LIywodraeth Leol yn erfyn am ganiatad gqe) benthyciad tuag at osod rheiliau yn y Maes a'i wneud yn i)e priodol I gyna! ffeiriau ynddo. Credai y byddai i'r Bwrdd gan- iatau y benthyciad, er y teimlid nad oedd y cyngor yn Heihau'r ddyled i'r bane tel y dy!esid.—Pasiwyd fod ape"' yn cael ei gwneud i'r cynghorau plwyto ac tod cyrarfod cyhoeddt's o'r amaeth- L wyr yn cae! ei gynull, i drafcd y mater o berthynas i fynd a'r anifeiliaid i'r Maes yn !!e eu gadael hyd y ffyrdd a'r heolydd. Gwrthod. Gotyoai Mrs Jones, Ar- gra!g, am i'r cyngor wneud pann o naen Bodville Terrace, Lleyn Street, end pasiwyd ateb i'r perwyl nas galtai y cyngor gydsynio a'r cats. gan nas byddai o nemor hwylusdod i'r cyhoedd, ond y byddai i'r Aro!ygydd edrych i mewn i gyflwr y flordd o naen y tai. .LYaln Cc)-?-ig.-Gofynwyd i'r Aro!- ygydd roi gwaith torri cerrig i rai oedd atlan o waith yn y dref, er y gaHai hyny o!ygu ychydig mw'y o gost na phe ceisid cerrig wedi eu malu a pheiriant. y I-orthladd.-Yr oedd PwyHgor y Porthladd wedi argymett fod Mr Tom Jones yn cae! ei ait gyflogi i edrych ar 01 dorrau y purthtadd, y iampau, buoys a phethau eraill, o dan aro!ygiaeth Mr Chas. L. Roberts, fet porthtadd-feistr, ac fod ei gyflog yn caet ei godi i ddeu- naw swHt yr wythnos arydea)Itwriaeth ei fod yn cynorthwyo y cyfrifydd I gasg!u'r tollau. Cwrthwynebai Mr G. Cornelius Roberts i'r Arolygydd gael ei dynu oddiwrth y gwaith oedd ganddo'n barod. Yr oedd o'r farn y dylid cyflog i dyn prcnado!, ac nas gaiiai yr Ar- o!ygydd wneud y ddwy swydd heb esgeu!uso un o honynt i raddau. Syl- wodd Mr Anthony y buwyd yn trafod y mater yn Uawn mewn pwyllgor, ac y deuwyd i'r penderfyniad mai'r hyn a argymhetiwyd oedd y rh4tf a'r mwyaf boddhno! ymhcb ystyr. Syhvodd preiH !od y cyniiur; 'FbcJîad o iu:t 2üp. y flwyddyn, o'i gymharu a phenodi dyn ar yr un teierttu ag yr apwyntiwyd Capt Lewis. Wedi trafod- aeth bellach pasiwyd argymheHiad y pwyHgor. C'<r?/T?. ?,' Yn herwydd ansawdd anfoddhao! y nwy bu yr Ar- olygydd, Mr Chas. L. Roberts, yn y gwaith yn cwyno yn ei gyich, ac yr oedd r\\y!!gor y Ffyrdd yn argymheU fod yr Arolygydd yn cael ei awdurdodi i gymeryd cwrs cyfreithiol yn erbyn y Cwmni Sylwodd amryw o'r aelodau fod yn h<.n bryd gwneud rhywbeth, gan ei b'.d yn gywilyddus Pasiwyd cario allan argymheHiad y pwyHgor, ac fod y Cwmni yn cael ei hysbysu y bwriadai y cyngor er!yn am unrhyw doriad o'r deddfau yng!yn a Gweith- feydd Nwy. y'tM Oweith?vyi-Dywedodd Mr G. Cornelius Roberts fod Caernarfon yn bwriadu adeitadu pump ar hugain o dai i weithwyr, dC fod mawr anien tai o'r tath yn Mhw))he)i. Rhoes rybudd y byddai yn cynyg fod y cyngor yn symud ym!aen gyda'r mater.

Cwmni Yswiriol y " Mutua!…